maandag 28 februari 2011

Milieu-inspanningen van Wienerberger beloond met Eco Award 2011

Naar jaarlijkse gewoonte had tijdens Batibouw de feestelijke uitreiking plaats van de Batibouw Awards. Onderdeel daarvan was de toekenning van de Eco Award, de prijs voor het meest milieuvriendelijke product of dienst. Een professionele jury, samengesteld uit WTCB, OIVO, Bond Beter Leefmilieu, Cluster Ecoconstruction, Passiefhuis-Platform en Bouwunie onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, koos unaniem en met veel overtuiging voor Wienerberger, meteen een beloning voor het volledige duurzaamheidstraject van de aanbieder van duurzame bouwoplossingen. “Wienerberger produceert keramische bouwproducten zoals dakpannen en bakstenen onder de wel gekende merken Terca, Koramic, Porotherm en Desimpel en wint deze Eco Award door het indrukwekkende geheel aan milieu-inspanningen dat het bedrijf leverde. Zowel bij de productie, de keuze van het transport over water, de keuze van het productgamma, de bedrijfsfilosofie, de actieve samenwerking bij initiatieven van de overheid, het uitvoeren van levenscyclusanalyses en het verspreiden van informatie. De jury oordeelde dat Wienerberger hier als bedrijf duidelijk een voortrekkersrol speelt. Niet alleen in ons land, maar binnen heel Europa”, aldus Dirk Cuypers, voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Keramische bouwmaterialen zijn in België het bouwmateriaal bij uitstek. Ze zijn bestand tegen klimaat- en weersinvloeden en hebben een levensduur van meer dan 150 jaar. Met deze materialen worden duurzame, massieve woningen gebouwd die het energieverbruik en de bijhorende CO2-uitstoot drastisch beperken. Wienerberger behaalde trouwens als eerst industriële fabrikant in België het ‘natureplus ecolabel’. Een internationaal befaamd duurzaamheidslabel dat de bio-ecologische eigenschappen van bouwmaterialen certificeert. Het label is de internationale erkenning van baksteen als gezond en ecologisch bouwmateriaal. Dé oplossing op het vlak van duurzaam bouwen is volgens de duurzaamheidsvisie van Wienerberger het ‘massief passiefhuis’. Hierbij worden alle voordelen van binnenmuurstenen, gevelstenen en kleidakpannen aangewend om een comfortabele woning te bouwen die ruimschoots voldoet aan alle milieu- en energienormen.

zondag 27 februari 2011

Gent zet zijn tanden in tandartskosten

Gent plaatst mondhygiëne bij kinderen in de kijker. De nieuwe folder ‘Heb je het moeilijk om de tandartskosten te betalen?’ zal onder meer via de Stadswinkel worden verdeeld. Schepen Guy Reynebeau: “Erg moeilijk lijkt het niet om je tanden gezond te houden: tweemaal per dag poetsen en jaarlijks op tandcontrole gaan. Maar in realiteit blijkt dit toch niet zo eenvoudig. De situatie bij kinderen is ronduit alarmerend, terwijl de meeste behandelingen bij hen volledig terugbetaald worden. Recente gegevens van de Gentse Universiteit toonden aan dat 18% van de Gentse kleuters last heeft van cariës of tandbederf. Meer dan een kwart van de kinderen poetste zeer onregelmatig of bijna nooit”. De folder werd speciaal opgesteld voor personen die het moeilijk hebben om de tandartskosten te betalen en is onder meer te verkrijgen in de Stadswinkel (Wilsonplein 1, 9000 Gent). Stel een tandartsbezoek zeker niet uit, en laat je kind vanaf 2 jaar al wennen aan de tandarts. Wie regelmatig en goed zijn tanden poetst kan immers met een gerust hart naar de tandarts. Een gewone controle verloopt meestal zonder problemen.

Elke ochtend en avond 2 minuten je tanden poetsen is noodzakelijk. Een grondige poetsbeurt zorgt ervoor dat er geen gaatjes kunnen ontstaan. Poetsen op zich is belangrijk, het is niet noodzakelijk dure tandenborstels of tandpasta in huis te halen. Kinderen zijn extra gevoelig voor gaatjes en je beschermt hun tandjes best van bij het begin. Daarnaast leer je hen direct een goede gewoonte aan. Voor kinderen is tandpasta met minder fluoride aangewezen. Een jaarlijkse controle bij een vaste tandarts in je buurt wordt grotendeels terugbetaald door je ziekenfonds. De meeste behandelingen worden bovendien tot de leeftijd van 18 jaar volledig terugbetaald. De officieel vastgelegde tarieven kunnen opgevraagd worden bij het ziekenfonds. Wie van een verhoogde tegemoetkoming of een omnio-statuut geniet, betaalt minder remgeld en kan gemakkelijker de derdebetalersregeling aanvragen. Bespreek dit best op voorhand met je tandarts. Bij echte financiële problemen zijn er andere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld via het OCMW.

In maart 2011 wordt dit thema door vzw Jong extra in de kijker gezet tijdens de activiteiten van de kinderwerking en de spelotheken. Bovendien wordt in verschillende wijken het grote tandenspel gespeeld. Het spel is door de wijkgezondheidscentra gemaakt voor ouders en kinderen die op een aangename manier meer willen te weten komen over de verzorging van de mond en de tandarts. Tijdens de paasvakantie komt op de speelpleinwerking van vzw Jong opnieuw de tandmobiel langs op enkele pleinen. Een tandarts van de Gentse universiteit screent hierbij het gebit van de kinderen. Check op de website http://www.vzwjong.be/ wanneer de tandmobiel op een speelplein in uw buurt passeert. Ook de Gentse tandartsen worden bij deze acties betrokken. Affiches in de wachtzalen moeten ouders eraan herinneren dat hun oogappels best al vanaf twee jaar op tandartscontrole gaan.

"Zet je tanden er in" is een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsdienst Stad Gent, vzw Jong, de Gentse wijkgezondheidscentra en de afdeling Maatschappelijke Tandheelkunde van Universiteit Gent. Informatie: Gezondheidsdienst, Baudelohof, 9000 Gent, tel. 09 235 37 80, e-mail gezondheidsdienst@gent.be
Guido Van Peeterssen.

zaterdag 26 februari 2011

Leegstaande Gentse beluikhuisjes voor opvang daklozen

De Stad Gent en CAW Artevelde verkennen een nieuwe toekomst voor de gekraakte beluikhuisjes in de Spitaalpoortstraat. Op 1 maart verwacht de Stad Gent een uitzettingsbevel voor de krakers die er nu verblijven. Het beluik dicht bij de Dampoort bestaat uit elf kleine woningen met een gelijkvloerse verdieping en twee bouwlagen. Stad Gent wou deze huisjes eerst van de hand doen. Maar nu is er een aanbod om samen met CAW Artevelde die panden voor een sociaal doel aan te wenden. In de verdere uitbouw van het beleid ter bestrijding van de dak- en thuisloosheid zoekt CAW Artevelde immers naar geschikte locaties voor zijn werking. Oorspronkelijk mocht de eigenaar de panden slopen, maar CAW kan er nu 20 daklozen in onderbrengen. Voor de krakers is er echter geen plaats. Schepen Christophe Peeters: “Als de huisjes eenmaal gerenoveerd zijn wordt er gekeken waar de nood het hoogst is. Het zou niet juist zijn om mensen die wederrechtelijk een pand bezetten dat pand ook te laten bewonen als het gerenoveerd is. Er zijn mensen die langer wachten en in een moeilijke situatie zitten: die krijgen uiteraard voorrang”.

Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat zowel de Stad Gent als CAW Artevelde in verregaande mate de mogelijkheden verkennen om de panden, via een formule van erfpacht, ter beschikking te stellen. Binnen deze context start CAW Artevelde een onderzoek om te bepalen welk potentieel die locatie heeft voor een werking voor dak- en thuislozen. Patrick Seys van CAW Artevelde : “We vertrekken van het principe dat het mogelijk is om twee huisjes samen te voegen en vier er daklozen in onder te brengen. We hebben ook kantoren en een eetzaal nodig. En dan zijn er nog de subsidies van het Vlaams Investeringsfonds, die zijn nodig voor de verbouwingen”.

vrijdag 25 februari 2011

Gent schudt handen tegen racisme en voor meer diversiteit

Handen schudden 04Op maandag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discrimantie. Hogeschool Gent, Universiteit Gent en Stad Gent roepen de Gentenaars om die dag op de Vrijdagsmarkt samen het wereldrecord handen schudden te breken en zoeken hiervoor minstens 2.634 duo’s. “Een handdruk tegen racisme” is een initiatief van de eerstejaarsstudenten van het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent. Zij organiseren een grote actie om diversiteit op een positieve manier in de kijker te zetten. Met deze poging om op de Dag tegen Racisme het wereldrecord handen schudden te breken, willen ze de maatschappelijke betrokkenheid van studenten in de verf zetten en tonen dat veel jongeren niet-racistisch ingesteld zijn.

De bedoeling is om zoveel mogelijk duo’s op hetzelfde moment de hand te laten schudden om het wereldrecord breken en in het Guinness Book of World Records vereeuwigd worden. De actie wordt door de initiatiefnemende studenten toegelicht; de drie organiserende instanties geven een woordje uitleg en om 16.30 uur wordt tot de eigenlijke recordpoging overgegaan: op het signaal zetten mensen een stap naar hun overbuur en schudden hem/haar de hand. Een inspecteur van het Guinness World Records boek doet de vaststelling. De initiatiefnemers, de studenten van Hogeschool Gent Sociaal-Agogisch Werk, de Cel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent en de Stad Gent, lanceren een brede oproep naar naar alle Gentenaars om op maandag 21 maart 2011 op de Vrijdagmarkt een beetje geschiedenis te schrijven. Schepen Christophe Peeters: “Diverse studentenraden en -verenigingen trekken mee aan de kar en de Stad Gent roept haar personeelsleden op om aan de actie deel te nemen. Verder werden onder andere ook sportclubs en onderwijsinstellingen gemobiliseerd”. In totaal zijn er meer dan 5.268 (2.634 duo’s) personen nodig om dit wereldrecord te breken. Schepen Reynebeau: “Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar deelnemers kunnen zich wel registreren op de facebookpagina Wereldrecord handen schudden tegen racisme”.

Waar: op de Vrijdagmark op maandag 21 maart 2011. De eigenlijke actie start om 16.30 uur stipt. Vanaf 15 uur is er onthaal en randanimatie, evenals van 17.30 tot 18.30 uur. Website: http://www.gent.be/dagtegenracisme

donderdag 24 februari 2011

Gent pakt probleemwijken gericht aan.

Gent gaat na in welke wijken de leefbaarheid onder druk staat en heeft daarom een armoede- en overlastplan opgesteld. Er komt een aanpak op maat van elke wijk waar de leefbaarheid onder druk staat. Die aanpak moet starten tegen uiterlijk 31 maart 2011. Voor vijf wijken zal dan alvast een stappenplan worden opgemaakt: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Rabot-Blaisantvest, Nieuw Gent-UZ en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Vooral fenomenen zoals verkeers(on)veiligheid, drughandel, illegale economie, wijkgebonden overlast en het terugdringen van armoede zullen worden aangepakt.

