vrijdag 29 juli 2011

Jazz in ’t Park staat weer garant voor een leuke jazzy nazomer.

Het gezellige Gentse Zuidpark is opnieuw de locatie voor Jazz in ’t Park. Deze 18de editie biedt zestien gratis concerten ‘tussen de bomen’ aan, tijdens het laatste weekend van augustus (zaterdag 27 en zondag 28 augustus) en het eerste weekend van september (zaterdag 3 en zondag 4 september). Jazz in ’t Park wil een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met de hedendaagse Belgische jazz door gratis maar hoogstaande concerten te programmeren. Tegelijk biedt het festival jaarlijks een gevarieerd overzicht van wat leeft in de brede, moderne Belgische mainstream jazz, geworteld in bebop en postbop. Aan de succesformule wordt niet geraakt: zowel gevestigde waarden als talent van eigen bodem kunnen er ontdekt worden, dit zowel met licht verteerbare jazz als met het moeilijkere genre. Rond middernacht worden authentieke jazzdocumentaires en unieke concertopnames geprojecteerd onder de noemer ‘Jazz on Film’.

De vroegere vrijdagconcerten vallen weg, maar net zoals in 2010 zorgen namiddagconcerten om 16 en 18 uur voor een nauwere aansluiting bij de avondconcerten van 20 en 22 uur. Daardoor wordt een optimale festivalsfeer gecreëerd. Het Zuidpark, officieel het Koning Albert I park, werd vier jaar geleden harmonieus heraangelegd met wandelpaden, graspartijen, fonteinen, langgerekte zitbanken en een speeltuin voor de kinderen. Tijdens het festival vormen podium, zitjes, drank- en eetstandjes en infochaletjes één groot openluchtdorp tussen de hoge bomen. Er heerst een aangename, relaxte sfeer. Veel mensen ontdekken hier een genre dat ze nog niet kenden of waarvoor ze nooit eerder open stonden. Zelfs voor Gentenaars is het park een ontdekking van een stuk groene long die ze vergeten waren of niet kenden. Bij minder goed weer blijft het publiek beschut tegen mogelijke regen door sierlijke tentzeilen die een worden met de bomen. En voor wie van buiten de stad komt, is er op 200 meter een ondergrondse parking.

Met de vinger aan de pols programmeerde Jan Schiettekatte opnieuw een gevarieerd overzicht van de Belgische jazzscene anno 2011. Voor de keuze van vijf festivalgroepen liet hij zich bijstaan door JazzLab Series die het ‘Quentin Dujardin Quartet’, ‘aNoo’, ‘1000’, ‘Manu Hermia Trio’, ‘Ivan Paduart Quartet’ voorstelden. Blikvangers en headliners dit jaar zijn ‘Narcissus’, het kwartet van saxofonist Robin Verheyen; het ‘Nathalie Loriers New Trio’, met Rick Hollander, een van de meest swingende drummers van de USA; ‘Radio Chopstick’, een uniek project in twee delen van Chopstick Records, met diverse jazzmusici; en het kwartet ‘Mâäk’, voor de gelegenheid uitgebreid met vier buitenlandse topmusici, dat het festival op 4 september feestelijk afsluit. Onder de noemer ‘Jazz on Film’ worden rond middernacht authentieke jazzdocumenten uit de rijke collectie van Steve Wante geprojecteerd, ditmaal niet met filmspoelen maar via dvd.

De dubbele live cd ‘Jazz in ’t Park Live’, met opnames van de feestelijke 15de editie in 2008, een samenwerking met de producersopleiding van Hogeschool Gent, is nog steeds te koop aan 10 euro in de Stadswinkel (Woodrow Wilsonplein 1, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur), op een steenworp van het Zuidpark.

Topjaar voor 27e middeleeuws ontbijt in MIAT

Mede door het slechte weer zochten heel wat Gentse feestgangers hun toevlucht in de binnenactiviteiten tijdens de voorbije ‘Gentsche Fieste’. De vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, VIAT vzw, mag met trots terugblikken op een recordjaar tijdens de voorbije Gentse Feesten. 4.525 eters vonden de weg naar het middeleeuws ontbijt. Het vorige recordjaar was 2009 met 4.402 eters. Een team van 15 vrijwilligers stond in voor het vlotte verloop. Ere-voorzitter Eddy Levis: “Elk jaar hebben we de habituees, die zelfs tot drie maal toe tijdens de feesten komen eten, maar ook veel hongerigen die voor het eerst kwamen en blij verrast waren. En dat het niet alleen om Gentenaars ging, blijkt uit de reacties van de klanten: Antwerpenaren, Limburgers, Westvlamingen, Walen, Nederlanders, Engelsen, Fransen, Duitsers, Spanjaarden en zelfs Amerikanen en iemand uit de Dominicaanse Republiek”. Topdagen waren de weekends en zeker de nationale feestdag met 681 eters op één morgen. Een greep uit de cijfers: 345 grote broden, 170 kg huufflakke, 260 kg hesp, 285 kg kaas, 3.200 eieren, 40 kg boter, 33 kg smout, 70 bakken Trappist, 150 l appelsap, 1.100 boterkoeken en voor de kinderen 120 l chocomelk. Heel wat ouders maakten gebruik van het kinderontbijt dat voor het eerst geserveerd werd. Veel klanten maakten ook van de gelegenheid gebruik om in één adem de tijdelijke tentoonstelling ‘Poëtische Sculpturen’ en de vaste opstelling in het MIAT te bezoeken. (E.L.)

donderdag 28 juli 2011

Algemene daling Gentse werkloosheidscijfers eerste helft 2011

UCO Ma�sstraat 01 In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal Gentse werkzoekenden met 8%. De teller van het aantal werkzoekenden in Gent stond op het eind van het eerste semester op 12.087. De grootste daling is op te merken bij de werkzoekende jongeren onder de 25 jaar. Terwijl in 2010 hun aantal nog steeg, daalde in de eerste helft van 2011 het aantal jonge werkzoekenden met 17%. Het gaat vooral om hoogopgeleide jongeren (-42%). Ook in de andere categorieën daalde vooral het aantal hoger opgeleiden. Hun aandeel verminderde met 9% tegenover een daling van 7,6% van de laag- en middengeschoolden.

Een andere trend is de sterke daling van de 1 tot 2 jaar werkzoekenden met 17%. Het aantal Gentenaars dat minder dan een jaar werkzoekend was, daalde met 6,5%. Werkzoekenden die langer dan 2 jaar zonder baan zaten, vonden moeilijker opnieuw de weg naar de arbeidsmarkt. Hun aantal verminderde met 4,5%. Het aantal werkzoekende 50-plussers kromp de afgelopen zes maanden met een kleine 3%. Dat terwijl in 2010 hun aantal nog steeg met 5,5%. Toch doen ze het in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën minder goed (-25 jaar: daling met 17%, 25 tot 50 jaar: daling met 6,5%). Vooral de langdurig werkzoekende 50-plussers hebben het moeilijk. Hun aandeel zakte met slechts 1%.

Sofie Bracke, de Gentse schepen van Werk en Innovatie: “De Gentse economie draait op volle toeren. Het bewijs van de opnieuw aanzwengelende economie is de sterke daling van Gentenaars die 1 tot 2 jaar zonder baan zitten. Werkzoekenden die minder dan een jaar zonder baan zitten vinden het snelst opnieuw de weg naar werk. Als die groei blijft duren, vissen de werkgevers ook in de vijver van de langer werkzoekenden. Belangrijk is dat we vanuit het beleidsdomein Werk blijven inzetten op werkzoekenden die extra steun kunnen gebruiken om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Zoals de langdurig werkzoekenden en de 50-plussers. De langdurig werkzoekenden kunnen bijvoorbeeld via de Dienst Werk instappen in een werkervaringstraject waarbij ze een jaar lang aan de slag gaan onder begeleiding. Ook de lokale diensteneconomie vervult hierin een rol. Op die manier kunnen de werkzoekenden hun competenties bijschaven en worden ze klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt. De actieve 50-plussers proberen we in de eerste plaats aan de slag te houden. We willen bedrijven hierin ondersteunen door het geven van workshops waarin ze tips meekrijgen die hen kunnen helpen om hun personeelsbeleid nog beter af te stemmen op hun 50-plussers”.

woensdag 27 juli 2011

Bemanning Maltees schip in haven van Gent blijft aan boord

De Maltese tanker Eleousa Trikoukiotisa ligt sinds 6 juni 2011 vast in het Gentse Kluizendok toen de motor het begaf. De bemanning wacht op de nodige wisselstukken. Intussen rezen er problemen met de uitbetaling van de lonen van de zeelui voor juni en juli. Op woensdag 20 juli werd er beslag gelegd op het schip in naam van een brandstofleverancier. De kapitein en de bemanning blijven op eigen verzoek voorlopig op het schip zolang zij nog over voldoende brandstof en proviand beschikken. Dat blijkt na een overleg tussen diverse betrokkenen op initiatief van het Havenbedrijf Gent. De kapitein hoopt dat er alsnog tegen 5 augustus een oplossing komt voor het schip en de bemanning. Tegen die dag zullen alle voorraden immers op zijn. Op dinsdag 26 juli leverde de scheepsagent nog 3.000 liter brandstof aan het schip voor de generator die elektriciteit opwekt. Hierdoor kan er twee maal zes uur per dag elektriciteit gemaakt worden, genoeg voor verwarming, verlichting en het fris houden van de koelkasten. De bemanning kan hierdoor de voedselvoorraden degelijk bewaren. Intussen werden ook nog bijkomende levensmiddelen aangekocht. Zodoende beschikken de zeelieden nog over proviand.

De kapitein en de bemanning mandateerden nu de Internationale Transportfederatie (ITF) om de uitbetaling van de lonen te bekomen en een eventuele repatriëring naar hun thuisland door het Rode Kruis voor te bereiden. Het Havenbedrijf Gent volgt de toestand van de bemanning en het schip op de voet op en streeft naar een degelijke, snelle oplossing. Het is een jarenlange traditie dat het Havenbedrijf Gent de nodige partners consulteert indien het welzijn van de bemanning van een schip in het gedrang komt. Het Havenbedrijf staat paraat om de 12 bemanningsleden bij te staan, want de brandstof en de voorraad proviand geraakten op. Het Havenbedrijf consulteerde inmiddels de nodige partners in het belang van het welzijn van de bemanning en de paraatheid van het schip. Indien nodig worden er voedselpakketten voorzien in samenspraak met het Gentse OCMW. Samen met het Rode Kruis wordt de repatriëring van (een deel van) de bemanning naar het thuisland voorbereid.

dinsdag 26 juli 2011

UNICEF lanceert een grootschalige vaccinatiecampagne in de Hoorn van Afrika

UNICEF, het Keniaans Ministerie voor Gezondheidszorg en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) lanceren deze week een grote vaccinatiecampagne voor de kinderen in en rond het vluchtelingenkamp van Dadaab.  202.665 kinderen jonger dan 5 jaar worden ingeënt tegen polio en mazelen. Bij die gelegenheid krijgen de kinderen ook een Vitamine A-capsule en ontwormingstabletten. Deze campagne vormt de eerste etappe naar een grootschalige operatie die alle kinderen in de door droogte geteisterde gebieden wil vaccineren. Mazelen zijn zeer gevaarlijk voor ondervoede kinderen De vaccinatiecampagne gaat van start op vrijdag.

