dinsdag 18 maart 2008

Hevige politieke rel rond kip in bejaardentehuis.

Hoe maken we een rusthuis gezellig en huiselijk? De Vijvers uit Ledeberg is niet aan zijn proefstuk toe om het woon- en zorgcentrum gezellig en huiselijk te maken. Vorig jaar werden er plantenbakken geplaatst op maat voor bewoners met een rolstoel en er kwam er een groot kippenhok in de tuin. Dit jaar bestaat De Vijvers 10 jaar en dit wordt dan ook feestelijk gevierd. Vorige maand nog reden de bewoners in de carnavalstoet in Ledeberg rond met een eigen ontworpen praalwagen en kwamen Nicole en Hugo zingen voor de bewoners.

wagenbouwers10Nu pakt Vijvers uit met een opvallend kunstproject. Drie polyester kippen zullen er de tuin opfleuren: Dotty, Karootje en de Belgische Kip. OCMW voorzitter Geert Versnick: “De Belgische kip is ontworpen door bewoners die erg begaan zijn met het voortbestaan van ons land”. Het idee om polyester kippen te laten maken ontstond in 2006 door de samenwerking met studenten van de Hogeschool Gent. Coördinator Bie Hinnekint: “Het personeel wou meer kleur en leven in de binnentuin en iets moois voor de bewoners om naar te kijken”. Het animatieteam begeleidde de inspiratie van de bewoners in vier creatieve ateliers.

Tijdens de seniorenweek zijn alle ontwerpen met het verhaal erachter tentoon gesteld. Het werd een participatieproject waarbij bewoners, familie en personeel mee bepalen hoe hun omgeving eruit ziet. De kippen stralen iets opgewekt en luchtig uit en verwijzen naar de kunstenaars Niki De Saint Phalle en Anton Gaudi. Dotty is beschilderd met de dikke stippen waarin de leefruimtes van de afdelingen van de dementerende recent herschilderd werd. Karootje werd beschilderd met een Madras-ruit, een motief waar in de jaren ‘70 veel huiselijk textiel van gemaakt werd. De Belgische Kip is ontworpen door een groepje bewoners dat erg begaan is met het voortbestaan van België en die ongerust zijn over wat ze via de media vernemen over de toekomst van ons land.

Het ziet er echter naar uit dat de kippen van het rustige bejaardentehuis grote politieke beroering veroorzaken. Vlaams Belang, N-VA en CD&V veroordelen scherp de houding van OCMW Voorzitter Versnick die in een Gentse krant verklaart dat de Belgische kip een statement is voor het behoud van België. Het woon- en zorgcentrum De Vijvers moet politiek neutraal zijn: politieke of levensbeschouwelijke statements horen daar niet thuis. Door dit expliciete pro Belgische en dus impliciete anti-Vlaamse statement worden de senioren en bewoners met een Vlaamse overtuiging uitgesloten. De vraag is nu of OCMW voorzitter Geert Versnick de neutraliteit zal herstellen door toevoegen van een Vlaamse leeuw of een Vlaamse kip. Wie het afgelopen jaar de politieke toestand volgt weet dat wie het luidst kakelt niet noodzakelijk de meeste eieren legt.

Guido Van Peeterssen.

zondag 16 maart 2008

Digitale Week van start met DoeBeurs.

Het is dit weekeinde weer eens aangenaam druk in het Gentse centrum. De Smurfen hebben ter gelegenheid van hun vijftigste verjaardag het Sint-Baafsplein veroverd. Schepen Decaluwe mocht de Gentse carnavalisten verwelkomen ter gelegenheid van het afsluiten van het carnavalsseizoen. Wie het hogerop zoekt moet dringend eens naar de attracties van de Halfvastenfoor op het Sint-Pietersplein en senioren kunnen dankzij de Seniorendienst terecht in Kinepolis voor de betere film. Een inleiding tot de film en taart en koffie zijn inbegrepen. Het boekje ’10 dagen Gent’ dat ons door de Toeristische Dienst ter beschikking gesteld werd leert ons dat een opsomming van alle activiteiten dit weekeinde maar liefst 24 pagina’s bevat. Wil ik maar zeggen dat Gent barst van de activiteiten.