De Gentse samenleving is sinds de opmaak van het Bestuursakkoord 2007-2012 sterk geëvolueerd door een aantal belangrijke maatschappelijke veranderingen. Onder meer de komst van een groot aantal nieuwe EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa zet enkele wijken in de 19e eeuwse gordel rond het stadscentrum onder druk, onder andere op het vlak van veiligheid, netheid en wonen. Dat leidt tot onbegrip tussen buren en de verschillende bevolkingsgroepen, en tot onveiligheidsgevoelens. Het college van de Stad Gent kiest er daarom heel bewust voor om aan deze wijken extra aandacht te besteden. Elk van die wijken krijgt een aanpak op maat om de leefbaarheid te verhogen. Overlast (sluikstort, verloedering en verkeersonveiligheid), criminaliteit (dealen, illegale economie en inbraken) en maatschappelijke problemen (onderwijs, tewerkstelling en huisvesting) zullen op een geïntegreerde manier worden aangepakt.

Er werd een nieuwe samenwerkingsstructuur uitgewerkt waarbij politie, stadsdiensten, OCMW en externe partners informatie uitwisselen en samenwerken. Dat laat toe de beleidsvisie van de Stad Gent op een efficiënte en krachtdadige manier uit te voeren en om te zetten in een op maat uitgewerkte en integrale wijkgerichte aanpak. De burgemeester stuurt die aanpak rechtstreeks aan. De Dienst Gebiedsgerichte Werking is verantwoordelijk voor de regie van het sociale luik. Deze dienst kreeg in 2003 een regisserende rol (naast het verzorgen van alle inspraak- en participatietrajecten in de wijk). Dat houdt onder meer in dat de wijkregisseur zorgt voor alle netwerkende contacten met zowel de interne als externe partners in het werkveld. Daardoor slaagt hij er in om voortdurend de maatregelen te signaleren die nodig zijn om buurten leefbaarder te maken. Deze regierol zal nu worden geïntensifieerd. De wijkregisseur vervult ook de taak van brugfiguur tussen het sociale luik en de diverse actoren binnen het veiligheidsluik, rekening houdende met de rol van de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.

De aanpak van het veiligheidsluik moet de veiligheid verhogen en de overlast terugdringen. Dat gebeurt door zowel een gebiedsgerichte aanpak ‘hotspots’ als een persoonsgerichte aanpak (daders en risicogroepen - ‘hotshots’). Aan vier fenomenen zal extra aandacht worden besteed. Drugsgerelateerde feiten: geïntegreerde politionele aanpak van drugshandel en gerelateerde fenomenen door de Lokale Recherche Dienst en de Dienst Operationele Gerechtelijke en Bestuurlijke Coördinatie (OGBC) van de Politiezone Gent. De federale gerechtelijke politie is uiteraard een belangrijke partner. Verkeersveiligheid: aanpak (alcohol- en snelheidcontroles, controle boorddocumenten, korte prikacties op verschillende locaties, enz.) door de Verkeersdienst van de Politiezone Gent. Illegale economie: aanpak door het arbeidsauditoraat (in samenspraak met andere federale overheidsdiensten) en de procureur des Konings. Wijkgebonden overlast: aanpak door de Wijkdienst van de Politiezone Gent in samenspraak met andere partners (in het bijzonder de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid gezien de opdracht van deze dienst). De directeur van de Directie Operaties van de Politiezone Gent is coördinator en aanspreekpunt van het veiligheidsluik.

De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid voert een evenwichtig ‘driesporenbeleid’ in de aanpak van overlast: preventie, curatie en repressie. De dienst zorgt voor de regie van concrete buurtgebonden overlastdossiers, de ontwikkeling en uitvoering van thematische beleidsplannen (drugsbeleid, wildplak- en graffitibeleid, enz.) en doelgroepgerichte acties (studenten, jongeren, horeca, enz.), uiteraard steeds in overleg met de coördinatoren van het sociale luik en het veiligheidsluik. Lees ook: http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten

Barbara Raes ruilt BUDA Kortrijk in voor Gentse Vooruit

Vanaf 2013 wordt Barbara Raes artistieke leider van kunstencentrum Vooruit in Gent. Zij is sinds april 2007 artistiek leider van kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Voorheen werkte ze ook al bij Vooruit, als programmeur dans. Zelf zegt Barbara Raes: “Naar mijn gevoel is het nét iets te vroeg om kunstencentrum BUDA te verlaten, maar het huis is in zeer goeie handen. Na ruim vier jaar is er een sterk lokaal verhaal uitgebouwd én heeft het huis een internationale reputatie. De komende jaren zal BUDA veel vruchten plukken van de lijnen die zijn uitgezet. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat die krachtig zullen worden verder gezet o.l.v. directeur Franky Devos en artistiek coördinator Kristof Jonckheere”. Haar overstap naar Vooruit is voorzien voor september 2011.

Barbara Raes bouwde BUDA mee uit tot een binnen Europa belangwekkende werkplaats voor podiumkunstenaars. Jaarlijks ondersteunt kunstencentrum BUDA zo’n 150 nationale en internationale  artiesten bij de creatie van nieuwe theater- en dansvoorstellingen. Zij presenteren hun werk in Kortrijk tijdens de voorjaarsfestivals Fresh, tijdens het zomerfestival Kortrijk Congé en tijdens NEXT, het internationaal kunstenfestival voor de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai. Kunstencentrum BUDA heeft ook een uitgebreide filmwerking met dagelijkse vertoningen in de Budascoop. Eind maart wordt het profiel bekendgemaakt van de persoon die BUDA ter vervanging zoekt tegen september 2011. De procedure zou eind mei 2011 worden afgerond.

Luc Dewaele wil naar eigen zeggen na 10 jaar aan het hoofd van de artistieke werking van Vooruit ruimte maken voor een jongere generatie, nieuwe impulsen en trajecten. De voorbereiding van een nieuw langetermijnbeleidsplan heeft die transitie in een stroomversnelling gebracht. Luc zal zich vanaf 2013 toeleggen op freelance maatwerk in kunst, cultuur en vrije tijd. Een van de eerste uitdagingen van Barbara Raes is de aanwerving van een nieuwe podiumprogrammeur (gezien het aangekondigde vertrek van de huidige programmeur Tom Bonte) en het uitzetten van nieuwe artistieke lijnen in het beleidsplan voor de periode 2013-2016. Stefaan De Ruyck, algemeen directeur van Vooruit is bijzonder verheugd dat Barbara Raes terugkeert naar Vooruit: “Ze kent het huis en zal, na een geslaagde periode bij BUDA Kortrijk, een gangmaker zijn van nieuwe artistieke projecten in Gent.”

woensdag 23 februari 2011

Op de Siertoer brengt 6467 euro samen voor het Kinderkankerfonds.

Siertoer 18 Afgelopen zondag 20 februari organiseerde EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) de Promotiedag voor de Sierteelt. De dag werd ingezet met een begeleide wandeling doorheen het oude Gent. Gids Kristel Vereecken van Ghent-Authentic bracht de deelnemers langs verrassende versieringen in de stad. Eenmaal terug in het Groot Vleeshuis bracht Pascal Cools, coördinator van Flanders DC, in het kader van Sierteelt Academie een uiteenzetting over het belang van innovatie en creativiteit in het bedrijfsleven. Daarna gaf gedeputeerde Alexander Vercaemer een toelichting over het EROV project 'Op de Siertoer 2011'. Het project zorgt voor een echte imago ondersteuning van de sector maar geeft de consument ook een correct beeld van de sierteeltsector. De deelnemers zijn stuk voor stuk vooruitstrevende bedrijven die met veel enthousiasme hun deuren open zetten voor het grote publiek. De 17de editie zal traditiegetrouw plaats grijpen de derde zondag van september, namelijk 18 september. Daarnaast is er ook de Siertoer 4 Kids, daar zijn nu al 3508 kinderen voor ingeschreven. De Siertoer 4 Kids grijpt dit jaar plaats op dinsdag 17 mei.

Siertoer 07Daarna kregen de deelnemers van het Europees project ‘van identiteit tot imago’ in het kader van ‘Gent: bloemenregio’ hun attesten overhandigt. Het project mag geslaagd genoemd worden en krijgt dit najaar een vervolg. Maar omdat 'Op de Siertoer’ ook een sociale dimensie heeft mocht gedeputeerde Vercaemer een cheque van 6467 euro overhandigden aan het Kinderkankerfonds vzw. De verkoop van bloemen en planten voor het goede doel door de deelnemende bedrijven tijdens de actie 'Op de Siertoer’ bracht ook dit jaar een mooi bedrag op. Daarna volgde een receptie met Oost-Vlaamse specialiteiten tijdens dewelke de deelnemers op een aangename manier mochten kennis maken met elkaar. Link: http://www.erov.be/index.php


Guido Van Peeterssen

Elsje Dezwart wint Boekenpluim voor illustraties Binnenpoes buiten


Naar jaarlijkse gewoonte reikte Boek.be vandaag de Boekenpauw en de Boekenleeuw uit. Dat is respectievelijk de prijs voor het mooist geïllustreerde en het mooist geschreven boek van het afgelopen jaar. Daarnaast worden ook eervolle vermeldingen uitgereikt: de Boekenpluimen en Boekenwelpen. Het prentenboek Binnenpoes buiten van Elsje Dezwarte wordt door de jury voor de illustraties bekroond met een Boekenpluim. De winnaars ontvangen een zilveren speld. Uit het juryverslag: 'Dit is het werk van een illustrator die haar liefde voor poezen weet te vertalen in sterke composities, die zowel nuchter en beredeneerd als gevoelig en lieflijk zijn. De lome sfeer van een lege dag, die in het verhaal tussen de regels voelbaar is, geeft ze vorm in illustraties met warme kleuren, sobere vormen en bijzondere details. De subtiele intimiteit tussen kind en kat geeft ze feilloos weer in beelden waarin de contouren van de ene figuur - het kind - samenvallen met die van de ander - de kat.'

De poes van een meisje mag nooit buiten van haar mama. Ze weet niet waarom. Volgens mama zijn er binnenpoezen en buitenpoezen, en dat blijft beter zo. Volgens het meisje hebben mama's niet altijd gelijk. Dus laat ze binnenpoes op een dag toch buiten. Binnenpoes ontdekt dat papiertjes kunnen vliegen. En ze ontmoet de buitenpoes...
Een teder verhaal over een klein meisje dat mama's regels niet begrijpt en ze daarom niet altijd naleeft. Een must voor elke poezenliefhebber. Tekst: Hilde Vandermeeren

Elsje Dezwarte werd geboren in 1981 in Gent en daar woont ze nog steeds. Na de Kunsthumaniora volgde ze Kunstwetenschappen en Archeologie, maar ze voelde snel aan dat Illustratie meer haar ding was. Sinds enkele jaren doceert ze zelf Illustratie aan de KASK in Gent. Elsje is enorm gepassioneerd door beelden. Tekenen vormt haar grootste bezigheid. Daarnaast is ze verlekkerd op het experimenteren met verschillende media.Elsje maakt ook illustraties voor tijdschriften. Ze debuteerde met Alladin (Kees Spiering). Binnenpoes buiten is haar tweede boek, waarvoor ze zich liet inspireren door haar dochtertje, vrolijke kleuren en poezenmanieren.

Moiano viert 10-jarig bestaan, maar neemt ook afscheid!