Een andere campagne begon eind vorige week in het zuiden van Somalië, een regio waar de gemiddelde vaccinatiegraad amper 26% bedraagt, één van de laagste ter wereld. 40.000 kinderen en 46.000 vrouwen werden al gevaccineerd in 8 districten van Mogadiscio, met inbegrip van de kampen voor verplaatste personen. Ook in andere regio’s in het land worden vaccinatie acties opgezet. In functie van de toegangsmogelijkheden hopen UNICEF en de WGO de vaccinatiecampagne de komende weken verder uit te breiden om ook alle kinderen tot 15 jaar te bereiken (of een totaal van 2,5 miljoen kinderen ).

In Mogadiscio, in Afgoye, in Baidoa en in de Lower Shabelle werden gevallen van mazelen en ernstige diarree vastgesteld. Het feit dat de bevolking niet lang op dezelfde plaats blijft, maakt het werk van de vaccinatieteams niet makkelijk. De plaatselijke gemeenschappen helpen UNICEF bij het sensibiliseren van de bevolking over het belang van vaccinatie. Het is een overlevingscrisis,” zegt Said Elhadj As Sy, Regionaal Directeur voor UNICEF “ Kinderen sterven niet alleen door een tekort aan voeding. Door ondervoeding raken kinderen verzwakt en worden ze sneller ziek”. UNICEF verhoogde zijn oproep voor de kinderen in de Hoorn van Afrika ondertussen tot 209 miljoen euro (300 miljoen dollar) tot eind december 2011.

In België bundelde UNICEF zijn krachten in een gezamenlijke oproep van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, onder de slagzin “Stop Honger in Oost-Afrika”. Giften zijn welkom op het gemeenschappelijk rekeningnummer  000-0000012-12  (IBAN BE 19 0000 0000 1212 – BIC: BPOT BE B1) of online via
www.1212.be

Tesla Motors en Athlon Car Lease kondigen leaseprogramma voor elektrische auto's aan in Europa

Tesla Motors, fabrikant van elektrische auto's, en Athlon Car Lease, een internationale aanbieder van leaseauto- en mobiliteitsoplossingen, hebben een vernieuwend leaseprogramma opgestart om het gebruik van e-mobiliteit te bevorderen. Met dit programma kunnen bedrijven in een aantal dichtbevolkte Europese landen een Tesla Roadster leasen. Het leaseprogramma omvat momenteel de huidige modellen van Tesla - de Tesla Roadster en de Roadster Sport. De twee ondernemingen zijn van plan hun overeenkomst uit te breiden met de Tesla Model S-sedan, die naar verwachting vanaf eind 2012 leverbaar is aan Europese klanten. Tesla is gevestigd in Silicon Valley in Californië en is op dit moment nog de enige autofabrikant die elektrische voertuigen (EV's) in serieproductie op de markt brengt die met een bereik van meer dan 300 km geschikt zijn voor de snelweg. Tesla heeft al ruim 1.650 Roadsters opgeleverd in meer dan 30 landen wereldwijd.

De fundamentele doelstelling van Tesla is om meer betaalbare elektrische auto's te produceren voor gewone massaconsumenten wereldwijd. Het hoogwaardige supermodel Tesla Roadster is de eerste auto van het bedrijf die in productie is genomen. De Roadster is een bekroond en alom geprezen model met een hogere acceleratie dan veel sportwagens die twee keer zoveel kosten, terwijl het bereik van 340 km het dubbele is van dat van de elektrische auto's die bij andere autofabrikanten op stapel liggen. Tesla ontwikkelt momenteel zijn tweede EV-model, de Model S-sedan. Model S is een vierdeurs (sedan) elektrische auto van topkwaliteit met vijf zitplaatsen voor volwassenen en optioneel twee naar achteren gerichte kinderzitjes; bovendien is er verrassend veel bagageruimte voor een auto van deze omvang. De productie van de Model S-sedan vindt plaats in de Tesla-fabriek in Fremont, Californië.

"Het doet ons veel genoegen om te kunnen samenwerken met een toekomstgerichte partner als Athlon Car Lease - een bedrijf met dezelfde visie als Tesla, waarin energiezuinigheid en rijplezier allebei hoog in het vaandel staan," aldus George Blankenship, vice-president voor Sales & Ownership Experience bij Tesla. "Athlon Car Lease is een waardevolle partner die past in ons streven naar maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieubescherming." De missie van Tesla past ook bijzonder goed bij de positie die Athlon Car Lease de afgelopen jaren heeft ingenomen als koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Athlon Car Lease kent, overeenkomstig het standpunt van haar moedermaatschappijen De Lage Landen en Rabobank, een hoge waarde toe aan schone technologieën en duurzaamheid, hetgeen ook sterk is ingebed in haar visie. De onderneming streeft ernaar over te stappen van alleen autoleasen naar het aanbieden van duurzame mobiliteit.

Om die reden heeft Athlon Car Lease al in 2008 CHARGED opgestart, een programma waarmee klanten elektrische voertuigen kunnen leasen. "Dankzij de samenwerking met Tesla kunnen wij onze klanten nu een 'one-stop shop' voor elektrische mobiliteit aanbieden. Wij zijn ons goed bewust van de veranderende mobiliteitsbehoeften van onze klanten en trachten daarom voortdurend ons netwerk voor duurzaamheid en innovatie in de hele sector uit te breiden. Athlon Car Lease is er dan ook bijzonder trots op Tesla Motors als partner te hebben verworven om samen te werken aan betere EV-oplossingen voor onze klanten," aldus Hans Blink, CEO van Athlon Car Lease.  Als verdere maatregel hebben de Rabobank en De Lage Landen, waar Athlon onderdeel van is, meerdere Model S sedans gereserveerd, die ingezet zullen worden voor het persoonlijke transport van de directieleden. Ga voor meer informatie naar http://www.athloncarlease.com

vrijdag 22 juli 2011

Omgevingsvergunning verenigt bouw- en milieuvergunning

Vandaag heeft de Vlaamse Regering de startnota goedgekeurd die de principes vastlegt voor de omgevingsvergunning. Dit is een eerste stap naar de langverwachte samensmelten van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning geeft verder uitvoering aan de conceptnota ‘Versnellen van investeringen’. De nota wordt nu verder uitgewerkt in overleg met de VVSG en VVP en zal tegen eind 2011 resulteren in een concreet ontwerp van decreet. Met het invoeren van de unieke omgevingsvergunning zullen initiatiefnemers niet langer een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning moeten aanvragen, bij verschillende overheden. De omgevingsvergunning geeft de toelating om zowel te bouwen als te exploiteren. Dit systeem snoeit niet enkel in het aantal te doorlopen procedures, maar het zorgt tevens voor een transparant vergunningensysteem. Tijdswinst wordt gekoppeld aan efficiëntie. Zo dient de initiatiefnemer zijn aanvraag in bij één uniek loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd. Als sluitstuk wordt nadien de omgevingsvergunning afgeleverd door één bevoegd niveau. De nota wordt nu verder uitgewerkt in overleg met de VVSG en VVP en zal tegen eind 2011 resulteren in een concreet ontwerp van decreet.

De bevoegdheidsverdeling van de omgevingsvergunning zal afhankelijk zijn van de omvang, de mogelijke effecten, de aard en de ligging van het project. Het gemeentelijk niveau is voor het gros van de aanvragen bevoegd. Enkel voor die projecten die omwille van hun aard of impact een bovenlokale afweging vergen, zal een beslissing genomen worden op een bovenlokaal niveau. In de komende weken zal door de Vlaamse Regering een lijst worden opgemaakt van gemengde projecten die een dergelijke bovenlokale afweging vergen. In de startnota geeft de Vlaamse Regering aan welke projecten van bovenlokaal belang zijn en door welke vergunningverlenende overheid ze moeten worden beoordeeld. Zo zullen de vergunningsaanvragen voor de meest milieuhinderlijke inrichtingen door de deputatie van de provincie worden beoordeeld. Strategische projecten zoals grootschalige infrastructuurprojecten, waterbeheersingswerken of natuurinrichtingsprojecten, zullen worden beoordeeld door de Vlaamse Regering. In dit nieuwe systeem wordt ook werk gemaakt van een betere samenwerking en een oplossingsgerichte houding van de Vlaamse administraties. Zo zal voor de meer complexe dossiers een op te richten omgevingsvergunningscommissie, een syntheseadvies geven. Binnen die commissie zal er afstemming zijn tussen de Vlaamse overheidsdiensten. Dit moet in de toekomst vermijden dat tegenstrijdige adviezen verleend worden door administraties van eenzelfde overheidsniveau.

De Vlaamse ondernemers waren hiervoor al geruime tijd vragende partij. Zowel in de recente evaluatie van het Vlaams beleid door Voka als in de aanbevelingen voor een efficiënt vergunningenbeleid van UNIZO werd het ontbreken van de unieke vergunning als een prioritair punt naar voor geschoven. Met de omgevingsvergunning zet deze Vlaamse Regering verder in op een ondernemersvriendelijk klimaat, met een efficiënte en oplossingsgerichte overheid als ondersteuning.

woensdag 20 juli 2011

40 jaar gewaarborgde gezinsbijslag

Door de wet van 20 juli 1971 werd 40 jaar geleden het stelstel van de gewaarborgde gezinsbijslag ingevoerd. Dankzij dat stelsel kan ook kinderbijslag betaald worden aan gezinnen die anders door de mazen van het net van de sociale zekerheid glippen: gezinnen die geen kinderbijslag ontvangen op basis van een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag vormt zo een efficiënt vangnet en is het ultieme sluitstuk om voor elk kind een recht op kinderbijslag te waarborgen. De gewaarborgde gezinsbijslag draagt bij tot de armoedebestrijding in gezinnen met kinderen. Het terugdringen van de armoede bij de armste gezinnen kan mede op het conto van het aanvullende stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag worden geschreven.

Voor een groot aantal gezinnen is de kinderbijslag een onmisbare aanvulling op het gezinsinkomen. Al in 1995 toonde een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid aan dat dankzij de kinderbijslag en de belastingverminderingen voor kinderen ten laste 11 tot 13 % van de gezinnen aan de armoede ontsnappen. Die stelling gaat zeker op voor de doelgroep van het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, die voornamelijk bestaat uit gezinnen die het leefloon ontvangen. De gewaarborgde gezinsbijslag vormt zo een essentieel sluitstuk van de kinderbijslagregeling in België. Het recht op kinderbijslag waarborgen voor gezinnen met een bescheiden inkomen is fundamenteel. De armoedegraad bij jongeren onder de 25 jaar bedraagt immers 16 %. Door de jaren heen is de gewaarborgde gezinsbijslag uitgegroeid tot een onmisbare steun voor gezinnen die zich in een onzekere situatie bevinden, zoals personen die het leefloon ontvangen of gezinnen met een bescheiden inkomen. Voor gezinnen met één kind vertegenwoordigt de gewaarborgde gezinsbijslag 13 % tot 19 % van het leefloon, naargelang de leeftijd van het kind. Voor gezinnen met twee kinderen varieert dat percentage tussen 32 % en 45 % en bij gezinnen met drie kinderen loopt dat percentage op tot maar liefst 58 % tot 77 % van het leefloon.