doebeurs08Mijn voorkeur dit weekeinde ging uit naar de Digitale DoeBeurs in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis. De Pacificatiezaal kreeg haar naam na het ondertekenen van de Pacificatie van Gent in 1576 die 400 jaar geleden een einde maakte aan bloedige godsdienstoorlogen. Nu werd de zaal ingenomen door een heel ander gezelschap: tal van organisaties stelden hun digitale activiteiten voor en toonden hoe informatica de wereld rondom ons beïnvloedt. De vrienden van Gentblogt brachten bovendien live verslaggeving, zo was het mogelijk het evenement van dichtbij te volgen. Schepen Pehlivan opende de DoeBeurs met een officiële speech en mocht meteen een gelukkige winnaar trekken uit een volle doos deelnemingsformulieren. Om het uur werd er tussen de aanwezigen een leuke prijs verloot, daarbij sprong de Joeri van Tragger Hippy eens op het podium om op zijn eigenste manier weer eens prijzen te verdelen.

doebeurs11Wat mij bijbleef waren de vele opleidingen die je in Gent kan volgen. Zelf mocht ik een heuse volwaardige PC in elkaar knutselen, de PC staat op de foto hiernaast. Tip: als je op de foto klikt zie je een kleine fotoreportage op Webshots. Met hulp van de mensen van het PCVO lukte mij dat op een half uurtje tijd. Het was niet alleen heel eenvoudig, de onderdelen zijn spotgoedkoop en de software die je download is perfect legaal. In Gent staan er 20 infokiosken die vrij toegankelijk en gratis te gebruiken zijn. Snel even een mailtje versturen naar het thuisfront om te weten of de zoektocht tuinmeubelen een succes was. Gent heeft namelijk een honderdtal plaatsen waar het OCMW, De Wijk aan Zet, bewonersgroepen, de Dienst Buurtwerk, het Volwassenenonderwijs, begeleidingsdiensten en de politie zijn prominent aanwezig op het net. Maak kennis met hen tijdens de Gentse Digitale Week.

woensdag 12 maart 2008

Nieuwe minister Justitie predikt vooral voor eigen kraam

Nu CD&V opnieuw aan de macht is, krijgen we blijkbaar al meteen een stevig voorsmaakje van het komende geloofsinmenging van onze interim regering. Deze woensdagochtend vernamen we dat voorzitter Schouppe zinnens is een vetorecht voor ethische dossiers op te eisen voor zijn partij tijdens de onderhandelingen voor Leterme I (De Morgen: “CD&V Voorzitter Etienne Schouppe tegen vrije parlementaire discussie over ethische kwesties”).

Maar zolang moet men zelfs niet meer wachten om de bui al te zien hangen. Deze middag werd op het kernkabinet de trend guitig verder gezet door de CD&V, die met de macht van een tijdelijk kabinet van Justitie achter zich de aanval inzette op het werk van de vorige regering. De toenmalige minister van Justitie bevroor immers het uitdovend kader van de katholieke parochieassistenten in afwachting van een globale regeling voor wat betreft het sociaal statuut van alle bedienaren van de erkende erediensten en levensbeschouwingen die ons land rijk is. Die tijdelijke handhaving van de status quo is sinds vandaag geen feit meer.

Voor de zoveelste keer wordt een partiële oplossing naar voren geschoven voor problemen van één welbepaalde, historisch bevoordeelde doelgroep. Hoewel het kader van de bedienaren van de katholieke eredienst (6.900) allang niet meer strookt met haar werkelijke aanhang, wordt hieraan niet geraakt. Het kader parochieassistenten, nu 301, wordt verder uitgebreid met 40 om tegemoet te komen aan het aantal dalende priesters. Hoe is dit te rijmen met de gelijke behandeling van alle erkende levensbeschouwingen?

Het is onbegrijpelijk dat CD&V zich intussen lijkt te verslikken om haar eigen achterban vanuit een wankele machtsbasis in een interim regering te bevoorrechten ten nadele van andere levensbeschouwelijke visies. Dat is uitermate jammer en noopt ons de vorming en installatie van Leterme I zelfs met nog minder animo te verwachten dan waarmee de onderhandelingen nu gevoerd worden. Link: http://www.uvv.be