Binnenkort viert Moiano zijn 10-jarig bestaan met een reeks concerten. Maar het zullen tevens de laatste concerten zijn die de groep zal geven. Peter Lesage, bezieler en frontman van Moiano, heeft besloten om na deze zomer een punt te zetten achter dit muzikale verhaal. Begin 2000 kwam de groep met een eerste ep 'It’s Time' uit op het Gentse hip hop label Brick 9000. Al gauw volgden de eerste concerten op ondermeer het Cactus Festival, Dour en Feest in het Park. Studio Brussel pikte de titeltrack op en Moiano werd geboren. Amper een jaar later won Moiano 'Dé prijs 2001' op Studio Brussel met de TC Matic cover 'Putain Putain'. Dit resulteerde dan weer in een paar geweldige concerten op o.a. Pukkelpop, Dranouter en het prestigieuze Blue Note Festival. In het voorjaar 2004 kwam Moiano naar buiten met het mooie debuutalbum 'Soulschool'. 'The Music and You', het openingsnummer van de plaat was een tijdlang te horen op verschillende nationale radiostations. De opvolger '2nd Line', die begin 2009 in eigen beheer werd uitgebracht en goede kritieken oogstte, zou uiteindelijk het laatste wapenfeit worden van de groep.

Moiano's sterke live reputatie wordt nog steeds enorm gesmaakt, zeker in muzikantenmiddens. De unieke stijl, een mix van pop en Amerikaanse soul, was tevens een inspiratiebron voor een nieuwe generatie Belgische artiesten zoals Lalalover en Jim Cole. Peter Lesage werkt momenteel samen met nieuwe talenten zoals de felbesproken Delvis en J to the C en is reeds jaren actief als toetsenist bij artiesten als Flip Kowlier en Gabriel Rios. Hij producete onder meer het debuutalbum van Baloji 'Hotel Impala'. Moiano wordt op deze laatste concerten bijgestaan door collega’s en vrienden waaronder Flip Kowlier, Baloji, Delvis, J to the C, Monique Harcum... Het belooft een groot muzikaal feest te worden!

28/04 De Kreun, Kortrijk

Dure olie houdt falend beleid in stand.

Met de al of niet massale protesten in Tunesië, Marokko, Egypte, Libië en zo meer lijkt het dat er een lang verwachte democratisering van deze islamitische landen plaats grijpt. De vraag is nu wat deze plotselinge (mogelijke) ruk naar democratie van deze islamitische landen inhoudt. Landen zijn zoals kinderen: ze moeten opgroeien. Dit proces heeft tijd nodig. Democratie is gebaseerd op goed functionerende instellingen, electorale procedures en kiezers die niet alleen hun rechten, maar ook hun plichten kennen. Het Westen heeft er eeuwen over gedaan. Bovendien hebben de islamitische landen niks gedaan om democratie zelfs maar geleidelijk in te voeren. In deze landen zullen eeuwenoude conflicten tussen stammen, religieuze splintergroepen, machthebbers en politieke stromingen verder oplaaien. Dat uit zich meestal in een of andere vorm van burgeroorlogen. En dat wordt dan weer door landen zoals Iran uitgebuit, een land dat alle sjiieten wil verenigen.

Iran is al jaren de suikeroom van Hezbollah: iedere raket op Israel zorgt voor een hogere prijs voor onder meer Iranese olie. Iran is sterk aanwezig in Irak, waar sjiieten 60% van de populatie vormen (Iran 90%). De soennieten en de sjiieten kunnen elkaar al meer dan duizend jaar niet luchten. En in Irak was de soennitische minderheid onder leiding van Saddam, heerser over de sjiieten. Het plan van Iran is om ook de sjiieten van Saoedi-Arabië te verenigen. En die zitten wel precies waar de oliebronnen liggen: langs de grens met Irak. Zo dreigen steeds meer oliestaten dan wel Westerse bondgenoten, onder de invloedsfeer van Iran te komen. Dit zullen de Amerikanen nooit toelaten. De spanningen in het Midden-Oosten zullen dus alleen maar toenemen. Komt daar nog eens bovenop de nucleaire ambities van Iran die Westerse landen erg nerveus maken. En dat wetende dat elke raket die omhoog gaat altijd naar beneden komt. Dit alles maakt dat de olieprijs nog een tijdje hoog zal blijven, de stookolie steeds duurder wordt en er geen regering is om de bijkomende economische problemen aan te pakken. Het enige voordeel zijn de hogere accijnzen die maken dat de ontslagnemende Belgische regering niets hoeft te ondernemen en toch meer geld in kas krijgt. Maar de burger: die betaalt het gelag. Of het nu een Brusselaar, een Belg, een Vlaming of een Waal is.

dinsdag 22 februari 2011

Suske en Wiske versus Vlaams Belang.

Vlaams Belang Gent deelde op de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent jaarkalendertjes uit met een bewerkte cover van het Suske en Wiske stripalbum 'De Wilde Weldoener'. Daarop is te zien hoe Suske en Wiske verschrikt opkijken naar de Gentse burgemeester Daniël Termont die vanuit een helikopter muntstukken in het rond strooit naar stripfiguurtjes van allochtone origine. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel heeft het vonnis uitgesproken in het voordeel van WPG Uitgevers België nv, Standaard Uitgeverij en de erven Vandersteen. Het Vlaams Belang heeft inbreuk gepleegd op de auteursrechten door tijdens die bewuste nieuwjaarsreceptie de aangeklaagde kalenders te verspreiden met een afbeelding van een bewerkte cover van een stripalbum van Suske en Wiske. Het misbruik van de bewuste Suske en Wiske cover gebeurde zonder medeweten, zonder medewerking en tegen de wil in van de uitgeverij, de erven Vandersteen of Studio Vandersteen.

In het vonnis werden alle verweermiddelen van de tegenpartijen ongegrond verklaard. Het Vlaams Belang werd aldus veroordeeld tot staking van het gebruik van deze kalenders en van de bewerkte cover onder welke vorm ook, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk die zij nog zouden begaan en met een maximum van 500.000 euro per dag waarop het stakingsbevel niet nageleefd wordt. Het Vlaams belang werd eveneens veroordeeld tot de kosten van het geding. Het Vlaams Belang Gent beraadt zich nog of er beroep aangetekend wordt, maar blijft erbij dat het om een politieke parodie gaat. 'We zullen eerst het vonnis grondig bestuderen'. De partij zal geen kalendertjes meer verspreiden en de afbeelding van het net te halen. Er zijn ondertussen 2.000 exemplaren de deur uit.

Volgens de uitgever heeft Willy Vandersteen uitdrukkelijk verboden Suske en Wiske voor politieke propaganda te gebruiken. Johan De Koning van Standaard Uitgeverij: “Dit is er voor ons echt over. We hebben onze raadsman gevraagd juridische stappen te ondernemen". Standaard Uitgeverij is een onderdeel van WPG Uitgevers België. Vlaams Belang gebruikte in het verleden al enkele keren de afbeelding van Suske en Wiske voor politieke doeleinden. In 2003 werd de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens afgebeeld als "De poenschepper" in het partijblad. De partij moest hiervoor een rechtzetting publiceren.

Ouders niet toegelaten op Kinderuniversiteit Arteveldehogeschool

Nieuwsgierige kinderen tussen vijf en acht jaar die meer willen weten over wetenschap en technologie kunnen terecht op de Kinderuniversiteit van de Arteveldehogeschool. Onder de noemer ‘Bouw je mee’ volgen alle kinderen eerst samen les in een groot auditorium. Daarna is er practicum en mogen ze zelf de handen uit de mouwen steken in één van de vier workshops. De eerste editie van de Kinderuniversiteit Arteveldehogeschool vindt plaats op campus Kantienberg op zondagvoormiddag 27 februari 2011. In het hoorcollege komen de kinderen alles te weten over het ontwerp en de bouw van de prestigieuze campus Kantienberg, één van de laatste ontwerpen van de gereputeerde, inmiddels overleden architect Jo Crépain. De workshops worden verzorgd door medewerkers van de onderwijsopleidingen in het kleuter- en lager onderwijs. De kinderen kunnen bijvoorbeeld een uitkijktoren bouwen voor hun knuffel met behulp van elastiekjes en bamboe.

Kinderuniversiteit is een project van de Associatie Universiteit Gent en bundelt de kinderuniversiteiten van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. De Kinderuniversiteit Gent  vindt maandelijks plaats, telkens op zondagvoormiddag van 10 u. tot 13 u., afwisselend in een andere instelling. De Arteveldehogeschool richt zich tot kinderen van 5 tot en met 8 jaar. De andere AUGent instellingen mikken op kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Deze editie van de Kinderuniversiteit is volledig volzet. Inschrijven voor de tweede editie, die doorgaat op 27 maart onder de noemer ‘Voel je mee’, kan vanaf maandag 28 februari 2011 om 9 uur via www.kinderuniversiteit.be. Deelnemen is gratis.

maandag 21 februari 2011

Nieuw consortium ‘Technopool Sierteelt’ stelt zich voor aan sierteeltsector

Technopool Sierteelt 24Vier sierteelt gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan intensief samen binnen één kennisnetwerk. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ hebben ze een consortium opgericht. De 4 samenwerkende initiatiefnemers zijn ILVO (Instituut voor Landbouw‐en Visserij-onderzoek), UGent, HoGent en PCS(Provinciaal Centrum voor Sierteelt). Alle vier zijn ze gevestigd in Oost-Vlaanderen, de provincie Oost- Vlaanderen ondersteunt het consortium. Bedoeling is om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Op 17 februari 2011 maakte de sierteeltsector kennis met de mensen en wetenschappelijke mogelijkheden achter de ‘Technopool Sierteelt’ tijdens een druk bijgewoonde innovatiebeurs. Die vond plaats bij ILVO Plant in de Caritasstraat 21 te Melle. Het evenement, het nieuwe logo en de bijhorende brochure werden gerealiseerd met de steun van het Europese “Gent: Bloemenregio” project.

Gedeputeerde Alexander Vercamer: “Sierteelt is traditioneel een innoverende sector blijft een belangrijke economische peiler in Vlaanderen: de sector is goed voor een productiewaarde van 539 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 9.000 personen. Ons land staat op de derde plaats binnen Europa qua export van sierteeltproducten. De exportwaarde in 2009 bedroeg 573 miljoen euro, terwijl er voor 499 miljoen euro werd ingevoerd. Speerpunten zijn de vermeerderings‐ en veredelingsbedrijven, gespecialiseerde azaleabedrijven en de boomkwekerijsector. De laatste jaren zijn de bedrijven almaar groter en ambitieuzer geworden. Om de internationale concurrentiekracht in de toekomst te vrijwaren zoeken de siertelers voortdurend naar innovatie en naar betere producten en processen. De schaalvergroting, specialisatie en verticale integratie versterken de tendens om ontwikkelingen uit het onderzoek te implementeren. Ook wettelijke uitdagingen als de geïntegreerde gewasbescherming (die Europa oplegt tegen 2014), de waterrichtlijnen en een rationeel energieverbruik maken oplossingsgericht onderzoek en uitgebreide wetenschappelijke dienstverlening noodzakelijk”.

Reeds in 2002 ondertekenden de 4 partners een intentieverklaring tot samenwerking om de beschikbare infrastructuur voor het onderzoek in de sierteelt optimaal te gebruiken. In 2008 kwam er een aanvullende overeenkomst om de samenwerking te consolideren. Het consortium, ondersteund door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost‐Vlaanderen (POM), kreeg de naam “Technopool Sierteelt”. De expertise en kennis van de vier onderzoeksinstellingen werd wegens zijn complementariteit als een meerwaarde ervaren door bedrijven die contact opnamen met de wetenschappers. De leden van de ‘Technopool Sierteelt’ wensen expliciet dat nieuwe kennis doorstroomt en daadwerkelijk op de bedrijven gebruikt wordt. Als de onderzoekers vb. modelplanten bestuderen, kunnen de onderzoeksresultaten vertaald worden naar economisch belangrijke teelten. Eigen laboratoria en proefopstellingen maken soms plaats voor praktijkonderzoek op de bedrijven zelf. Deze werkwijze blijkt vertrouwen te wekken bij de telers.