De gewaarborgde gezinsbijslag is in al die jaren steeds meer gezinnen en kinderen gaan bereiken: van 841 aanvragen in 1975 tot 12.917 aanvragen in 2010. Op 31 december 2010 kregen 8.303 gezinnen gewaarborgde gezinsbijslag voor in totaal 16.911 kinderen. Daarnaast betaalde het stelsel in 2010 ook kraamgeld voor 1.607 kinderen. Als een aanvraag niet tot toekenning van gewaarborgde gezinsbijslag leidt, kan over het algemeen een recht op kinderbijslag in een ander stelsel worden gevestigd. Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag bevat meer eenoudergezinnen dan gemiddeld en wisselingen in de gezinssamenstelling komen vaker voor. Het gemiddelde aantal kinderen per gezin bedraagt er 2,04, tegenover 1,73 bij de werknemers. 38,79 % van de kinderen voor wie gewaarborgde kinderbijslag wordt betaald, is jonger dan 6 jaar, tegen 29,04 % in het werknemersstelsel. Slechts 7,45% is ouder dan 18, terwijl dat bij de werknemers 17,46 % is.

Naast de basiskinderbijslag betaalt het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag ook sociale toeslagen (zoals aan langdurig werklozen en aan gepensioneerden in het werknemersstelsel), kraamgeld en adoptiepremies. Het stelsel wordt exclusief gefinancierd door de sociale zekerheid van de werknemers. In 2010 bedroegen de uitgaven aan gewaarborgde gezinsbijslag 46 miljoen euro. Dankzij de nauwe samenwerking met de OCMW's kan het recht op kinderbijslag vastgesteld worden, terwijl de gezinnen zelf zo weinig mogelijk moeten tussenkomen. Via elektronische gegevensstromen worden de gegevens over het leefloon of andere sociale uitkeringen opgevolgd. De gewaarborgde gezinsbijslag wordt maandelijks stipt ten laatste de 8ste van de maand betaald. De gewaarborgde gezinsbijslag biedt zo ook aan de minst begunstigde kinderen een toekomst.

dinsdag 19 juli 2011

15 Oost-Vlaamse verenigingen mogen zich ‘Koninklijk’ noemen

Voor 15 Oost-Vlaamse verenigingen wordt 21 juli een bijzondere Koninklijke feestdag. Dankzij hun 50-jarig bestaan krijgen zij het predikaat 'Koninklijk' uit de handen van gouverneur André Denys en de gedeputeerden tijdens een huldigingsplechtigheid in het Provinciehuis in Gent. De verenigingen zijn alle opgericht op het einde van de jaren '50 en zijn een mooie illustratie van het Oost-Vlaams verenigingsleven van de voorbije 50 jaar.

Het lokale culturele leven wordt vertegenwoordigd door een filmclub, toneelgroep, een muziekmaatschappij en een heemkundige kring. Het sporten en het recreatief ontspannen, is terug te vinden in 2 wielerclubs, een handboogmaatschappij, 2 biljartclubs, een ornithologische vereniging en een postzegelclub. Maar ook het zich verenigen op basis van gelijklopende belangen komt aan bod in een landbouwvereniging en een oudstrijdersbond. De vereremerking vindt plaats na afloop van het Te Deum in de Sint-Baafskathedraal, in het Provinciehuis.
Regio Gent
• Koninklijke Gentse Film- & Videoclub 'De Drake' vzw uit Gent
Regio Vlaamse Ardennen
• Koninklijke wielerclub 'De Rappe Sprinters' uit Borsbeke (Herzele)
• Koninklijke toneelgroep 'Torengalm' uit Herzele
• Koninklijk 'Sportkomiteit Viane' uit Viane (Geraardsbergen)
• Koninklijke 'Landbouwcomice Kanton Kruishoutem'
• Koninklijke vissersmaatschappij 'Recht Voor Allen' Zingem
Regio Scheldeland
• Koninklijke handboogmaatschappij 'Aalst-Park' vzw uit Aalst
• Koninklijke 'Filatelistische Kring Dendermonde'
• Koninklijke heemkundige kring 'Heemschut Lede'
• Koninklijke vzw 'Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia' uit Appels (Dendermonde)
• Koninklijke 'Turnclub Kalken' uit Kalken (Laarne)
Regio Waasland
• Koninklijke ornithologische vereniging 'De Vogelvrienden Kieldrecht' uit Kieldrecht (Beveren)
• Koninklijke biljartclub 'B.C. Steeds Beter' uit Nieuwkerken-Waas' (Sint-Niklaas)
• Koninklijke biljartclub 'Kringvrienden' uit Beveren
Regio Meetjesland
• Koninklijke Vaderlandse Vereniging 'Eendracht maakt Macht' uit Adegem (Maldegem)

maandag 18 juli 2011

Recordopkomst voor Gent Jazz Festival

De 10e editie van Het Gent Jazz Festival sloot zondagavond af met ruim 38.000 bezoekers. Dit is een verbetering van de recordopkomst van vorig jaar (35.000 bezoekers) en een cijferrecord dat, mits betere weersomstandigheden, zelfs had kunnen oplopen tot 40.000. Maar organisator Bertrand Flamang is sowieso tevreden met de kwaliteit van de concerten en de herinrichting van het festivalterrein. Voor het eerst in 10 jaar werden ook 3 uitverkochte concertavonden genoteerd: de ‘special night’ met Mavi Staples en BB King (9 juli), en de concertavonden van 15 juli (met Agnes Obel, Absynthe Minded, Angus & Julia Stone) en van 16 juli (met Nouvelle Vague, Raphael Saadiq en Gotan Project). De afsluitende jam sessions, op verplaatsing in de historische kelder van NH Hotel Gent Belfort, catalogeert Flamang als de muzikaal meest interessante tot nog toe. Die werden telkens in gang gespeeld door ‘De Beren Gieren’, winnaar van Jong Jazztalent 2009, en tot in de vroege uurtjes aangevuld door concerterende festivalartiesten, conservatoriumstudenten en andere jazzmusici. Als winnaar van ‘Jong Jazztalent Gent 2011’ mag het septet ‘Ifa Y Xango’ volgend jaar alvast op Gent Jazz concerteren.

Tot zijn persoonlijke muzikale hoogtepunten rekent Bertrand Flamang de concerten van Sonny Rollins (“zijn aanwezigheid was een jeugddroom die in vervulling ging”), het Michel Portal Quintet, het Dave Holland Quintet, Mavis Staples, het Jef Neve Trio, Angus & Julia Stone. Flamang is vooral tevreden dat de publieksopkomst van zijn festival niet afhangt van weersomstandigheden. “Dit bewijst dat we na 10 jaar en met onze volgehouden kwaliteitscriteria op alle vlakken, een plaatsje veroverd hebben in de harten van ons publiek, en dat is een hele geruststelling. We zijn ons festivalpubliek zeer dankbaar voor hun vertrouwen en hun positivisme.” Dat publiek kon ditmaal het festival betreden via de prachtige publieksingang van het STAM, het gloednieuwe Stadsmuseum. Ook het festivalterrein werd grondig herschikt na de langverwachte sloop van een bijgebouw op de Bijlokesite. De festivaltent en het cateringplein wisselden voor het eerst van plaats, waardoor het terrein -ook bij een uitverkochte festivaldag- nog zeer toegankelijk en overzichtelijk blijft in een groen kader. De reacties van het publiek zijn enthousiast, alhoewel het voor een aantal trouwe bezoekers toch even wennen was zonder de 8 bomen die alle vorige edities sierden onder de vroegere tentinplanting. Het publiek kreeg overigens een toemaatje, want met hun concertbandje kunnen ze nog t/m 31 augustus gratis een Gents museum bezoeken (STAM, MSK, SMAK, MIAT, Design museum, Huis van Alijn, De Wereld van Kina, Dr. Guislain museum, Kunsthal St.-Pietersabdij). En net zoals bij de vorige edities kon men met zijn concertticket die specifieke dag ook gratis op een tram of bus van De Lijn. Ook met provider Citymesh werd een succesvol experiment opgestart waarbij artiesten en bezoekers op en rond de Bijlokesite gratis op internet konden surfen via de portaalsite van de stad Gent.

Als nevenpodium organiseerde het Gent Jazz Festival, in opdracht van Duvel-Moortgat en i.s.m. JazzLab Series, de 11e editie van de muziekwedstrijd ‘Jong Jazztalent Gent’.  Een wedstrijd die gratis toegankelijk is en telkens voor het eerste festivalconcert plaatsvindt op een apart podium. Met deze wedstrijd zoekt het festival muzikanten die klaar zijn om de grotere podia te bestormen. Het jonge septet Ifa Y Xango haalde het. Een professionele jury met Mik Torfs (JazzLab Series), Giovanni Barcella (jazzdrummer), Frederik Goossens (Hogeschool Gent Conservatorium), Bruno Bollaert (Gent Blogt) en voorzitter Simon Korteweg, motiveerde zijn beslissing als volgt: “Het meest veelbelovend vonden wij het septet Ifa Y Xango, dat zich op intelligente, authentieke wijze laat inspireren door Latijns-Amerikaanse volksmuziek en ritmes. Dit leidt onder andere tot aanstekelijke klankkleuren, die vooral door de aanwezigheid van een euphonium –kleinere broer van de tuba– vaak een grote mildheid uitstralen. De musici blijken te beschikken over veel aanstekelijke energie, maar weten die nog niet voldoende om te zetten in enthousiasmerende dynamiek. Pianist Seppe Gebruers waardeerden we in het bijzonder door zijn lef en eigenzinnige invallen. Winnaar Ifa Y Xango heeft een hoop potentieel, waarvan we verwachten dat de musici die snel helemaal gaan waar maken.” De winnaar van Jong Jazztalent Gent speelt sowieso een concert op het Gent Jazz Festival 2012, een concert op Jazz Maastricht, het slotconcert van Jong Jazztalent Gent 2012 en een concert in het kader van de JazzLab Series in het najaar van 2012. Alle 7 deelnemers (Skordatura Punkjazz Ensemble, Franka’s Poolparty, Marcelo Moncada Space Quartet, Cumrats, Ifa Y Xango, John Ghost, Twanque) zijn ook tijdens de Gentse Feesten (t/m 25 juli) nogmaals gratis te beluisteren in de ‘Oude Vismijn’ telkens om 16 uur (ingang via Veerleplein).