ILVO Woordvoerster Greet Riebels modereerde de getuigenissen van de telers. Uit die gesprekken bleek dat moderne sierteeltbedrijven inzetten op innovatie, gedurfde keuzes in bedrijfsvoering, technologie en teeltmethodes. De partners in de Technopool Sierteelt toonden tijdens een debat dat ze heel wat expertise en kennis in huis hebben om de siertelers te begeleiden of te helpen de juiste keuze te maken bij investeringen. Expertise waarvan je misschien nog niet weet dat ze bestaat of hoe deze nuttig kan zijn voor je bedrijf. Aan de hand van een kenniswandeling doorheen laboratoria en een nieuw serre‐ en onderzoekscomplex dat in de loop van 2011 operationeel moet worden, werd informatie gegeven rond actuele onderzoeksthema’s zoals water, gewasbescherming, techniek, nieuwigheden en biotechnologie. Ook hier bleek duidelijk dat de kloof tussen wetenschappers en de siertelers de laatste jaren grotendeels weg viel en dat onderzoeksresultaten steeds sneller hun weg vinden naar de praktijk. Na afloop werden het logo en de brochure van Technopool Sierteelt voorgesteld in aanwezigheid van Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer die de aanwezigen uitnodigde op de aansluitende uitgebreide receptie. Link: http://www.ilvo.vlaanderen.be/

Wetenschappers verhogen efficiëntie tuberculosevaccin.

Nele Festjens en Nico Callewaert van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en UGent, hebben de efficiëntie van het vaccin tegen tuberculose verbeterd. Het nieuwe vaccin biedt – alvast bij muizen - een betere bescherming tegen de ziekte. De ontwikkeling van een nieuw TBC vaccin is een prioriteit in de strijd tegen de ziekte, die jaarlijks 1,7 miljoen slachtoffers maakt. Het huidige vaccin biedt maar een beperkte bescherming. Eén derde van de wereldbevolking is besmet met de bacterie Mycobacterium tuberculosis die tuberculose (TBC) veroorzaakt. TBC, aids en malaria zijn de drie infectieziekten die wereldwijd de meeste doden eisen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks 8 tot 10 miljoen mensen besmet worden. TBC is vooral een ziekte van de armen en tast voornamelijk jongvolwassenen in hun meest productieve jaren aan. De meeste TBC doden vallen in de ontwikkelingslanden, meer dan de helft daarvan in Azië. In bijna al die landen duikt er steeds meer multidrug resistente TBC op. Deze vorm van tbc is zeer moeilijk te behandelen.

TBC behandelingen zijn duur en ook zeer moeilijk omwille van de multidrug resistente TBC. Daarom gaat er veel aandacht uit naar vaccinatie in de strijd tegen TBC. Het enige vaccin op de markt is Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Het wordt gemaakt van de levende, verzwakte, bij runderen voorkomende tuberculosebacterie, Mycobacterium bovis, die zijn ziekteverwekkend vermogen bij mensen heeft verloren. Het vaccin voorkomt bij kinderen slechts de helft van de gevallen van tuberculose, en bij adolescenten en volwassenen is de beschermingsgraad nog veel lager. De laatste jaren werden verschillende andere kandidaatvaccins ontwikkeld en sommige daarvan bij mensen getest. Slechts enkele leidden tot een bescheiden verbetering in bescherming ten opzichte van het BCG vaccin. De zoektocht naar een efficiënter vaccin gaat daarom verder.

De onderzoekers toonden ook aan dat hun vaccin op een andere manier werkt dan de andere vaccins die momenteel getest worden. Het verkrijgt zijn extra beschermende waarde immers door signalen uit te sturen die ontsteking bevorderen en zo de juiste cellen van het immuunsysteem activeren. Festjens en Callewaert hebben goede hoop dat de toepassing van hun strategie - het beschermingsschild weghalen - bij de nieuwe kandidaatvaccins moet leiden tot een vaccin dat echt bescherming biedt tegen tbc. Het onderzoek verschijnt in het toonaangevend tijdschrift EMBO Mol.
Med  (Festjens et al., Disruption of the SapM locus in Mycobacterium bovis BCG improves its protective efficacy as a vaccine against M. tuberculosis). Dit onderzoek werd deels gefinancierd door Marie Curie Excellence Grant (EU FP6), Methusalem, FWO, UGent en VIB. Het onderzoek gebeurde door Nele Festjens en collega's onder leiding van Nico Callewaert in het VIB Departement Moleculair Biomedisch Onderzoek, UGent. Dit in nauwe samenwerking met Dr. Kris Huygen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Patiënten met vragen over TBC kunnen terecht op patienteninfo@vib.be

Meer maatschappelijke erkenning voor onzichtbare vrijwilligers

Van zondag 27 februari tot en met zondag 6 maart 2011 vindt de jaarlijkse Week van de Vrijwilliger plaats. Tal van organisaties schenken dan aandacht aan hun vrijwilligers. Terecht, want vrijwilligerswerk wordt de laatste jaren steeds belangrijker, aangezien er steeds meer hulpvragen zijn die niet of moeilijk door professionelen kunnen worden behandeld. Volgens een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting uit 2007 blijkt dat er in België zo’n 1,4 miljoen personen aan vrijwilligerswerk doen. Uitgedrukt in arbeidstijd komt dat neer op bijna 249.000 voltijdse betrekkingen. Vrijwilligers maken zich o.a. verdienstelijk als bestuurslid van een lokale vereniging, participeren in tal van culturele en sportieve raden en andere verenigingen, zetten zich in voor de zorg om het milieu of doen aan vredesactivisme. Het vrijwilligerswerk zorgt er bovendien voor dat de vrijwilligers hun sociale contacten uitbreiden. Zo kunnen personen met een handicap, personen met een chronische ziekte en werklozen, die een vrijwilligersrol opnemen, zich opnieuw integreren in de maatschappij. Geen wonder dus dat de Europese Commissie 2011 heeft uitgeroepen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk in zijn pure vorm wordt door de samenleving mooi gevonden en deze vrijwilligers worden dan ook vaak gewaardeerd voor de taken die zij op zich nemen. Toch zijn er aan het vrijwilligerswerk voor hen ook minder leuke kanten verbonden, zoals de administratieve rompslomp die er vaak nog altijd komt bij kijken. De Liberale Mutualiteiten pleiten ervoor om deze in de toekomst tot een minimum te beperken. Naast dit ‘zichtbare’ vrijwilligerswerk blijft er ook nog heel wat vrijwillige inzet voor de samenleving verborgen. Heel wat 55-plussers staan in voor de verzorging van hun zorgbehoevende ouders of partner. Zij vullen aldus de leemtes van de maatschappij op het vlak van zorg op. Daarom verdienen deze personen meer maatschappelijke aandacht en respect voor hun inzet. Om alle vrijwilligers te ondersteunen, organiseren de Liberale Mutualiteiten op regelmatige basis vormende en ontspannende activiteiten. Een overzicht is te vinden in de kalender op de website van de Liberale Mutualiteiten: www.liberalemutualiteit.be

Guido Van Peeterssen.

Vertraging schrapping nummerplaten

Er werd reeds eerder opgeroepen om bij vervanging van een voertuig de oude nummerplaat onmiddellijk bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) in te leveren. In aansluiting bij deze eerdere berichtgeving wijst de Vlaamse belastingdienst erop dat de schrapping van de ingeleverde nummerplaat enige dagen tijd zal vragen bij de DIV. Dit is te wijten aan het groot aantal nieuwe inschrijvingen en mutaties waarmede de DIV recent te kampen heeft. Belangrijk voor de belastingplichtige is wel dat de schrapping retroactief zal gebeuren tot op de datum van ontvangst van de te schrappen nummerplaat bij de DIV. Door toedoen van deze vertraging is het mogelijk dat toch nog een automatisch aanslagbiljet wordt aangemaakt en toegezonden voor een geschrapte nummerplaat. Zodra Vlabel beschikt over de informatie van schrapping wordt dat aanslagbiljet geannulereerd. Het teveel betaald aan jaarlijkse verkeersbelasting, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de oude nummerplaat, zal door Vlabel worden terugbetaald. Ook bij de DIV wordt alles in het werk gesteld om de opgelopen vertraging zo snel als mogelijk weg te werken.

Tenslotte vestigt de Vlaamse belastingdienst er nogmaals de aandacht op dat de inning van de verkeersbelastingen in Vlaanderen sinds 1 januari 2011 door de Vlaamse Belastingdienst werd overgenomen. Bijgevolg mogen betalingen inzake verkeersbelastingen voor voertuigen ingeschreven in Vlaanderen, enkel op de meegedeelde rekening van de Vlaamse Belastingdienst worden uitgevoerd en dus niet meer op de rekening van de FOD Financiën. Dergelijke foutieve betaling gebeurt nog vrij frequent doordat meer en meer mensen werken met PC-banking en met daarin voorgeprogrammeerde rekeningnummers. Link: http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/default.asp

zondag 20 februari 2011

Casper is Prins Karnaval Ledeberg 2011

PK Karnaval Ledeberg 2011 (09)In de reeds weken van tevoren uitverkochte polyvalente zaal van het Gentbrugse dienstencentrum werd Casper, kandidaat van karnavalgroep BTLK/Boterlekkers , zaterdagavond gekroond tot Prins Karnaval Ledeberg 2011. De kandidaten voor de Ledebergse prinsentitel waren : Bruintje (Rudy Tiberghien) voor Karnavalgroep Dutsenclub en Casper (Luc Wesemael) voor Karnavalgroep BTLK -Boterlekkers. De zaal was tot de nok gevuld met enthousiaste karnavalisten die hun kandidaten om ter luidst aanmoedigden.

De strijd verliep uitermate spannend. Na de kennisproef en de praktische proeven stonden de twee kandidaten ex-aequo met 80 punten. Het waren uiteindelijk de presentatie- en showproeven die de beslissing moesten brengen. Opvallend hierbij was alweer de hoge kwaliteit en de amusementwaarde van de shows. Van de jury kreeg Bruintje de hoge score van 632 punten. Casper verzamelde er zelfs 651. De publieksstemmen van de aanwezige karnavalisten toonden een even spannende trend : 147 stemmen voor Bruintje en 145 voor Casper. Dit gaf de volgende einduitslag. Bruintje: 859 punten, Casper: 876 punten. Meteen stond zo het spannendste eindresultaat sinds jaren op het bord!

Het spreekt vanzelf dat er, na afloop van de verkiezing, duchtig gefeest werd in de lokalen van de winnende kandidaat. Prins Casper zal de komende weken Ledeberg Karnaval vertegenwoordigen op tal van karnavaleske feesten en zal natuurlijk het voortouw nemen op de 26ste Ledebergse karnavalstoet op zaterdag 19 maart. Link: www.karnavalledeberg.be

zaterdag 19 februari 2011

Sipiro provinciaal kampioen Ropeskipping beloften !

SipiroZaterdag 19 februari had in het Tolhuis in Gent de Selectiewedstrijd beloften ropeskipping voor Oost-en West-Vlaanderen plaats.  De organiserende club Sipiro deed het met maar liefst vier beloftenteams schitterend !  Bij de meisjes beloften (12 - 14 j) haalde het Team Lorena (Lorena Agusto, Anoek De Buck, Laura Wils en Jelke Nelis) de gouden medaille.  Zij mogen zich provinciaal kampioen noemen en plaatsten zich zo voor het Belgisch Kampioenschap op 20 maart. Ook het Team Alison (Alison Stoica, Helena Rombaut, Justine De Kuysscher, Aster Cantrijn, Ellen Demeyere) plaatsten zich voor het BK met een vijfde plaats.  De twee andere teams van Sipiro werden zesde en vijftiende. Alle uitslagen vindt u op www.brsf.be


Els Jacxsens: Onze prioriteit is een gezonde en actieve ontspanning aanbieden en dit op een pedagogisch verantwoorde manier, met aandacht voor het sociale aspect. We staan open voor iedereen en besteden veel aandacht aan de gepaste begeleiding. Hoe jonger de leden, hoe kleiner de groepen. We bieden naast de recreatie ook de mogelijkheid om competitiegericht te trainen. Het blijft echter wel de hoofdbedoeling dat alle leden plezier hebben aan hun sport. VZW-Sipiro (Sint-Pieters Rope skipping) bestaat al sinds 1996 en is aangesloten bij de Belgische Rope Skipping Federatie (BRSF) en bij Sporta. Sipiro behaalde in 2005 het IKGym kwaliteitslabel. Wenst u meer informatie over Sipiro, dan kan u terecht op de website www.sipiro.be.

Gentse winkelstraten vieren feest op 5 maart

Opening 07De winkelstraten Korte Meer, Sint-Niklaasstraat, Sint-Michielshelling, Cataloniëstraat en omgeving worden op zaterdag 5 maart feestelijk geopend. Het wordt een namiddag met aangenaam winkelplezier, straatanimatie en Gentse neuzen. De eerste fase van project KoBra is bijna klaar en het wordt tijd om het stof eens door te spoelen. Na de Korenmarkt zijn ook de Korte Meer, de Sint-Niklaasstraat, de Cataloniëstraat, de Sint-Michielshelling, het eerste stuk van de Veldstraat, een stuk van het Emile Braunplein en een stuk van het Sint-Baafsplein heraangelegd. Sinds eind vorige maand rijdt ook tram 4 terug over de Korenmarkt. De bussen deden dat al sinds eind 2010. Vooraleer tram 1 in twee richtingen over de Korenmarkt rijdt, is het nog even wachten. Ook de fietsenstalling en de openbare toiletten onder de Sint-Michielsbrug zullen pas in de lente afgewerkt worden. En de Stad Gent heeft momenteel gesprekken met kunstenaars die de zuilen op de Korenmarkt zullen ontwerpen.

Opening 02Om de vernieuwing van de winkelstraten te vieren, organiseren de Stad Gent en De Lijn een feestelijke opening. Die heeft plaats op zaterdag 5 maart van 14 tot 17 uur. Het volledige winkelgebied tussen de Mageleinstraat, de Volderstraat, de Veldstraat en de Cataloniëstraat wordt voor één namiddag een openluchtpodium voor fanfares, straatanimatie en muziek. Het wordt een aangename namiddag met veel winkelplezier. Bezoekers kunnen proeven van de tegenwoordig zo hippe Gentse neuzen of cuberdons. Ook de deelnemende handelszaken in het feestgebied delen gratis Gentse neuzen uit aan hun klanten. Ook De Lijn draagt haar steentje bij. In de aanloop van zaterdag 5 maart laat de vervoermaatschappij de ramen van de benedenverdiepingen in de centrumstraten waar een tram rijdt, poetsen door een schoonmaakbedrijf.
Christel Baumans van De Lijn legt uit: "De werken hebben voor heel wat hinder gezorgd. Bij droog weer kregen bewoners en handelaars het zwaar te verduren door het vele stof. En bij regen veranderden de straten in modderpoelen. Zij hebben veel geduld gehad. Maar de Lijn was vaak een belangrijke partner in de werken, het was tijd om iets terug te doen. Daarom sturen we nu een glazenwasser langs in alle centrumstraten waar een tram voorbijkomt en waar werken uitgevoerd zijn. Tegen volgende week moet de klus geklaard zijn”. Alle bewoners in de buurt krijgen ook een tienrittenkaart voor het netwerk van De Lijn.

Opening 03Een van de eerste klanten waar De Lijn zijn glazenwasser naartoe stuurde was apotheker Decloedt uit de Sint-Niklaasstraat. Hij kreeg ook bezoek van burgemeester Termont, schepen Martine De Regge en schepen Mathias De Clercq. Zij brachten alvast een mand met ‘Gentse neuzekes’ mee. Geert Decloedt kon het gebaar waarderen: “Als een straat open ligt voor werken blijven de klanten weg. Neem daar nog het vele stof en de modder bij en je begrijpt de ellende. Het product dat we het best verkochten waren oogdruppels”. Maar dat neemt niet weg dat de handelaars dit gebaar erg op prijs stellen. Vragen en suggesties over project KoBra zijn nog steeds welkom. Telefoon: Gentinfo: 09 210 10 10 (maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur). E-mail:
kobra@gent.be Website: www.gent.be/kobra

Jodiumtabletten klaar voor verdeling

Een nieuwe lading jodiumtabletten werd geleverd. De komende weken worden de tabletten verdeeld over de apotheken, waar ze vanaf half maart beschikbaar zullen zijn voor de bevolking. Wanneer alle apothekers, die in de buurt van een nucleaire site gelegen zijn, de jodiumtabletten in bezit hebben, lanceren de FOD Binnenlandse Zaken en het Federaal Agentschap van Nucleaire Controle een informatiecampagne voor de Belgische bevolking over het nucleair en radiologisch risico. Tegelijkertijd worden de nieuwe jodiumtabletten verdeeld onder de bevolking die rond een nucleaire site woont. Een nationale en lokale campagne om de Belgische bevolking te informeren. Annemie Turtelboom, Minister van Binnenlandse Zaken: “Van 14 maart tot 16 april komt er een informatiecampagne om de bevolking te informeren over de mogelijke beschermingsacties bij een nucleair incident. Iedereen die rond de nucleaire site in Doel, Tihange, Mol-Dessel, Fleurus, Borssele of Chooz woont, ontvangt dan ook informatie over hoe men gratis jodiumtabletten kan krijgen.”

De kans dat een nucleair ongeval zich voordoet, is klein, maar niet onbestaand. “Daarom is het belangrijk dat iedereen weet wat hij of zij moet doen in een dergelijke situatie. Bij een nucleair ongeval biedt schuilen in een gebouw een goede bescherming. “, zegt Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Bij een nucleair ongeval worden mogelijk nog andere beschermingsacties genomen, zoals eventueel de aanbeveling om jodiumtabletten in te nemen. “Met deze campagne wil Binnenlandse Zaken ook jodiumtabletten ter beschikking stellen van zoveel mogelijk gezinnen en instellingen in een nucleaire planningszone. Daardoor kan bij een eventueel incident doeltreffender worden opgetreden en kan de veiligheid van de betrokken bevolking beter worden gewaarborgd.”, bevestigt Minister Turtelboom. Momenteel wordt een eerste partij van 1,7 miljoen doosjes jodiumtabletten getransporteerd naar de apotheken opdat de campagne op 14 maart vlot van start kan gaan. Daarvoor werkt Binnenlandse Zaken samen met de verenigingen van apothekers en groothandelaars, die instaan voor het transport aan de 1241 apotheken in de noodplanningszones rond de nucleaire sites.

vrijdag 18 februari 2011

Cultuurcentrum Gent organiseert Ciné Privé.

Cultuurmarkt 2010-06 Circa (Cultuurcentrum Gent) organiseert voor de vierde keer op rij Ciné Privé, het filmfestival aan huis en op locatie. Dit festival heeft ondertussen al een stevige reputatie opgebouwd als platform voor gekend en minder gekend filmtalent en beidt de mogelijkheid voor het publiek tot kennismaking met alle facetten van het medium. Drie avonden lang kan je komen genieten van een boeiende selectie kortfilms, documentaires, animatiefilms en One Minute films. Ook dit jaar vestigt Circa zich in één bepaalde Gentse buurt: de Stationsbuurt – Noord, de buurt tussen het Strop en het ICC, met als Meetingpoint de serres van de Universitaire plantentuin. Circa wil je op een verrassende wijze laten proeven van deze wijk, via onder­meer filmvoorstellingen in woonkamers van buurtbewoners en een wijkwandeling “St(r)op aan de Schelde”. Voor het programma werd zowel aandacht besteed aan animatiefilm, kortfilm en documentaire.

Binnen de animatiefilm selecteerde Circa onder meer de pareltjes De Volgende van Barbara Raedschelders, een film over de leuke herinneringen die we hebben over gehouden aan het medisch onderzoek in de lagere school…en Mouse for sale van Wouter Bongaerts, over een eenzame muis in een dierenwinkel, die ernaar snakt om gekocht te worden. Voor de kortfilm kan je komen genieten van het beste van bekende en minder bekende Belgische regisseurs met o.a. Badpakje 46 van Wannes Destoop, een krachtig afstudeerproject van een beloftevolle regisseur! Astaghfiro van Adil El Arbi & Bilall Fallah, een film over de problematische en traumatiserende ervaringen die oorlogen kunnen teweegbrengen, zonder in de clichés te vervallen. En Dansen met Travolta van Lenny van Wesemael, een hartverwarmende film met opzwepende muziek, zwoele dans en een schitterende Arend Pinoy. Anders dan tijdens de vorige edities wordt dit jaar ook de documentaire ruim vertegenwoordigd. Zo kan je ondermeer het met uitsterven bedreigde Vlaamse erfgoed komen bewonderen in de aangrijpende documentaires: Bedankt & merci van Kat Steppe & Nahid Shaikh, over de verdwijnende volkscafés en Vlasman van Jan Lapeire over de teloorgang van de vlasindustrie.

Naast het filmprogramma zijn er ook een aantal extra’s tijdens Ciné Privé waaronder een workshop interviewtechnieken, een rondleiding in de plantentuin, een wijkwandeling en een onderdompeling achter de schermen van de kortfilm Badpakje 46 met de regisseur en crew van deze kortfilm. Het kloppend hart van Ciné Privé is het Meetingpoint in de serres van de plantentuin. Het Meetingpoint is doorlopend geopend van donderdag 24 t/m zaterdag 26 februari van 18u00 tot middernacht. Naast de verzamelplaats voor alle filmvoorstellingen tijdens Ciné Privé, het One Minute parcours en de 3D film Tranche d’Immeuble van Niko Himschoot, kan je er terecht voor een gezellige babbel met een drankje, een heerlijke dagverse soep en tapas.

Tijdens Ciné Privé kan je elke avond in de Mediterrane en Subtropische serre van de plantentuin een parcours volgen met een selectie uit de beste Belgische One Minute Films ooit gemaakt, samengesteld door het KASK Gent. The One Minutes zijn video’s van precies één minuut inclusief titels. Ze bieden een staalkaart aan van wat kunstenaars kunnen doen met zestig seconden absolute vrijheid. The One Minutes (TOM) Foundation en partners organiseren jaarlijks wereldwijd tentoonstellingen, landencompetities, prijsuitreikingen en tv-uitzendingen. Tranche d’Immeuble leent de toeschouwer een subtiele kijk op hoe levens van enkele bewoners van een appartementsblok elkaar passeren, beïnvloeden en aan­raken. Niko Himschoot had in eerste instantie eerder een splitscreenfilm (Flatlife - Jonas Geirnaert) in gedachten, maar bedacht later dat 3D ideaal was om beter te laten zien wat er in de kamers achter elkaar gebeurde. Een kortfilm om te zien!

PRAKTISCHE INFO
Meetingpoint
WAAR: Serres plantentuin: K.L. Ledeganckstraat, via hoofdingang plantentuin.
OPENINGSUREN: doorlopend geopend van 18u00 tot middernacht.