Fiesta Solar draait 100% op zonne-energie

Fiesta Solar, georganiseerd door Solar Zonder Grenzen, blijft het enige muziekfestival in België dat volledig georganiseerd wordt op zonne-energie. Behalve muzikale live-acts en een indrukwekkende zonne-energie-installatie van Linea Trovata, lanceren Johan Vande Lanotte en Sofie van Moll het eerste gezelschapsspel rond groene energie, EcoDuel. De opbrengst van het festival gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Solar Zonder Grenzen. Fiesta Solar 2011, dat is dansen en shaken op de opzwepende ritmes van onder andere Ultrasonic 7 en SX. Binnen- en buitenlandse bands maken er in het Gentse Keizerpark op zaterdag 27 augustus een zwoel feestje van. Maar bovenal is Fiesta Solar echt wel hét feest van de zon. Want de frisse drankjes, heerlijke gitaarrifs of swingende dj-tonen worden u geserveerd vanuit de REN-mobiel (Renewable Energy) van Linea Trovata.

In de laadruimte van die lichte vrachtauto bevinden zich monitors, omvormers en batterijen. Maar liefst 4 fotovoltaïsche velden bestaande uit 12 zonnepanelen van elk 3 kilowattpiek worden uitgerold. Goed voor 10 uur stroom aan 10 kilowattuur. Expert André Olaerts van Linea Trovata: “Het volledige systeem op Fiesta Solar is plug and play: het is voorzien van connectoren voor de zonnepanelen en batterijen en contactdozen voor de wisselspanning van het driefasige systeem van het festival. We doen een beroep op 2 accusets met een capaciteit van 48V/1400 Ah en een totaal gewicht van 2.000 kg per accublok, goed voor 4 ton aan batterijen.” De groene elektriciteit van Linea Trovata wordt gebruikt om het podium te voorzien van stroom. Tegelijkertijd houden de zonnepanelen van de Bar Solar de dranken koel. Het restaurant Avalon zorgt voor een overheerlijke bio-vegetarische barbecue. Er zal ook een heuse EcoCorner worden voorzien waar het publiek in contact komt met allerlei duurzame producten.

Nieuw dit jaar is de lancering van het eerste gezelschapsspel rond groene energie. Als elektriciteitsleverancier wordt elke speler strategisch uitgedaagd om over te schakelen op groene energie of te blijven investeren in conventionele centrales. Een leerrijk familiespel waar zowel de positieve als negatieve kanten van een energiecentrale in rekening worden gebracht. Een duel tussen ecologie en economie waarbij diegene met een gezonde langetermijnvisie het spel wint. Op het festival zelf nemen Johan Vande Lanotte en Sofie Van Moll het op tegen de winnaar van het EcoDuel Tornooi. Om deel te nemen aan het EcoDuel tornooi (13u-17u) hoeft u enkel te mailen naar info@solarzondergrenzen.be en een toegangsticket voor Fiesta Solar te kopen.


Overzicht programma
ULTRASONIC 7
King DJ (dj 4T4) en Tom Derie, brengen een mix van House, Disco en Funk, live bijgestaan door een trompettist en percussionist. Bekend van hits als ‘Lips they move’ en ‘Work it out’.
(www.youtube.com/watch?v=ZUc9KLku3QI)

SX
Betoverende, hallucinante Indie-pop! Hebben met ‘Black Video’ een enorme hit te pakken en zijn nu reeds de revelatie van 2011! (www.youtube.com/watch?v=6kjq6p0cMvk)
SONAMBULO
De meest populaire band in Costa Rica! ‘Psychotropical’, een mix van latin & reggae maar bovenal een uiterst energieke en bijzonder dansbare live band. Fiesta Latino! (www.youtube.com/watch?v=ThqA2-AcUno)


BERNARD ORCHESTAR
Balkan zigeunermuziek, pittige solo’s en aanstekelijke ritmes! (www.myspace.com/bernadorkestar)
KEL ASSOUF
Desert-blues-band met roots in Mauritanië, Ghana, Mali en Algerije. Voer voor fans van Tinariwen en de ideale soundtrack voor een zonnige zomerse namiddag in het park!
(www.youtube.com/watch?v=t8sDMKsA4XU)
DRIVE UP DEVICE
Rocky funcalicious pop gekruid met een snuifje Balkan. (www.youtube.com/watch?v=TbAsHmt07v4)
Praktisch
Fiesta Solar start op zaterdag 27 augustus om 11.30u in het Keizerpark in Gent.
Tickets zijn vanaf 8 euro in voorverkoop te verkrijgen
- Online (7 euro + 1,4 euro online fee)
- FNAC (090000600) (8 euro + 1,25 euro administratieve kosten)
- Gentse Cafés
o Fabula Rasa (8 euro)
o Curieuze Neuze (8 euro)
Tickets ADD: 10 euro
Toegangstickets + biovegetarische BBQ (12u-14u): 18 euro (enkel in voorverkoop)
Om het festival nog groener te maken, bieden wij ook online M-TICKETS aan. Bij m-tickets of mobile-tickets wordt het ticket rechtstreeks verstuurd naar je gsm en wordt er bijgevolg papier uitgespaard.
Meer info op www.fiestasolar.be

zondag 17 juli 2011

Klaover Viere en Cicusplaneet winnaars Gentse Feesten Parade

Gentse Feesten EgelDe traditionele Gentse Feesten Parade trok zo ongeveer 12.000 toeschouwers. Dat is een 20.000 minder dan verwacht. Volgens kwatongen zou het slechte weer daar voor iets tussen zitten. Toch verwacht men voor de zowat 3.900 activiteiten de komende dagen zowat een miljoen bezoekers. Hoop doet leven. Gelukkig maakte de openingsstoet toch een aantal mensen gelukkig. Zoals elk jaar koos een jury drie winnaars uit de Gentse Feesten Parade. De juryleden beoordeelden 25 groepen in de Parade. Elk jurylid quoteerde op 100 punten, verdeeld over 3 criteria: originaliteit, animatie en uitwerking. De totale prijzenpot bedroeg 11.500 euro. Eén groep behaalde minder dan 30%, 11 groepen behaalden de helft van de punten niet. De 13 geslaagde groepen mochten 10.125 euro van de prijzenpot te verdelen. Elke geslaagde groep krijgt het aantal punten vermenigvuldigd met 1,2 op zijn rekening gestort. De groep die de jury het meest kon bekoren was Cabaretgroep Kloaver Viere met 786 punten. De tweede plaats is voor Oba Guiné met 760 punten, de derde plaats gaat naar de Circusplaneet met 727 punten. De Gilde van de Stroppendragers behaalde een eervolle vierde plaats.

Er werden door de medewerkers van de Dienst Feestelijkheden 2.000 wedstrijdformulieren uitgedeeld langsheen het parcours. Het publiek kon kiezen wie zij de leukste, origineelste of mooiste groep vond. Er werden 165 ingevulde formulieren ingediend. De winnaar van de publiekswedstrijd, met 159 voorkeurstemmen, is de Circusplaneet. Kwasa Kwasa behaalde 25 stemmen en Ne komieke Nest op ’t Seleskest 15 stemmen. De Circusplaneet ontvangt een cheque van 1.000 euro! Uit alle wedstrijdformulieren werden twee winnaars geloot. Deze twee personen krijgen een Gentse Feestenpakket met gratis toegangskaarten voor 2 personen voor  Tuig (MiramirO),  ‘t Weeuwken van de Muide (Nut & Vermaak), travestiegroep Les Folles De Gand, Koninklijk Poppentoneel Festival, gratis bezoek aan het Belfort, theatervoorstelling Klein Gelatine van Walter Baele (Uitbureau), rondvaart met De bootjes van Gent, ontbijtbuffet in Ghent-River Hotel een Gentse Feestenmagazine en lanyard. De winnaars zijn Johan Naessens en Erna Van Dorpe.

zaterdag 16 juli 2011

Gentse Feesten in Galerie Link

De Art-Club Foyer van de Gentse kunstgalerie Link ligt op een boogscheut van het Gentse Feesten gewoel en is tijdens de Gentse Feesten dagelijks open van 12 uur tot 22 uur. En dat met bovenop, iedere avond om 19 uur, een sfeervol optreden. De Gentse Jazz diva zangeres Sabijn geeft zaterdagavond 16 juli het startschot. Zij voert ons mee in haar uitgebreide repertoire in het Gensts en het Engels, en dat met bravoure, humor en een authentieke présence . Zondag is het de beurt aan L’art Essentiel. Francis Wildemeers, Philippe De Chaffoy en Niels Delvaux brengen ons een mix van flamenco, tango, Zuid-Amerikaanse muziek en Django Reinhart. Vermeldenswaard is ook de afsluiter op 25 juli: Miek & Roel en extreme make over. Hun alomgekende songs maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Deze keer gekruid met een verrassende hedendaagse toets.

Meer info op www.art-club.be
Kwaadham 52, 9000 Gent. Inkom 10 euro.

Volg de Gentse feesten op www.gentsefeesten.be

vrijdag 15 juli 2011

Stad Gent bindt strijd aan tegen wildplassen.

De duizenden bezoekers van de Gentse Feesten brengen allemaal wel eens een bezoekje aan het toilet. De Stad Gent heeft een ruim aanbod van toiletten maar bestrijdt ook de overlast van wildplassen. Dit gaat gepaard met een vernieuwde affichecampagne met de niet mis te verstane boodschap: wildplassen = 60 euro boete! De Stad Gent heeft doorheen het ganse jaar al een ruim aanbod van publiek sanitair in de stad. En op de stadskaart in het Gentse Feestenmagazine staan alle plaspunten, betalend en gratis, duidelijk aangegeven. Op vele plaatsen in de binnenstad kunnen mannen, vrouwen en kinderen gratis terecht voor een plasje. Tijdens de Gentse Feesten worden er extra inspanningen gedaan om de vele bezoekers sanitair aan te bieden in en rond de Gentse Feestenzone. Hier kan je gratis terecht voor een plasje:
- toiletten onder de Lakenhalle: van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ‘s nachts
- toiletten op de hoek van de Bibliotheekstraat: open dag en nacht
- toiletten in de Stadhuissteeg: van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ’s nachts. Enkel voor dames
- toiletten in het Groot Vleeshuis: open van 9 uur ‘s nachts tot 5 uur ‘s nachts.

De toiletwagen aan het Zuidpark is open op de kindernamiddagen van zondag 17 tot en met zondag 24 juli 2011, telkens van 14 tot 19 uur. Ook bij de Jeugddienst in de Kammerstraat, bij de activiteiten van Freetime is er opnieuw gratis sanitair elke dag in de Gentse Feesten van 13 tot 22 uur. De sanitaire voorzieningen van alle parkings in en rond de feestenzone zijn de klok rond open. Het gaat om de parkings Sint-Michiels, Ramen, Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Pietersplein. Ook het publiek sanitair ter hoogte van de haltes van De Lijn aan de Zuid, het vertrekpunt van de speciale Gentse Feestenbussen, is dag en nacht open en gratis.