One Minute parcours
WAAR: Serres Plantentuin: Mediterrane en Subtropische kas, via hoofdingang Plantentuin.
WANNEER: doorlopend van 18u00 tot middernacht — Gratis

3-D film Tranche d’Immeuble – Niko Himschoot
WAAR: Kelder serres Plantentuin, via hoofdingang Plantentuin – begeleiding naar kelders
vanuit het Meetingpoint.
WANNEER: van 24 t/m 26 februari
UREN: 18u30 – 19u00 – 19u30 – 20u00 – 20u30 – 21u00 – 21u30 – 22u00 – 22u30 – 23u00
PRIJS: 3 euro
RESERVEREN NOODZAKELIJK: vanaf 24.01 t/m 22.02.2011
enkel via www.circagent.be/cineprive of tickets aan de festivalkassa (indien er nog plaatsen vrij zijn – zie website Circa)

Filmvoorstellingen op locatie
Van donderdag 24 t/m zaterdag 26 februari kan je kiezen tussen twee verschillende filmavonden die doorgaan op telkens 2 verschillende locaties: bekijk het programma en maak je keuze.

START –EN EINDPUNT FILMAVOND: Meetingpoint
WANNEER: 19u30, er is begeleiding naar de locatie. Je kan slechts één locatie kiezen per avond.
TICKETS: 7 euro / 5 euro (Kortingstarief: –26 / 65+ / werkzoekenden)


Online reserveren
Na betaling ontvangt u een ticket in uw mailbox, dit ticket geldt als betalingsbewijs en wordt gevraagd aan de kassa bij Ciné Privé.

Telefonisch reserveren
via Gentinfo: 09 210 10 10
Tickets gereserveerd via Gentinfo worden klaargelegd en betaald aan de festivalkassa
op het meetingpoint van Ciné Privé.

Tickets aan de kassa
Indien er nog plaatsen vrij zijn voor de voorstelling (zie website), kan je nog een ticket verkrijgen aan de festivalkassa in het Ciné Privé Meetingpoint.

Gratis WiFi in Bibliotheek Zuid

Sinds 1997 is er gratis internet in de Gentse stadsbibliotheek. Op dit moment biedt de bibliotheek 78 internet pc’s aan in de hoofdbibliotheek en de 15 filialen. Deze pc’s zijn uitgerust met de programma’s van Microsoft Office, met hoofdtelefoons en een printer. De bezetting van deze pc’s is zo goed als 100%. Vandaar dat de bibliotheek heeft gezocht naar mogelijkheden om haar aanbod voor internet uit te breiden met WiFi. De bibliotheek maakt sinds kort draadloos surfen via het eigen toestel mogelijk in de hoofdbibliotheek. Vanaf nu kunnen alle leden van de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent via WiFi gratis surfen in de volledige hoofdbibliotheek aan het Gentse Zuid. Dat gebeurt door het draadloos signaal ‘BIBGent’ te zoeken en zich aan te melden met de lidkaartnummer en de voornaam en familienaam.

Aan dit systeem zijn heel wat voordelen verbonden zoals gratis surfen zonder tijdslimiet tijdens de openingsuren van de bibliotheek met de eigen laptop, tablet of smartphone. Men kan de bibliotheekcatalogus raadplegen via eigen laptop op elke mogelijke plaats naar keuze. Studenten en onderzoekers kunnen gelijktijdig de fysieke bibliotheekcollectie en digitale bronnen op het internet erop naslaan en verwerken in een paper en ze kunnen hun werk digitaal inleveren vanuit de bib via hun eigen laptop. Bezoekers kunnen vrij surfen en informatie opzoeken, het nieuws bekijken, hun mails checken of hun sociale netwerksite opvolgen en interactieve webtoepassingen zoals Flickr, Twitter, Facebook en zo meer raadplegen.

WiFi in de hoofdbibliotheek Zuid is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partijen. Digipolis staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van alle informaticatoepassingen van de stad Gent. Voor dit project stond Digipolis in voor de infrastructuur en het netwerkbeheer. De firma PIMC (Professional Interactive Media Centre) zorgde voor de inlogprocedure. De firma CEVI (Centrum voor Informatica) zorgde voor een bijkomende koppeling. Om het project te realiseren investeerde de Stad Gent 20.414 euro. De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 1.087 euro per jaar. Met gratis WiFi wordt de bibliotheek nog een stuk digitaler, interactiever en multimedialer.

donderdag 17 februari 2011

Nieuw leven rond Gentse Oude Dokken

Kaaimuur 06 De komende jaren krijgen de Gentse Oude Dokken een volledig nieuwe aanblik. De oude bedrijfspanden zijn afgebroken en er komen ongeveer 1500 nieuwe woningen. Bovendien is er heel wat plaats voorzien voor groene en open plekken, recreatie, kantoren en publieke voorzieningen zoals een school, een crèche en een sporthal. Schepen Tom Balthazar: “Meer dan 18 ha water en park staan garant voor een heerlijk genieten en prachtig uitzicht. De nieuwe inwoners, maar ook de bewoners van de omliggende wijken en buurten zullen hier mooie momenten kunnen beleven. Een beetje de Gentse Graslei, maar dan vier keer zo lang”. Het project startte in het voorjaar van 2010, toen werd de eerste steen gelegd van de fietsers- en voetgangersbrug in het verlengde van de Doornzelestraat. Nu start een tweede deelproject: de renovatie van de kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok en de aanleg van de aanmeerconstructie voor woonboten. Ook aan de overzijde, aan Dok Noord wordt naarstig gewerkt.

De afgelopen vijf jaar onderzocht het studiebureau Arcadis de stabiliteit van de kaaimuren rondom het volledige wateroppervlak van de dokken. Uit deze studie bleek dat een belangrijk deel ervan aan herstelling toe was. Daarom beginnen de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV) en het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB) nu met de renovatie van een eerste deel van de kaaimuren. De aannemer plaatst nu een volledig nieuwe kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok, op een kleine drie meter vóór de bestaande kade. Nadat de damplanken zijn geplaatst, wordt de grond tussen de oude en de nieuwe muur opgehoogd. Zo kan vervolgens een verlaagde wandelkaai langs het water worden aangelegd. Op dinsdag 15 februari plaatsen de Gentse schepenen Martine De Regge en Tom Balthazar samen met Agnes Peil van W&Z NV de eerste damplank. Wonen langs het water schept heel wat mogelijkheden. Schepen Martine De Regge geloofd stellig dat zwemmen in het Handelsdok mogelijk wordt. Er komt een verblijfsteiger waar ook kano's kunnen aanmeren en aan de oude betoncentrale komt een drijfponton waar men ook kan zwemmen. Na de aanleg van de nieuwe promenade komt er ook een nieuwe aanmeerconstructie voor 34 woonboten. Ir. Agnes Peil van Waterwegen en Zeekanaal: “Woonboten kunnen dan aanmeren aan zogenaamde vingersteigers, dwars op de kaaimuur”. Aan de groenzones komen geen woonboten. Daar wordt de kade breder gemaakt om ruimte te maken voor bankjes met zicht op het water.


Een ander pijnpunt is de bouw van de Handelsdokbrug, die is van essentieel om de mobiliteitsproblemen op dit deel van de Kleine Ring en rond de Dampoort op te lossen. Die plannen slepen al jaren aan door een discussie met het bedrijf Christeyns, maar schepen De Regge ziet toch enige vooruitgang in het dossier. Schepen Tom Balthazar: “Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de werken aan de Handelsdokbrug tegen 2013 kunnen starten”. Ook het recente burgerinitiatief rond de Oude Dokken zou niet voor vertraging zoeken. Schepen Balthazar: “Met alle respect voor deze mensen, maar meer dan 10 jaar hard werken gewoon weggooien, dat kan niet. We zullen de plannen waar mogelijk bijsturen, maar de bouw van de eerste 300 woningen kunnen we niet vertragen. De bouw van deze woningen zal trouwens geen noemenswaardig effect hebben voor de omwonenden”. Binnenkort komen er drie fiets- en voetgangersbruggen over het Handelsdok. De eerste brug, in het verlengde van de Doornzelestraat, komt eind 2011 in gebruik. Voor de twee andere bruggen is er geen concrete planning. De renovatie van de kaaimuur en de bouw van de aanmeerconstructie moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2012. De kostprijs voor het project bedraagt 3,5miljoen euro. Het project wordt tot eind augustus 2011 toegelicht in een tentoonstelling in het Gentse STAM. Website: www.oudedokken.be

Guido Van Peeterssen.

VOKA moedigt vrouwen aan om startersdroom waar te maken

Geen man te bespeuren tijdens de infosessie over starten met een eigen zaak die VOKA Oost-Vlaanderen gisteren in Lokeren organiseerde. Wel 150 enthousiaste vrouwen met een startersdroom. 60% van hen is werkzoekend en zoekt een uitdaging als zelfstandige, maar waarom wagen ze de sprong niet? De stap in het onbekende en de vrees om financiële risico’s te nemen, blijkt de grootste barrière. Onder de titel ‘Vanavond niet schat… morgen start ik met mijn zaak’ organiseerde VOKA Oost-Vlaanderen gisteren een startersevent voor ondernemende vrouwen. Sommigen bruisen van ideeën, maar hebben nog geen concrete plannen. Anderen hebben al hun eerste stappen als zaakvoerder in bijberoep gezet en putten moed en zelfvertrouwen uit de ‘go for it practices’ van reeds ‘gevestigde’ vrouwelijke ondernemers om de sprong van bijberoep naar hoofdberoep te maken. De vrees om vooral financiële risico’s te nemen is blijkbaar groter bij vrouwen dan bij mannen. 60% van de aanwezigen is werkzoekend en zoekt een uitdaging als zelfstandige. Die droom blijkt het grootst in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar (50% van de aanwezigen), maar ook vrouwen tussen 45 en 60 jaar (30% van de aanwezigen) koesteren plannen om te starten met een eigen zaak.

Annemie Baetens (46) heeft plannen om dit jaar nog van haar bijberoep als fotograaf haar hoofdberoep te maken: “Ik richt me specifiek tot bedrijven en maak foto’s voor hun folders, handleidingen en websites. Ondanks het feit dat het klantenbestand zich snel opbouwt, heb ik toch een beetje schrik om de sprong te wagen. Mijn stempelgeld is net voldoende om de vaste kosten te dekken. Technisch materiaal vraagt grote investeringen en is ook vlug verouderd. Binnenkort start ik volledig als zelfstandige en moet ik er voor zorgen rendabel te kunnen zijn.” Sarah Verhofstadt (26) werkt met een tijdelijk contract in de audiovisuele sector: “De lezingen op dit event doen me beseffen dat ik een groot netwerk heb waarvan ik beroepshalve veel gebruik maak. Als ik projecten in dienstverband kan realiseren, waarom zou het me dan niet lukken voor eigen projecten? Ik voel dat het ondernemen in mijn bloed zit, maar in de familie schrikt een zelfstandige activiteit af. Ik wil blijven flexibel werken en vond het interessant om via de praktijkgetuigenissen te vernemen hoe vrouwen dit combineren met een gezin.”

VOKA Oost-Vlaanderen stelt vast dat praktijkgetuigenissen van vrouwelijke zaakvoerders inspirerend werken voor potentiële starters. Er is nood aan coaches die starters de weg wijzen, hen adviseren en antwoord bieden op hun vragen. Via projecten, zoals Bryo, StartUp en Studentstarter informeert VOKA Oost-Vlaanderen specifieke doelgroepen over hun mogelijkheden als ondernemer. Link: http://archief2010.blogspot.com/2010/08/ondernemen-je-moet-gek-genoeg-zijn.html

Kleine gemeenten heffen steeds meer overlastboetes dankzij provincie.

Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) is een flexibel instrument voor gemeenten om overlastproblemen aan te pakken en op basis van de gemeentelijke autonomie eigen lokale beleidsaccenten te leggen. Administratieve sancties kunnen bijvoorbeeld opgelegd worden voor overlastinbreuken zoals geluidsoverlast, bedelarij, belemmering openbare weg, graffiti of wildplassen. Eén van de sancties die kan opgelegd worden is een administratieve geldboete die moet worden opgelegd door een gemeentelijke ambtenaar die daarvoor speciaal is aangesteld door de gemeenteraad. In het uitvoeringsbesluit staat ook de mogelijkheid dat gemeenten aan de provincie kunnen vragen om provinciale ambtenaren voor te dragen, die dan door de gemeente als sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld. Enkel gemeenten van minder dan 30 000 inwoners een beroep doen op provinciale ambtenaren voor het behandelen van overlastinbreuken in hun gemeente waarvoor administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd. De provinciale ambtenaren worden voorgedragen door de provincieraad en aangesteld door de gemeente, waarvoor zij dan ook als sanctionerende ambtenaren optreden. De gemeenten betalen hiervoor 55 euro per dossier voor dossiers die leiden tot een beslissing ten gronde of 25 euro per dossier voor dossiers die leiden tot een beslissing niet ten gronde. In totaal doen 43 Oost-Vlaamse gemeenten nu een beroep doen op een provinciale ambtenaar om de administratieve sancties in hun gemeente te behandelen.

Het aantal ingekomen en afgehandelde dossiers in Oost-Vlaanderen steeg aanzienlijk: van 891 in 2009, naar 1341 in 2010. In 2009 werden er 520 dossiers afgehandeld, in 2010 waren dat er 1178. 33 daders bleven onbekend. In 159 dossiers besliste het parket te seponeren of werd door het parket een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek of een vervolging opgestart. Ook het percentage van dossiers waarin een administratieve geldboete werd opgelegd, steeg licht: van 55,2% in 2009 naar 59,7% in 2010. Belangrijk is dat een dossier vormelijk volledig in orde is als het wordt voorgelegd aan de sanctionerende ambtenaar. De rol van de politionele diensten staat hierbij centraal. De cijfers van 2010 tonen aan dat er bij de gemeenten nood is aan ondersteuning op juridisch vlak. De Provincie stelt haar expertise ter beschikking van de gemeenten en vervult zo haar ondersteunende taak.

woensdag 16 februari 2011

OVAM zoekt kandidaten voorbeeldevenementen 2011

Wij Vlamingen gaan bewust om met ons afval en zijn goede sorteerders maar wanneer we niet in onze vertrouwde omgeving of rol zitten dan nemen we het soms een stuk minder nauw. Festivalterreinen bijvoorbeeld, zien er na afloop soms allesbehalve fraai uit. Het is dan ook uiterst belangrijk dat we onze goede gedragspraktijken van elke dag ook verder zetten tijdens sport, recreatie en vrije tijd. Daarom gaat de OVAM voor het vijfde jaar op rij op zoek naar partners voor een afvalarm evenementenseizoen. De OVAM geeft jaarlijks een aantal voorbeeldevenementen advies en financiële steun om van hun evenement een afvalram en milieuvriendelijk evenement te maken. De organisatoren spannen zich in om afval te voorkomen, te sorteren, afvalarme producten te gebruiken, de eventscan te gebruiken en verzamelen hiervoor de nodige gegevens om hun voorbeeldfunctie uit te dragen.

Dit jaar gaat de OVAM op zoek naar 3 voorbeeldevenementen, één binnen elk van de volgende categorieën: (Muziek)festival, Sportevenement en Indoorevenement. Indien u als organisator geïnteresseerd bent om in 2011 de rol van voorbeeldevenement op zich te nemen, dan vraagt OVAM u het evenementenplan 2011 in te vullen en dit ten laatste op dinsdag 1 maart 2011 te e-mailen naar evenementen@ovam.be  Het evenementenplan 2011 kan u consulteren op: www.ovam.be

Is uw evenement niet geselecteerd als voorbeeldevenement dan kan u nog altijd meedingen naar de prijs van het groenste evenement van Vlaanderen. Na een succesvolle eerste editie in 2010, zal de OVAM in het najaar van 2011 voor de tweede maal de Groenevent Awards uitreiken aan drie evenementen: een (muziek)festival, een sportevenement en een indoorevenement. Deze wedstrijd zal in het voorjaar van 2011 gelanceerd worden op de wedstrijdsite www.groenevent.be  en via de facebookpagina van de groenevent.

dinsdag 15 februari 2011

Kortrijkse rusthuisbewoners betalen minder voor hun medicatie

Na een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking heeft OCMW Kortrijk recent het contract gegund aan de Patrona Pharma Group. Dit houdt in dat Patrona de komende vier jaar geneesmiddelen levert aan de bewoners van de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk. De bewoners betalen een flink deel minder voor hun medicatie, dankzij de aangeboden korting. Door de gestructureerde aanpak van de toelevering die het werk van de verpleegkundigen verlicht, kan het OCMW voortaan nog meer zorg en comfort bieden aan haar 460 woonzorgcentrumbewoners. Het raamcontract omvat de jaarlijkse levering van naar schatting 272.760 euro aan geneesmiddelen, of 1.091.000 euro over vier jaar gespreid. Gezien het hier gaat over het invoeren van een nieuw systeem van werken wordt er voorgesteld dat de jury jaarlijks een evaluatie en opvolgingsverslag maakt van het systeem en de implementatie ervan. Aan de hand van deze evaluaties kan er bijgestuurd worden en kan er binnen drie jaar gewerkt worden aan een bijgewerkt bestek met aangepaste eisen en voorwaarden.

In april 2010 werd de zoektocht naar één leverancier van farmaceutica voor alle woonzorgcentra van OCMW Kortrijk concreet via een Europese offerteaanvraag. Deze procedure is een juridische noodzaak, gezien het totaalbedrag van de opdracht. De wet op de overheidsopdrachten bepaalt immers een financiële drempel voor diensten en leveringen aan overheidsinstellingen. OCMW Kortrijk legde in het lastenboek een aantal aanbestedingscriteria voor. Deze waren de kwaliteit van de farmaceutische zorg, het kwaliteitsmanagement, het plan van aanpak, en de prijskorting naar de bewoners toe. De prijskorting en het plan van aanpak gaven de doorslag om tot gunning over te gaan aan de Patrona Pharma Group. De fundamentele korting zorgt ervoor dat de bewoners van de woonzorgcentra een aanzienlijk lagere factuur zullen ontvangen. Patrona zal tevens instaan voor het machinaal doseren van de medicijnen. Dit zorgt er rechtstreeks voor dat de verpleegkundigen meer tijd hebben om zich met de bewoners bezig te houden. Andere aanbieders, waaronder ook lokale apothekers, organiseerden zich zeer goed, maar konden niet weerhouden worden. De aanbestedingswet beschrijft gelijke kansen voor alle Europese bedrijven. Hierbij is een voorkeursbehandeling voor lokale aanbieders onmogelijk. De vijf woonzorgcentra van OCMW Kortrijk kunnen de komende vier jaar rekenen op de diensten van Patrona Pharma Group. De overeenkomst biedt niet alleen een antwoord op de vraag naar geneesmiddelen, maar stimuleert ook een positieve evolutie naar een kwaliteitsvolle hulpverlening aan de bewoners en belangrijke ondersteuning voor het verplegend personeel.

maandag 14 februari 2011

UGent helpt bij conservatie van kunstwerken

De Universiteit Gent is partner in MEMORI, een internationaal onderzoeksproject dat er toe bijdraagt dat kunstwerken in optimale omstandigheden opgeslagen en tentoongesteld kunnen worden. Door met zogenaamde dosimeters polluenten in de lucht rond het kunstwerk te monitoren, kan men schade aan de werken voorkomen. Het MEMORI project bouwt voort op eerder onderzoek om een nieuwe generatie van kostenbesparende en gebruiksvriendelijke dosimeters te ontwikkelen. Zo zullen museummedewerkers en restaurateurs in de toekomst kunnen inschatten of een kunstwerk zich al dan niet op een geschikte locatie bevindt. Indien nodig kunnen stappen ondernomen worden om de omstandigheden in de depots of in de tentoonstellingsruimte te verbeteren. De dosimeters die in dit MEMORI project ontworpen worden, worden getest in belangrijke Europese instituten zoals de Tate Gallery in Londen en het Nationaal Museum van Krakow.

Dosimeters zijn speciale instrumenten die schadelijke stoffen in de lucht kunnen meten. MEMORI focust op polluenten die in de buurt van kunstwerken gevonden worden en die schade kunnen veroorzaken aan het werk. Soms worden deze schadelijke stoffen door het kunstwerk zelf uitgestoten, bijvoorbeeld door de materialen die gebruikt werden, zoals verf, hout of textiel, of door materialen die gebruikt werden tijdens vroegere restauraties. Andere schadelijke producten komen vrij uit opslag- of verpakkingsmaterialen, of door het hout van (oudere) tentoonstellingskasten. De invloed van de polluenten op verschillende kunstenaarsmaterialen wordt dan ook uitgebreid onderzocht om zo de limietdosissen te kunnen definiëren. Het onderzoeksteam van de UGent onderzoekt de invloed van organische dampen op pigmenten. Hiervoor worden verschillende technieken ingezet, waaronder Raman-spectroscopie (onderzoek van de moleculaire veranderingen) en fotografie onder gecalibreerde omstandigheden (onderzoek naar eventuele kleurveranderingen).

De UGent is een belangrijke partner in MEMORI, een internationaal onderzoeksproject dat de komende drie jaar in totaal 3 miljoen euro ontvangt van de Europese Unie. Ruim 150.000 euro daarvan gaat naar de UGent. Het einddoel van het MEMORI project, dat vrij gemakkelijk alle Europese competitie versloeg in en selectie, is het ontwikkelen en commercialiseren van dosimeters voor kleine en grote Europese culturele instellingen. Het project brengt 14 onderzoeksinstellingen en cultureel erfgoedinstellingen  uit België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk samen, onder leiding van het Noors Instituut voor Luchtonderzoek.
Meer info over Memori

zondag 13 februari 2011

Uitzonderlijk concert ‘Echoes of Silent Voices’ in Kunsthal Sint-Pietersabdij.

Op zaterdag 5 maart 2011 vindt het uitzonderlijk concert ‘Echoes of Silent Voices’ plaats. Dit concerto voor viool en orkest van Dirk Brossé werd gecomponeerd in opdracht van Dirk en Bea Van Vlaenderen en geschreven voor Leonard Schreiber. Het werk is opgedragen aan de slachtoffers van de Holocaust. Dit concert maakt deel uit van het off-programma van de tentoonstelling ‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’, nog te bezoeken in Kunsthal Sint-Pietersabdij tot en met maandag 25 april 2011. Meer info op de website www.gekleurdverleden.be

Leonard Schreiber, viool
Leonard Schreiber (25) is een van de meest veelbelovende solisten van zijn generatie. Hij speelt in befaamde concertzalen over de hele wereld. Hij trad op in Buckingham Palace ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Prins Charles. Hij wordt regelmatig door staatshoofden uitgenodigd om privé-concerten te geven.