Daarnaast heeft de stad ook een overeenkomst afgesloten met een concessionaris die op 15 locaties verspreid over de binnenstad betalend sanitair (0,50 euro) aanbiedt, met 8 units voor personen met een beperking. Jaarlijks bekijkt de Stad Gent de situatie opnieuw en voorziet sanitair op alle drukbezochte zones met activiteiten. Als er speciale activiteiten zijn, dan voorziet de Stad Gent in extra sanitair, zoals voor Bal 1900 en Boomtown, en voor het vuurwerk op donderdag 21 juli 2011 aan de Watersportbaan. De Stad Gent plaatst bovendien 60 bijkomende plaszuilen. Deze plaszuilen staan op locaties in of net rond de Gentse Feestenzone, waar er grote publieksstromen voorbijkomen. Over de hele Gentse Feestenzone verspreid zijn er verschillende extra sanitaire voorzieningen met een aangepast toilet voor personen met een handicap. Begeleiding kan aangevraagd worden in de Rode Kruispost aan het Belfort.

De affichecampagne tegen wildplassen zal ook terug op de kritieke wildplasplaatsen in het straatbeeld te zien zijn. De affiche werd vernieuwd en kreeg een duidelijk beeld met de boodschap dat wildplassen = een boete van 60 euro. De Stad Gent zal opnieuw strenge en gerichte controles uitvoeren op wildplassen. Tijdens de Gentse Feesten 2009 waren er al uitgebreide controles en zijn er 391 GAS (gemeentelijk administratieve sancties) boetes uitgeschreven. Wie toch nog voor een illegaal plasplekje kiest, riskeert een boete van 60 euro. Niemand is immers gediend met de plas- en geurhinder die een illegale plas met zich mee brengt.

donderdag 14 juli 2011

Gent Festival aanraders tijdens de Gentse Feesten

Aanstaande zaterdag 16 juli gaat de eerste editie van start van het Musicalia Festival op het 8e podium van het Trefpunt tijdens de Gentse Feesten. Een uniek programma in het prachtige kader van het Monasterium PoortAckere. Met het huzarenstuk 'Moralia' krijg je meteen een wereldpremière: zangeres Elly Aerden gaat met hedendaags gezongen Latijn en mediterrane muziek van haar groep Eleonor in confrontatie met het polyfone mannenkwartet van dirigent Lieven Deroo. Je kan ook Osama Abdulrasol, die al meermaals te gast was op Gent Festival van Vlaanderen, aan het werk zien tijdens het festival. Daarnaast kan je ook de nieuwste muzikale en poëtische bezieling van Catherine Delasalle komen ontdekken. Verder zijn ook van de partij: Lieven Tavernier, Hans Mortelmans & Groep, amoRRoma duo, Lupa Luna - het nieuwe project van ex-Fluxus Greet Garriau & Sam Van Ingelgem, Trio Perdu (met o.a. Jokke Schreurs). Musicalia omarmt je met authentieke muziek in een intiem kader waar je bovenal stil van wordt. Voorafgaand aan de aperitiefconcerten van 12u, wordt er een kloosterontbijt geserveerd in het Monasterium. Tickets voor de aperitief- en avondconcerten, én het kloosterontbijt via Uitbureau, Kammerstraat 19, 9000 Gent  - 09 233 77 88 - www.uitbureau.be. Programma op www.musicaliamusic.be

Nu het Gent Festival met rasse schreden nadert vonden we enkele bekende Vlamingen bereid te zeggen wat hun favorieten zijn. Dit staat alvast op het verlanglijstje van Lies Steppe, Jelle Dierickx en Thomas Vanderveken.

Waar Lies Steppe naar uitkijkt
"Een concert dat ik zeker niet wil missen, is dat van Claron McFadden samen met het Arditti Quartet. Er staat ontzettend mooie, intense muziek op het programma! Het Arditti strijkkwartet, dat is geknipt om deze muziek te spelen; ze zijn echt steengoed. Claron McFadden, da's een hele straffe madam en een zeer goede zangeres. Vooral ook ontzettend veelzijdig en met een hoge rock-'n-rollfactor. Dat kan dus gaan van Rameau, een jazz context tot zelfs Jimi Hendrix!"
Lies Steppe, zangeres 'Steppe' en presentatrice 'Laika' (Klara)
Beluister Claron McFadden op YouTube.

Claron McFadden & Arditti Quartet
Donderdag 29 september 2011 - 20.15u - de Handelsbeurs
Coproductie met de Handelsbeurs
Vind ik leuk Tweet

Tip van Jelle Dierickx
De Derde Symfonie van Szymanowski is een magistrale compositie, die veel te weinig op de concertpodia te horen is. Het credo “onbekend is onbemind” mag hier eenvoudigweg niet gelden. Groot koor en orkest, de virtuoze cellist Gavriel Lipkind, fabelachtige muziek uitgaande van zinderende poëzie... Wat wil een mens nog meer? Ook het celloconcerto van Lutosławski wordt een belevenis, temeer omdat Antoni Wit, de dirigent, een leerling was van de componist. Geniet van het fijnste dat muzikaal Polen te bieden heeft.
Oh, do not sleep, friend, through this night, you are the soul, while we are suffering through this night. Banish slumber from your eyes! The great secret is revealed in this night.
Bewonder Antoni Wit alvast op YouTube! Of beluister Gavriel Lipkind in al zijn glorie!

Jelle Dierickx, artistiek coördinator Gent Festival van Vlaanderen & Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

Antoni Wit | Gavriel Lipkind | Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor | Octopus Symfonisch Koor - Zaterdag 8 oktober 2011 - 20.00u - Muziekcentrum De Bijloke
Concert in het kader van het Poolse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Met de steun van Dienst Cultuur Ambassade van Polen in België en het Adam Mickiewicz Institute binnen het Polska Music Programma - In samenwerking met de kring Prof. Dr. De Bruyne Stichting
Vind ik leuk Tweet


Op het verlanglijstje van Thomas Vanderveken
"Het Spectra Ensemble trekt al bijna 20 jaar vastberaden de kaart van de hedendaagse muziek. Moedig, want van het brede publiek krijgt ‘klassieke muziek van vandaag’ vaak niet de aandacht die het verdient. Maar Spectra biedt kunst aan op het scherp van de snee, en zorgt zo zelf ook voor nieuwe impulsen in het Vlaamse muzieklandschap. Sterren uit Gent die de muziek van de sterren zullen doen klinken op het festival van de Stars. Dat mag je toch niet missen?"
Thomas Vanderveken, pianist en presentator op Klara, Eén en Canvas
www.sternenrest.nl

Spectra Ensemble - Maandag 26 september 2011 - 20.30u - Leeszaal Boekentoren
Na het concert kan je een bezoek brengen aan het Volksplanetarium Armand Pien, onder begeleiding van STARS-peter Dirk Frimout
Vind ik leuk Tweet

Extra impulsen voor kinderopvang in Gent.

Gordunakaai 03De groep kinderen tussen 0 en 3 jaar dikt aan en in Gent, net zoals in de rest van Vlaanderen, blijft de nood aan kinderopvang dan ook groot. Vandaag beschikt de Stad Gent over 25 kinderdagverblijven, waarvan 22 door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerd en 3 zelfstandige kinderdagverblijven. En er staan er nog 4 nieuwe stedelijk opvanginitiatieven op stapel. Die kinderdagverblijven zorgen voor 126 nieuwe voltijdse kinderopvangplaatsen.  Die nieuwe plaatsen zullen slechts voor een fractie gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. Alle overige plaatsen zijn ten laste van de Stad Gent. Ook de zelfstandige sector kinderopvang groeit de laatste jaren snel. Op 1 januari 2007 waren zij goed voor 1.070 opvangplaatsen in Gent. In januari 2011 steeg het aantal plaatsen al tot 1.530.

Sinds enkele jaren geeft de Stad Gent ook de zelfstandige kinderopvanginitiatieven een financieel duwtje in de rug met twee soorten premies. Er is een starterspremie van 400 euro per nieuwe plaats voor aanvragers die een nieuw kinderdagverblijf op zelfstandige basis willen exploiteren of als zelfstandige onthaalouder willen starten met het organiseren van kinderopvang.  Dit jaar kregen de vijf kinderdagverblijven een premie voor in totaal 95 plaatsen. Sinds de premie in het leven werd geroepen in 2008 ondersteunde de Stad Gent op die manier al 413 nieuwe opvangplaatsen in de zelfstandige sector, in totaal voor een bedrag van 165.200 euro.

De Stad Gent geeft ook een herinvesteringspremie voor een aanvrager die meer dan vijf jaar een zelfstandig kinderdagverblijf exploiteert of meer dan vijf jaar als onthaalouder kinderopvang organiseert. Die premie moet de kwaliteit van de kinderopvang via investeringen in materiaal en infrastructuur verbeteren. Die premie bedraagt 200 euro per plaats en dit jaar kregen de volgende kinderdagverblijven een premie voor in totaal 82 plaatsen. Sinds 2008 werd voor 417 opvangplaatsen dergelijke herinvesteringspremie toegekend. Die toegekende premies zijn goed voor een bedrag van 83.400 euro.

Het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent is ervan overtuigd dat de al actieve zelfstandige initiatieven met dit premiestelsel gemotiveerd worden om hun activiteiten verder te zetten. De startende opvangvoorzieningen krijgen anderzijds net dat extra duwtje in de rug om met kinderopvang te starten. Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om dit jaar 4,168 miljoen euro extra toe te kennen voor uitbreiding in erkende kinderdagverblijven en diensten onthaalouders. Voor Gent betekent dit 98 plaatsen extra bij diensten onthaalouders en 50 plaatsen extra in nieuwe kinderdagverblijven. Ook voor het aantal nieuwe inkomensgerelateerde (IKG) plaatsen bij zelfstandige opvangvoorziening werd een budget van 11,342 miljoen euro beschikbaar gemaakt, goed voor 3.230 plaatsen in Vlaanderen. Gent krijgt via een voorafname van het budget 180 plaatsen toegewezen. Op dit ogenblik worden in Gent 270 plaatsen in het IKG systeem aangeboden.

woensdag 13 juli 2011

Gentse Feesten met ‘Van paardenmiddel tot paardendokter’

De reizende tentoonstelling 'Van paardenmiddel tot paardendokter' gunt de bezoeker een blik op de evolutie van het dierengeneeskundig onderwijs, de wetenschappelijke aspecten ervan en op de volksveeartsenijkunde. Als enige Vlaamse universiteit waar kandidaat-dierenartsen terecht kunnen, zet de UGent daarmee haar opleiding in de kijker. De tentoonstelling wordt op 15 juli plechtig geopend. Van 16 tot en met 24 juli tussen 11 en 18 uur gratis te bezichtigen in de Aula, Volderstraat 9, 9000 Gent. Ideaal voor wie komend weekeinde tussen de buien door de Gentse Feesten wil verkennen. Maar tijdens die Gentse Feesten heeft de UGent naast deze tentoonstelling nog heel wat interessante en leuke initiatieven in petto.

Naar goede gewoonte organiseert de Plantentuin van de UGent tijdens de Gentse Feesten begeleide themawandelingen. Zo kom je onder andere meer te weten over het seksuele leven van planten of ontdek je wat Columbus op ons bord bracht. Daarnaast loopt er in het kader van het Internationaal Jaar van de Bossen een tentoonstelling over dat thema en kan je in het laatste Gentse Feestenweekend de reuzenwaterlelies in bloei bewonderen tijdens twee nocturnes. Tot slot kunnen kinderen tijdens de workshop 'Creatief met plantenmateriaal' zelf een fossiel van een zeedier maken. Tijdens een tweede workshop in de herfst kunnen ze dan met datzelfde fossiel aan de slag gaan. Meer informatie op de website van de Plantentuin.

In 2011 viert de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien vijftig jaar bemande ruimtevaart en dertig jaar Space Shuttle. Daarom organiseert de sterrenwacht tijdens de Gentse Feesten een geleid bezoek aan de gelegenheidstentoonstelling. Op woensdag kan je er ook terecht voor de 3D-documentaire 'Reizen door de Ruimte'. Je krijgt er een overzicht van enkele belangrijke missies en meer informatie over de belangrijkste principes van ruimtevaart. Daarnaast kan je er door de telescopen ook een blik werpen op het heelal of met de 3D-voorstelling 'Galilei’s Bril' een reis maken door het zonnestelsel. Meer informatie op de website van de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien

De Universiteit Gent beschikt over de oudste collectie etnografische artefacten van Vlaanderen en stelt die tijdens de Gentse Feesten tentoon in Het Pand. De vaste collectie wordt voor de gelegenheid aangevuld met de tijdelijke presentaties 'Levenswijsheid en geluk! Verrassende voorwerpen uit het traditionele China' en 'Materiële armoede en culturele rijkdom in Afrika'. Een speciale rondleiding biedt een blijk 'Achter de schermen' van de Etnografische Verzamelingen. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen aan de hand van voorwerpen, verhalen en spelletjes van verre volkeren in de huid van een ontdekkingsreiziger kruipen. Voor 5- tot 7-jarigen staan traditionele kinderspelletjes uit China op het programma. Locatie: Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent, van 16 juli t.e.m. 24 juli open tussen 11 en 17 uur. Dagelijks rondleidingen Levenswijsheid en geluk! om 11, 14 en 15 uur. 'Achter de schermen' kan met een rondleiding om 11 of 14 uur. Beide rondleiding kosten 5 euro. De workshop voor 5- tot 7-jarigen vindt dagelijks plaats om 11 en om 14u uur en kost 5 euro. 8 tot 12-jarigen zijn ook welkom om 15 uur en betalen 4 euro. Inschrijven is verplicht voor de rondleidingen en de kinderworkshops en kan telefonisch op 09 264 83 05 (weekdagen voor de Gentse Feesten, tussen 9 en 21 uur) en op 0486 07 03 06 (tijdens de openingsuren, tijdens de Gentse Feesten) of via e-mail naar Paulina.Vanderzee@UGent.be en Anouk.Vanderkelen@UGent.be

dinsdag 12 juli 2011

HiPEAC zomerschool tilt Europese academici naar hoger niveau

De meeste wetenschappelijke conferenties zijn goede netwerkgelegenheden. Maar hoe creëer je hechte banden tussen academische wetenschappers en industriële experten? En welke atmosfeer stimuleert het beste kennisoverdracht en samenwerking tussen wetenschappers van verschillende instellingen? De zomerschool van HiPEAC, een netwerk van Europese topuniversiteiten en belangrijke industriële spelers uit de computerwereld, biedt een forum. De zomerschool vindt momenteel plaats in het Italiaanse Fiuggi. “Samen leven, eten en plezier maken is de beste manier om hechte banden te smeden,” verklaart prof. Koen De Bosschere, professor in computerarchitectuur en besturingssystemen aan de Universiteit Gent en sinds zes jaar de organisator van de HiPEAC zomerschool. Het doel van de prestigieuze HiPEAC zomerschool is om de volgende generatie doctoraatsstudenten klaar te stomen en hun onderzoek aan te scherpen. De zomerschool brengt hen in contact met specialisten van over de hele wereld – mensen met wie je normaal niet aan de ontbijttafel zit. Uitgangspunt is dat je mensen niet kan dwingen tot samenwerking, maar je kan ze wel in een omgeving plaatsen waar samenwerking organisch tot stand komt.

HiPEAC, het European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation, stimuleert onderzoek en focust op samenwerking tussen de industrie en academische wereld, en tussen de ontwerpers van hardware en van software. Het netwerk bestaat uit Europese universiteiten van het hoogste niveau en de belangrijkste industriële spelers zoals IBM, Intel, ARM, Microsoft, Ericsson, NXP, ... Het netwerk wordt gecoördineerd vanuit het laboratorium voor computersystemen van de vakgroep ELIS, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Dit jaar bestrijken de 12 cursussen die op de agenda staan een groot deel van het domein van het ontwerp en het gebruik van computersystemen. Enkele hoogtepunten zijn: de impact van de opkomende nanotechnologieën in de computerbouw, het bouwen van beveiligde hardware en software, virtualisatie, .... Voor het eerst wordt er ook een cursus over grafische architecturen ingericht. De lesgevers komen niet enkel van de beste departementen computerwetenschappen in de wereld, maar ook van onderzoekslaboratoria van grote bedrijven als IBM, HP, Microsoft en Intel. “Bovenop de uitstekende cursussen biedt de HiPEAC zomerschool ook de kans om samenwerking en communicatie tussen verschillende groepen in Europa te initiëren en in discussie te treden met vooraanstaande academische en industriële leiders van over heel de wereld,” zegt dr. Bilha Mendelson, senior manager code optimization and quality technologies bij IBM Haifa en diverse malen alumnus van de HiPEAC zomerschool. Volgens Koen De Bosschere klopt dit vooral voor beginnende doctoraatstudenten. Zij kunnen mensen ontmoeten van over heel Europa en zo hun onderzoek versnellen en samenwerkings-verbanden opzetten. Zo werd er vorig jaar tijdens de HiPEAC zomerschool een consortium gevormd dat finaal geleid heeft tot een succesvol project in het 7de Kaderprogramma van de Europese Unie.

Dit jaar vindt de HiPEAC zomerschool plaats van 10 tot 16 juli in Fiuggi, een bekoorlijk middeleeuws stadje ten oosten van Rome. Er werden maar 200 deelnemers toegelaten. Een derde daarvan zijn ervaren onderzoekers, de rest zijn Europese studenten. Dit jaar verwelkomt HiPEAC de 1400ste student op de zomerschool. De openingsspreker zal het in Fiuggi hebben over optimalisatie van computersystemen en een andere voordracht is gewijd aan ondernemerschap in de computerbranche. “Bij het ontwerpen van moderne computersystemen moet men zowel kennis hebben van hardware als van de kwaliteit van de software en hoe deze te verbeteren,” concludeert prof. De Bosschere. “De HiPEAC zomerschool biedt de ideale mix van twee werelden – zowel op beginnersniveau als op een meer geavanceerd niveau”. Link: Website HiPEAC

maandag 11 juli 2011

55 hectare extra industriezone in Gentse Kanaalzone

Grote NestBedrijven die hunkeren naar een eigen industriegrond kunnen binnenkort terecht op het nieuwe bedrijventerrein ‘Grote Nest’, centraal gelegen in de Gentse Kanaalzone. Want daar start projectontwikkelaar Ghent Industrial Investment (G2i) met grootse infrastructuurwerken. Tegen de zomer van 2012 ligt er liefst 55 hectare grond bouwklaar. Goed voor 25 nieuwe industriegebouwen. Property Manager Pieter-Jan Petit: “De vraag naar bedrijfsterreinen blijft hoog in Vlaanderen. En dat voelt G2i maar al te goed. De tachtig hectare grond die de firma al verkavelde, is haast volledig uitverkocht. Daarom ontwikkelen we nog eens een terrein van 55 hectare groot”. Marc Kramer, projectleider bij G2i: “De infrastructuurwerken van de nieuwe zone ‘Grote Nest’ zijn net gestart. Tegen eind 2012 vinden 25 bedrijven er hun nieuwe thuis.”

‘Grote Nest’ biedt ruimte aan zowel kmo’s als grote multinationals. De grootste troef van het terrein? De ideale ligging bij de Gentse haven– met een trimodale ontsluiting: water, weg en spoor. G2i biedt ondernemingen ook de mogelijkheid om hun perceel te kopen. En dat is hoogst uitzonderlijk in een havengebied, dat normaal alleen met concessies werkt. Daarnaast pakt G2i ook uit met een primeur. Samen met vastgoeddienstverlener Quares biedt het bedrijf parkmanagement aan. Dat werd op zo’n grote schaal nooit eerder gedaan in West-Europa. Marc Kramer: “We stimuleren bedrijven om diensten zoals afvalophaling, bewaking en onderhoud samen aan te kopen. Dat is handig én voordelig”. Met het project ‘Grote Nest’ speelt G2i in op het nijpende tekort aan bedrijfsterreinen. Pieter-Jan Petit, Property Manager: “Veel firma’s zitten nu vast in een woongebied of in verouderde sites aan de rand van de stad. Daar stuiten ze veel te vaak op juridische en milieutechnische belemmeringen. En uitbreiden kunnen ze er niet. In ‘Grote Nest’ liggen percelen met alles erop en eraan – tot méér dan vijf hectare per perceel. Dat is uniek in Vlaanderen. De interesse van nationale én internationale bedrijven is dan ook groot.”

G2i zag het tekort aan bedrijfsterreinen jaren geleden al aankomen. Daarom startte het eind jaren negentig met het project 'Nest’. De doelstelling? 160 hectare industriezone ontwikkelen aan het kanaal Gent-Terneuzen. Ondertussen vestigden er zich al 72 bedrijven. De afwerking van de laatste zone ‘Grote Nest’ vormt de kers op de taart. Of omwonenden even enthousiast zijn over het project? Pieter-Jan Petit: “We investeren enorm in duurzame relaties met alle betrokken partijen. Door de jaren heen bouwden we zo een goede verstandhouding op met buurtbewoners, beroepsorganisaties en overheidsinstanties”. Ghent Industrial Investment (G2i) is een private ontwikkelaar van bedrijfsterreinen. Al sinds 1991 bewerkt hij braakliggende grond tot bouwklare industriezones. G2i neemt het hele ontwikkelingstraject voor zijn rekening: van ontwerp tot vergunning. En van de infrastructuurwerken tot de uiteindelijke verkoop. Aan het hoofd van het bedrijf staan de Gentse families Maes en Delori. Website: www.G2i.be

zondag 10 juli 2011

Het betere levenslied op het Laurentplein tijdens de Gentse Feesten!