Veronika Shoot, piano
Veronika Shoot (22) werd in Rusland geboren maar verhuisde naar Engeland toen ze vijf was. Twee jaar later gaf ze haar eerste recital in Dartington International Summer School. Dirigent Yehudi Menuhin voorspelde haar een grote toekomst als pianiste en het lijkt erop dat ze die voorspelling ook zal waarmaken. Ze sleepte al meerdere prijzen in de wacht en speelt in concertzalen over heel Europa.

Inleiding door Dirk Brossé
Dirk Brossé is een veelzijdige componist en gerespecteerde dirigent in de internationale muziekwereld. Hij is muziekdirecteur van het Tokyo International Music Festival, het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent en The Chamber Orchestra of Philadelphia.

Praktisch: 5 maart 2011, Kunsthal Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
Concert 1: aanvang om 18 uur
Concert 2: aanvang om 20 uur
Toegang concert: 15 euro - studenten 10 euro
Toegang concert en tentoonstelling: 20 euro- studenten 13,50 euro

Kaarten bestellen via BOEKjeBEZOEK, tel. 09 267 14 66,
e-mail boekjebezoek@gent.be

Zware bedrijfsbrand Bouwbedrijf Bostoen

Bostoen bedrijfsbrand 01Een zware uitslaande brand woensdag 9 februari heeft de bedrijfsgebouwen van Villabouw Bostoen in Drongen verwoest. Ook het aanpalende bedrijf Ilo Keukens werd zwaar getroffen. Het bedrijf is gevestigd op het kruispunt van de Drongensesteenweg met de buitenring in de Gentse deelgemeente Drongen. De Gentse brandweer kreeg omstreeks 20.18 uur een oproep voor een uitslaande brand bij Bostoen. Rond middernacht had de brandweer de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De opslagloods was niet gecompartimenteerd, waardoor die volledig uitbrandde. Ondanks de enorme hitte slaagde de brandweer er in om een deel van de burelen te vrijwaren. Het vuur verspreidde zich onder meer via de isolatie. De brandweer en personeel slaagden er eveneens in om de servers en de boekhouding uit het gebouw te redden. In de loodsen brandde bouwmateriaal en gereedschap op, net als keukens en ander toonzaalmateriaal. Niemand raakte gewond. “Ik heb geen idee van de oorzaak van de brand” dixit topman Stephan Bostoen, “De meeste van onze 350 personeelsleden werken gelukkig op onze vele werven maar voor het bureaupersoneel zal het in de eerste plaats puin ruimen worden”. Medezaakvoerder Chris Engels kon zijn emoties amper bedwingen. “Ik hoop dat de kantoren kunnen gered worden maar ik vrees het ergste”.
Opmerkelijk is wel dat nog maar vijf dagen geleden een andere grote bedrijfsbrand woedde in de omgeving. Vrijdagavond brandde de loods uit van doe-het-zelfzaak Van Wiemeersch in Sleidinge. Ook van die brand is de oorzaak nog altijd niet bekend.

zaterdag 12 februari 2011

Annelies de Hertogh wint de Michel Casteelsprijs voor cursiefjes 2010

Michel Casteelsprijs 10 De 18e editie van de Michel Casteelsprijs voor cursiefjes, een organisatie van de Dienst Feestelijkheden, werd gewonnen door Annelies de Hertogh uit Sint-Amandsberg. De jury koos haar cursiefje uit 55 inzendingen. De tweede prijs, de Polleke Pluymprijs, is voor Bart Cosyns uit Gentbrugge en de derde prijs gaat naar Mieke De Buysere uit Gent.

De Michel Casteelsprijs voor cursiefjes wordt georganiseerd door de Stad Gent en heeft als doel het cursiefje in de belangstelling te brengen en het schrijven van cursiefjes te bevorderen. Het cursiefje is een kort, humoristisch én persoonlijk prozastukje, soms met een diepere filosofische ondertoon, dat aspecten van het dagelijkse leven weergeeft. Het thema van de cursiefjeswedstrijd is Gent. De deelnemer mag de breedst mogelijke interpretatie geven aan zijn impressies hierover of vertellen over een aan Gent gerelateerd onderwerp. De jury bekroonde dit jaar Annelies de Hertogh voor haar cursiefje ‘Gent: e pluribus unum’. Annelies krijgt 300 euro. Lees het winnend stukje op dit weblog: http://wel-en-weetjes.blogspot.com

Sinds 2005 wordt, als eerbetoon aan jurylid Prosper De Smet, aan de tweede laureaat de Polleke Pluymprijs uitgereikt ter waarde van 200 euro. ‘Hoe ik en Gent mijn vrouw verleidden’ van Bart Cosyns uit Gentbrugge was tweede gerangschikt en won de Polleke Pluymprijs. De aanmoedigingsprijs ging naar Mieke De Buysere uit Gent met het cursiefje ‘Gent, stad van mijn goesting’. Zij krijgt daarvoor 100 euro. De wedstrijdjury bestaat uit Viviane Burssens, Jaak De Poorter, Jean Buyle, Machar van Geyt en Freek Neirynck.

vrijdag 11 februari 2011

Corrosieproblemen ossenkoppalen geconcentreerd langs de E19

Omdat de veiligheid centraal staat, gaf minister Hilde Crevits vorige vrijdag de opdracht om alle palen met een risico te controleren. In totaal werden 2.660 van de 90.000 verlichtingspalen gecontroleerd. Het betreft twee types: de ossenkoppalen en de palen op een voetplaat. Een ossenkoppaal is een rechte paal waar bovenaan een of twee gebogen U-vormige armen staan waaraan de verlichtingsarmaturen vastgemaakt zijn. Het zijn de oudste metalen palen die er in Vlaanderen staan en meer dan 35 jaar oud zijn. In 4 provincies staan er in 2.000 palen van dit type. In West-Vlaanderen staan er geen ossenkoppalen. Uit de inspecties blijkt dat er enkel een groot probleem met corrosie is bij de ossenkoppalen die langs de E19 tussen Brussel en Antwerpen staan. In Limburg en Oost-Vlaanderen werden bij de gecontroleerde ossenkoppalen, die even oud zijn, geen corrosieprobleem vastgesteld. In totaal zullen er 89 ossenkoppalen worden. Verlichtingspalen op voetplaat worden gebruikt wanneer de palen niet in volle grond kunnen verankerd worden bijvoorbeeld op bruggen. Dit houdt in dat de paal onderaan is vastgelast op een voetplaat die op een blok beton wordt vastgezet met bouten. Door deze constructie is de paal onderaan afgesloten, waardoor het water niet weg kan. In Vlaanderen staan er zo een 660, voornamelijk op bruggen. Ook de controle van de verlichtingspalen wordt bijgestuurd. Aannemers krijgen een herinnering over de wijze waarop de visuele controle, die in het bestek staat, moet gebeuren. Aangezien er geen individuele informatie is per paal, zal er een register worden opgemaakt, waardoor er een fiche zal zijn per paal. Zo kan de staat van palen beter worden opgevolgd.

Tentoonstellingen Pierre Vlerick en Maen Florin in het provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster

Van 11 februari tot 27 maart 2011 lopen in het provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster twee tentoonstellingen: de Retrospectieve 'Pierre Vlerick, de Secreten van het Aardse' en 'Do not look' van Maen Florin. Pierre Vlerick wordt in deze retrospectieve getoond als een belangrijke lyrische abstracte schilder. Per decennium, te beginnen met de jaren veertig, werden een aantal werken geselecteerd die representatief zijn voor de periode. Er wordt afgesloten met zijn laatste werk dat de tekenen van een zwanenzang vertoont, vol weigerende wildheid. De retrospectieve wordt ingeleid met een aantal jeugdwerken waarin men zijn talent en zijn zoekende geest herkent. Als preludium is er ook nog een boeiende greep uit documenten te zien om de boeiende persoonlijkheid, die hij was, te documenteren. 'Do not look' van Maen Florin toont sculpturen die steevast verwijzen naar de menselijke figuur, maar ze vertonen afwijkingen van de klassieke anatomie. Vaak voorzien van clichématige attributen als een clownneus, een masker, spitse oren of een opengesperde mond roepen ze associaties op met marionetten, mannequins, stripfiguren of dwergen. In een door beelden overspoelde wereld geven ze de indruk een diepgaand verstoord zelfbeeld te bezitten. Het zijn deze gehavende zelfbeelden - ‘interfaces’ tussen het sociale subject en de wereld - die in trefzeker gesculpteerde syntheses aan de toeschouwer gepresenteerd worden.

Pierre Vlerick wordt geboren in Gent op 29 oktober 1923, voorbestemd om de bloeiende kruidenierszaak van zijn ouders over te nemen, maar het verloopt anders. Hij gaat naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en doorloopt er alle richtingen. In 1947 studeert hij aan de Académie de la Grande Chaumière in Parijs. Van 1961 tot 1968 wordt hij lesgever aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. In 1963 is hij gastleraar aan de Fine Arts School in Boston (USA) en een jaar later neemt hij deel aan de XXXII° Biënnale in Venetië. Vanaf 1968 is hij twintig jaar lang directeur van de Gentse Academie. Daarnaast is hij ook artistiek leider van het kunstencentrum Proka. Pierre Vlerick heeft een omvangrijk oeuvre gerealiseerd. De vrouw is hierbij zijn geliefkoosd thema. Zijn kleuren hebben aanvankelijk een zeer scherp coloriet, dat hij later is gaan verbleken. Hij is een schilder van de zintuiglijkheid die er in slaagt om aan te tonen wat de rationaliteit niet uitgesproken krijgt. Zijn etsen en litho’s worden gekenmerkt door een grote geraffineerdheid. Veel van zijn offset-litho’s hoogt hij op met pastel, zodat de figuratie verborgen wordt tussen kleurvlakken en slingerachtige plantaardigheden. Op die manier bereikt hij een perfect evenwicht tussen figuratie en abstractie. Pierre Vlerick krijgt verschillende prijzen en beurzen o.a. in de USA en neemt deel aan diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Hij overlijdt in 1999.

Maen Florin wordt geboren in Kleine-Brogel in 1954. Zij studeerde aan de Academie in Antwerpen en daarna aan de Sint-Lucas Academie in Gent. Momenteel doceert ze aan de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. Maen Florin toonde haar beelden voor het eerst in 1985. Een overzicht van haar vroegste werk werd geëxposeerd in het ICC in Antwerpen en in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent in 1988. In 1990 wordt ze geselecteerd voor de tentoonstelling Antwerpen-Haarlem. Sindsdien staat een beeld van haar op het Nieuwe Kerkplein in Haarlem (NL). In de jaren ’90 is regelmatig werk van haar te zien op individuele en groepstentoonstellingen. In Lovendegem (2006) werd een beeld van haar geplaatst ('Een thuis voor een beeld 2005'), ook in Maldegem (2007) en in Eeklo (2010). Telkens was de Provincie Oost-Vlaanderen betrokken bij de selectie.


Catalogus
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt een gelijknamige catalogus; deze wordt voor slechts 5 EUR te koop aangeboden aan de balie.

Praktisch: van 11 februari tot en met 27 maart 2011, doorlopend van 10 tot 17 uur, gesloten op maandag. Toegang: gratis.
Provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) in Gent

Rondleidingen op aanvraag:
vzw DE TRAP – tel. 09 253 66 39
vzwdetrap@skynet.bewww.vzwdetrap.be 
GANDANTE – tel. 09 375 31 61 (vm) – 0479 51 52 42 (nm)
 info@gandante.bewww.gandante.be 

Guido Van Peeterssen