Tijdens de Gentse Feesten ontpopt het Laurentplein zich tot een heus luisterplein. Het Luisterplein is aan haar tweede editie toe en dat met een programma om duimen en vingers bij af te likken! Met maar liefst 54 groepen en artiesten op het podium en een heel mooi programma voor senioren. Geen schlagerparade, neen dat niet, maar wel het betere levenslied van artiesten welke hun strepen meer dan verdiend hebben. Dit alles gratis, in de namiddag en mét zitplaatsen! Wat wil je nog meer?

Zondag 17 juli om 15u00 ‘Houden Van’ met Bart Herman, Marc Dex, Juul Kabas

Nederlandstalige klassiekers om nooit te vergeten, daar draait het hele concept van ‘Houden Van’ rond. Als je weet dat dit programma uitverkoopt in het Sportpaleis Antwerpen, dat weet je dat dit echt een kwaliteitsformule is! Tijdens de Gentse Feesten alleen maar te zien op het Laurentplein! Bart Herman, Marc Dex en Juul Kabas zullen, onder begeleiding van een live-orkest, elk hun beste nummers brengen uit hun uitgebreid repertoire!

Woensdag 20 juli om 21 uur: Lily Castel presenteert ‘evergreens of the 50’s en the 60’s’

Lily Castel brengt samen met een trio van goede muzikanten door een breed publiek gekende liedjes van de jaren vijftig, zestig en zeventig. Aangezien het Laurentplein een luisterplein is brengt Lily Castel nummers, die in de voormelde periode door haar regelmatig werden gezongen o.m. in de Gentse "Chalet du Sud" en ook op haar vele optredens in die periode met de diverse orkesten van de toenmalige BRT. In haar repertoire voor het Laurentplein zal zij de gekende Engelstalige (Amerikaanse) hits uit die periode afwisselen met Nederlandstalige en Franstalige hits uit diezelfde tijd. Zo staat o.m. het nummer "Can't take my eyes off of you" op het repertoire die avond, nummer waar zij in die tijd een opname op plaat van maakte. Verder staan ook een "Eurovisiemedley" van die tijd, alsook de evergreens bij uitstek zoals "Something", "The shadow of your smile", "What a difference a day made" en "C'est ma chanson" en vele anderen op haar programma die avond.

Donderdag 21 juli om 15 uur: Johan Stolz 50 jaar op de planken!

Net zoals Lily Castel is Johan Stolz een gevestigde waarde op het Laurentplein! Dit jaar 50 jaar op de planken en nog steeds een topperformer! Zet Johan achter zijn piano en je bent vertrokken voor een muzikale reis! Omdat hij net dit jaar 50 jaar viert, brengt Johan een aantal gasten mee, niemand minder dan Lily Castel, Frank Valentino en Maggy maken het feestje compleet!

Vrijdag 22 juli om 22 uur Toon Hermans wordt bezongen…

Op vrijdag 22 juli eren we Toon Hermans, “De tango van het blootje kontje”, “24 rozen”, “Méditerannée”, en zoveel meer... Het werk van Toon Hermans ontroert nog steeds. Zangeres Ariadne Van Den Brande is een performer van formaat. Al op jonge leeftijd stond ze op de planken van de Vlaamse Opera en tijdens haar opleiding aan Studio Herman Teirlinck ontwikkelde ze een voorliefde voor jazzstandaards, het Franse chanson en Nederlandstalige liedjes. Samen duiken ze in de mooiste liedjes van Toon Hermans. Toontje hoger wordt voor velen een prettig wederhoren, voor anderen misschien een ontdekking, maar voor allen een warm bad vol tedere gevoelens.

Zondag 24 juli ‘Houden Van’ met Eddy Smets, Elly & Rikkert, Dimitri van Toren en Bart Van den Bossche.

Alweer een schare van topartiesten: vorig jaar reeds was Dimitri Van Toren te gast op het Laurentplein, en we mogen spreken van een memorabele avond! Ook dit jaar is hij terug te gast op het Luisterplein samen met coryfeëen van het beste wat het Nederlandstalige lied te bieden heeft!

Voor meer info en het volledige programma www.uitbureau.be

Gent kiest voor Pegasusplan

Hybridebus 18 Met het Pegasusplan ontwikkelen diverse partners een langetermijnvisie rond het openbaar vervoer in Gent en de omliggende regio. Met de voorgestelde uitbreidingen van het bus- en tramnet streeft men naar 15 miljoen extra reizigers per jaar tegen 2025. Snelheid, comfort en capaciteitsverhoging staan centraal. Een gerealiseerd voorbeeld van het Pegasusplan regio Gent is de verlenging van tramlijn 1 naar Flanders Expo. Het traject van tramlijn 1 werd aangepakt met onder meer de realisatie van deel 1 van het Kobra project, de heraanleg van de Elisabethlaan, Kortrijksesteenweg, Schouwburgstraat en Korte Meer. Hierdoor rijdt de drukste tramlijn van Vlaanderen langs een volledig vernieuwd tracé tussen Gent Sint-Pieters en het centrum. Naast deze vernieuwingsprojecten zal De Lijn de komende jaren nog tal van realisaties uitvoeren in het Gentse. Deze realisaties passen allemaal binnen het Toekomstplan van De Lijn. Het Pegasusplan is opgebouwd rond drie speerpunten: De uitbouw van een tramnet van zes nieuwe en/of versterkte lijnen, een uitbreiding van het busnetwerk en de ontwikkeling van Park & Ride-zones rond de Gentse agglomeratie. De uitbreiding van het tramnet in Gent vraag ook een stelplaats aangepast aan de normen van vandaag. Daarom start in 2014 de bouw van stelplaats Wissenhage. Deze zou in 2015 in dienst moeten zijn. De ontsluiting van de nieuwe stelplaats gebeurt via de Gaardeniersbrug.

Binnenkort worden in het Gentse stadscentrum de sporen in de Belfortstraat heraangelegd. Ook de Rozemarijnbrug wordt helemaal heraangelegd. De brug wordt vernieuwd met een waterdichte rok waarop nieuwe sporen en een nieuwe bestrating geplaatst worden. Ook de sporen in de bochten Bernard Spaelaan en de Coupure Rechts worden vervangen door trillingswerende materialen die de geluidshinder van de tram tot een minimum herleiden. Deze werken starten in maart 2012 en moeten in oktober van dat jaar afgerond zijn. Aansluitend hierop starten de werken aan de PAG-as (Papegaaistraat, Annonciadenstraat en Gebroeders Vandeveldestraat). Een vernieuwing van gevel tot gevel over een totale lengte van 650 m, waarna ook de Recollettenbrug wordt vernieuwd. Ook de Coupure Rechts wordt aangepakt: hier komt een spoorvernieuwing over een lengte van 600 m met vernieuwing van de bestrating. Timing: eind 2013, na de PAG-as. Na de realisatie van de PAG-as staat ook het vervolg van die as op de planning: de Kouter, Vogelmarkt en Brabantdam krijgen vernieuwde sporen, een nieuwe bestrating en een herziening van de halte-inplanting. Dit over een lengte van 380 m. Timing: najaar 2014.

Van zodra Eandis start met de voorbereidende nutswerken op 5 september wordt een aangepast tramnet in gebruik genomen. Tramlijn 21/22 wordt ingekort van Melle/Gentbrugge tot aan de Kouter. Een deel van het traject van lijn 21/22 wordt overgenomen door de nieuwe lijn 24. Daarna rijdt de tram verder via het traject van lijn 21/22 tot aan Zwijnaarde Gestichtstraat. De nieuwe tramlijn 24 loopt van Melle Leeuw via Gent Zuid naar de Korenmarkt - Rabot - Rozemarijnbrug - Sint-Pietersstation. De tramlijnen 21 en 22 worden doorgetrokken via de Heerweg-Noord en de Heerweg-Zuid tot de bibliotheek in Zwijnaarde. De werken starten in het najaar van 2012 en het einde is voorzien in 2014. Lijn 4 volgt de normale reisweg van Gentbrugge Moscou tot Gent Sint-Pietersstation. De Lijn 4 wordt doorgetrokken op de site van het UZ Gent. Aanvang van de werken is gepland in het najaar van 2013 en een jaar later moet de Lijn 4 een nieuwe halte hebben op de terreinen van het universitair ziekenhuis.

vrijdag 8 juli 2011

Stad Gent plaatst eigendommen te koop aan.

De Stad Gent biedt bouwgrond, een voormalig kinderdagverblijf en twee beluiken te koop aan. De gemeenteraad keurde in juni 2011 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed met CIBnet, recent gewijzigd in FED-net, voor de organisatie en coördinatie van de verkoop van stadseigendommen. De hiernavolgende stadseigendommen worden nu te koop aangeboden. Een bouwgrond, verkavelbaar tot 3 loten, gelegen in Sint-Denijs-Westrem, aan en nabij Afsneestraat (instelprijs: 438.525,00 euro). Een voormalig kinderdagverblijf, bestaande uit 3 aan elkaar grenzende woningen met achtertuinen in Gent, Wispelbergstraat 3 – 5 (instelprijs: 780.000,00 euro). Een typisch Gents beluik, bestaande uit 11 beluikwoningen, gelegen in Gent, aan en nabij Spitaalpoortstraat 3 – 23 (instelprijs: 1.290.000,00 euro). Een typisch Gents beluik, bestaande uit 12 beluikwoningen, gelegen in Gent, aan en nabij Gerststraat 50 – 72 (instelprijs: 1.290.000,00 euro). In het najaar zullen nog verschillende stadseigendommen te koop aangeboden worden via FED-net. Wie schriftelijk op de hoogte wil gebracht worden van de opstart van verkoopdossiers, mag zijn of haar naam, adres en eventueel e-mailadres overmaken aan Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur).

Voor meer informatie over de te koop gestelde goederen, de mogelijkheid om die goederen te bezoeken en de procedure om tot aankoop over te gaan, kan contact opgenomen worden met de Dienst Vastgoedbeheer – Sisal, Onderstraat 20, 9000 Gent, tel. 09 266 59 64
- FED-net – centrale: tel. 0477 65 70 87, of zie website
www.fed-net.org
- Jacques Thiebaut, Bestuurder FED-net, e-mail jacques.thiebaut@fed-net.org
- Chris Tanghe, Area Manager FED-net, e-mail chris.tanghe@fed-net.org

Belangrijke ontwikkeling in de behandeling van bloedkanker

Onderzoekers van de UGent ontrafelden de humane Flt3 receptor uit beenmergcellen. Als deze receptor geactiveerd wordt door een specifieke sleutelstof (cytokine ligand), gaan beenmergcellen zich verder vermenigvuldigen en ontwikkelen tot celtypes die belangrijk zijn voor de opbouw van immuniteit. De Flt3 receptor werd ruim 20 jaar geleden ontdekt maar de structuur ervan en zijn interactie met zijn cytokine ligand waren nog niet bekend. De ontdekking is van groot belang voor de behandeling van bloedkanker en werd vandaag gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift “Blood”. De ontdekkingen kunnen de basis vormen voor het gericht ontwikkelen van een nieuwe generatie geneesmiddelen voor de behandeling van bloedkankers zoals acute myeloïde leukemie (AML). Dergelijke nieuwe medicijnen beloven effectiever te zijn dan de huidige geneesmiddelen in het stoppen van de ongeremde productie van bloedcellen. Bovendien opent het onderzoek perspectieven om de Flt3 receptor zelf te activeren in plaats van te blokkeren. Die strategie zou kunnen leiden tot een nieuwe klasse van geneesmiddelen ter ondersteuning van patiënten met een verlaagde immuniteit. Via het drug discovery platform DISCOVERE van de UGent worden inspanningen geleverd om samenwerkingen op te zetten met farmabedrijven.

Prof. Savvas Savvides en dr. Kenneth Verstraete van de Unit voor de Structurele Biologie namen het initiatief om de moleculaire 3D-structuur van de extracellulaire Flt3 receptor in kaart te brengen tot op een schaal van minder dan een miljoenste van een millimeter. Dit gebeurde met behulp van X-stralenkristallografie, een hoogtechnologische methode die gebruik maakt van eiwitkristallen en X-stralen met een zeer hoge intensiteit. Tot hun verbazing merkten de wetenschappers dat ondanks de complexiteit van de Flt3 receptor, de plaats waarop het cytokine ligand op de Flt3 receptor bond, uitzonderlijk compact was. De ontdekking draagt bij tot een veel beter begrip van de moleculaire vereisten voor receptoractivatie en opent nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen.

Farmabedrijven hebben een bijzondere interesse in deze klasse van Flt3 gerelateerde celeiwitten omdat ze nieuwe mogelijkheden bieden voor de behandeling van bloedkankers zoals bijvoorbeeld acute myeloïde leukemie (AML). De Flt3 receptor is bij bloedkankerpatiënten een van de meest gemuteerde receptoren en vormt daardoor een cruciale prognosefactor. Er bestaan al verschillende geneesmiddelen die de Flt3 receptor activeren en daardoor de processen in de beenmergcellen stilleggen. Daardoor ontwikkelen en vermenigvuldigen deze cellen zich niet meer waardoor een kanker zoals AML kan bedwongen worden. Helaas stellen er zich in toenemende mate problemen met deze geneesmiddelen omdat ze de vermenigvuldiging niet genoeg afremmen of doordat patiënten resistentie ontwikkelen tegen de geneesmiddelen. Link: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/118/1/60.abstract

donderdag 7 juli 2011

Filmfestival Gent zoekt jongerenjury voor ExploreZone parcours

Wie minimum 18 en maximum 25 jaar oud is, verslaafd is aan film en een welbespraakt oordeel daarover kan vellen, krijgt nu een onvergetelijke deal voorgesteld. Het Filmfestival Gent gaat namelijk opnieuw op zoek naar een jury voor het ExploreZone parcours, met films die diepgravend, buitenissig of gewoon pure fun zijn. De vijf juryleden worden van 11 tot 22 oktober eregasten op het festival. Ze draven van de ene premièrevoorstelling naar de andere, krijgen uitnodigingen voor speciale evenementen, ontbijten met nationale én internationale festivalgasten, en op het einde van de rit beslissen ze welke film met de Proximus Generation Explore Award aan de haal gaat. Aan de prijs is behalve een distributiepremie van 5000 euro, een indrukwekkende publiciteitscampagne voor de film op Studio Brussel, in de Coreliokranten en in Guido Magazine verbonden.

Leuk om weten, is dat de jongerenjury ook overnachtingen aangeboden krijgt in het trendy Hostel 47. Bovendien krijgen de jonge juryleden regelmatig het gezelschap van een grote naam uit de Vlaamse film- of muziekwereld, om mee naar de film te gaan (en de dag in het festivalcafé af te sluiten). Doorheen het parcours worden de juryleden op de voet gevolgd door de reporters van het Rec Radiocentrum. Geïnteresseerden hebben tot 31 augustus de tijd om zich voor de jury kandidaat te stellen door naar www.stubru.be/explorezone te surfen en de festivaldirectie van hun goede smaak én creativiteit te overtuigen.

Hoorn van Afrika: miljoenen kinderen in nood

Meer dan 10 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika hebben dringend humanitaire hulp nodig. Bijna 2 miljoen van hen zijn kinderen jonger dan vijf jaar. De huidige crisis, in delen van de Hoorn de ergste in 60 jaar, is een gevolg van droogte, conflicten en sterk gestegen voedselprijzen. De toestand is het ergst in Somalië, Ethiopië, Djibouti en Kenia. In Noord-Kenia bijvoorbeeld, is nu ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en in het Turkana-district bedraagt het ondervoedingspercentage zelfs 37,4 procent. Duizenden families trekken vanuit Somalië naar opvangkampen in Dolo Ado in Ethiopië en Dadaab in Kenia, die nu al overbevolkt zijn. In kampen met een capaciteit van 90.000 mensen, zitten momenteel 360.000 ontheemden. “Deze regio kampte al meermaals met crisissen, maar deze is zonder twijfel de ergste sinds vele decennia. Het is weinig waarschijnlijk dat er op korte termijn verbetering komt”, zegt Robert McCarthy, Regionaal Emergency Advisor van UNICEF.

UNICEF helpt ondervoede kinderen en werkt daarbij samen met overheden en andere hulporganisaties. Daarnaast zorgt UNICEF samen met haar partners voor zuiver water, vaccins en andere gezondheidszorg voor kinderen Ook werken ze aan een verbetering van de hygiënische omstandigheden in de vluchtelingenkampen. Deze hulp staat echter onder druk door tekort aan fondsen en doordat in sommige delen van de Hoorn hulpverleners moeite hebben om de bevolking te bereiken. In Somalië alleen al heeft UNICEF 10 miljoen dollar nodig om de komende maand in de meest dringende noden te kunnen voorzien. Voor Kenia en Ethiopië is respectievelijk 3 en 4 miljoen dollar nodig.

UNICEF België lanceert een oproep naar giften ter ondersteuning van de UNICEF –acties in de Hoorn van Afrika.  Giften zijn welkom op BE 31 0000 0000 5555 (BIC: BPOTBEB1), met vermelding “Noodhulp  Kinderen  Hoorn van Afrika”  of online via
www.unicef.be/gift

woensdag 6 juli 2011

Stad Gent onderzoekt drinkwater stadsgebouwen op loodgehalte

Vanaf 2014 geldt er een strengere Europese richtlijn voor lood in drinkwater. Lood is ongezond, vooral voor kinderen en zwangere vrouwen. Voor zwangere vrouwen en zuigelingen geldt als algemeen gezondheidsadvies dat zij best enkel geschikt mineraalwater drinken. Daarom analyseert de Stad Gent uit voorzorg sinds 2010 of het water in de stadsgebouwen aan de toekomstige norm voldoet. In haar aanpak hanteert de Stad Gent vooral het voorzorgsprincipe en een complete nultolerantie voor de kwetsbaarste groepen in de stedelijke crèches en peutertuinen en in de stadsgebouwen: baby’s, peuters en kleuters tot 2,5 jaar en zwangere medewerksters. De Vlaamse overheid hanteert een norm voor het drinkwater. Tot eind 2003 was deze norm nog 50 microgram per liter. Vandaag ligt de norm al op 25 microgram per liter. Vanaf 2014 geldt er een nog strengere norm van 10 microgram per liter, als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn. Die richtwaarde is gebaseerd op de richtlijn van de Wereldgezond-heidsorganisatie. De WHO hanteert als ‘wekelijkse aanvaardbare dosis’ 25 microgram per kg lichaamsgewicht. De richtwaarde is gebaseerd op de berekening voor baby’s van 5 kg, de meest kwetsbare groep.

De kwaliteit van het Gentse leidingwater wordt streng gecontroleerd door het waterbedrijf TMVW. Het geleverde water is op zich loodvrij, maar kan besmet raken door straataansluitingen of binnenleidingen die lood bevatten. Daarom organiseert TMVW regelmatig metingen en is ze al een aantal jaren bezig loden straataansluitingen te vervangen. Waar mogelijk sensibiliseert TMVW zijn klanten ook omtrent de sanering van binneninstallaties uitgevoerd in lood. Dit alles is echter een werk van lange adem, dat evenwel tegen 2014 afgerond moet zijn. De Stad Gent wacht niet af tot de nieuwe norm van kracht wordt. Sommige oudere stadsgebouwen beschikken immers ook nog over loden binnenleidingen. Die kunnen er voor zorgen dat er te veel lood in het drinkwater zit. Daarom startte de Stad Gent uit voorzorg vorig jaar al een meetcampagne op. De Stad Gent onderzocht eerst de gebouwen met een hoger risico. Dat zijn de gebouwen die voor 1960 gebouwd werden. Na 1960 werd lood in principe niet meer gebruikt voor de aanleg van drinkwaterleidingen. Maar ook de gebouwen waar zich veel kwetsbare gebruikers bevinden, zoals kinderen.


In 2010 werden alle schoolgebouwen, crèches en kinderdagverblijven van voor 1960 getest. Die resultaten waren goed. Er werden enkele lichte overschrijdingen opgemeten als gevolg van een loden straataansluiting. Deze werden op korte termijn verholpen. In 2011 worden ook nog alle resterende, meer recent opgetrokken schoolgebouwen getest. Bij overschrijdingen van de nieuwe norm worden onmiddellijk maatregelen getroffen en wordt de structurele oorzaak aangepakt.

In 2011 worden de stadsgebouwen gecontroleerd die dateren van na 1960 (musea, jeugdhuizen, secundaire stadscholen, dienstencentra, bibliotheken, enz.). De eerste metingen van 2011 zijn ondertussen achter de rug. Bij een aantal gebouwen werd een te hoge hoeveelheid lood aangetroffen in het leidingwater. De gebruikers werden hierover geïnformeerd en kregen drinkwater aangeboden. Om zeker te zijn van de gemeten waarden werden verschillende metingen uitgevoerd door twee geaccrediteerde laboratoria: TMVW (drinkwatermaatschappij voor Gent) en het Provinciaal labo voor Leefmilieu (PCM). Het gaat om het Hotel Arnold Vander Haeghen, het Design Museum Gent, de Bijlokesite, de bibliotheken van Gentbrugge en Sint-Denijs-Westrem, maar ook de clubhuizen Citadel en Watersportbaan

Er volgt nu nog een systematische screening van alle gebouwen, ook die van na 1960. Prioritair zijn scholen, clubhuizen, gebouwen met veel medewerkers, zwangere medewerksters. Bij gebouwen met verhoogde loodconcentratie worden de betrokken gebruikers onmiddellijk ingelicht en in afwachting van de structurele aanpassingen, wordt er alternatief water geleverd. Eens de resultaten gekend zijn, vervangt men de leidingen. In overleg en in samenwerking met TMVW worden de loden straataansluitingen verwijderd.