vrijdag 17 februari 2012

Guido Van Peeterssen, vriend en journalist overleden

Met diepe droefheid willen we het overlijden van Guido Van Peeterssen mededelen.
Als journalist (Guido VP) voor de regio Gent, vriend en medewerker van deze nieuwssite “ Belg.Be” wist Guido zeven jaar lang , elke dag steeds voor dagelijks nieuws te zorgen , niets of niemand kon hem tegenhouden, zelfs tijdens zijn ziekte kon hij het niet rusten, hij moest en zou schrijven, zijn dagen waren soms te kort.
Journalistiek was zijn passie, Guido had veelvuldige contacten met alle actoren uit het sociale en economische deel van Gent. De combinatie brandweerman, politicus en journalist was de juiste mix voor zijn zoektocht naar een goed verhaal dat door zijn professionele ingesteldheid en zijn genuanceerde berichtgeving volledig in balans was.
Guido overleed op 55-jarige leeftijd (14/02/2012) te Gent.
Bij deze betuigen we onze oprechte medeleven aan zijn naasten.

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan
De heer
Guido VAN PEETERSSEN
Echtgenoot van Diane SIMONS
Vader van Tristan
Geboren te Bensberg (D.) op 24 september 1957 en overleden te Gent op 14 februari 2012.
De afscheidsplechtigheid, met opstelling van de asurne, zal plaatshebben in de aula van het crematorium ″Westlede″ te Lochristi op ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 OM 14.30 UUR.
Samenkomst in de inkomhal van het crematorium,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi om 14.20 uur.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide aldaar.
Gelegenheid wordt u geboden Guido een laatste groet te brengen in het funerarium van uitvaartcentrum De Ceder, Kliniekstraat 20 te Gentbrugge, dinsdagavond 21 februari van 17 tot 18 uur.


Origineel bericht van:
http://www.belg.be/12176/nieuws/guido-van-peeterssen-vriend-en-journalist-overleden

zaterdag 11 februari 2012

Renovatie Gentse Boekentoren duurt vier jaar

de boekentorenDe Universiteitsbibliotheek van de UGent en het voormalig Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) vormen het grootste bewaard gebleven meesterwerk van Henry van de Velde. Op 1 maart 2012 vat de eerste fase van de restauratie aan. Eén van de grote uitdagingen van de restauratie zijn de betonnen gevels. Vooral het betonrot baart veel zorgen. Bij de restauratie zal de betonhuid over enkele centimeters worden verwijderd door middel van waterstralen onder hoge druk waarna een nieuwe betonhuid wordt aangestort.

De belangrijkste zichtbare ingrepen situeren zich in het vroegere museum van het HIKO (huidig PC-knooppunt) dat wordt uitgebreid met een ondergrondse verdieping en een mezzanine om een maximaal aantal werkplekken te creëren. Hier komt ook een nieuwe trapzaal, een doorsteek naar de bibliotheek en een nieuwe toegang tot het complex zonder trappen, waardoor niet geraakt moet worden aan de bestaande ingangen ten behoeve van mindervaliden. De bouw van het ondergronds boekendepot onder de binnenkoer is de voornaamste toevoeging. Dit is een duurzame oplossing voor de opslag van de boeken en de werking van de Universiteitsbibliotheek tijdens de restauratiewerken. Het biedt ook een garantie voor latere uitbreidingsmogelijkheden.
Na het voeren van de procedure ‘Open Oproep’ van de Vlaams Bouwmeester (Europese architectuurwedstrijd), gunde het Bestuurscollege de studieopdracht aan het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem. De opdracht bestond in het actualiseren van het gebouw met respect voor de authenticiteit en de kwaliteit van het monument. Na de restauratie moet het gebouw beantwoorden aan alle relevante wettelijke bepalingen, aan de hedendaagse comforteisen en aan de eisen voor de bewaring van erfgoedmateriaal. Het ontwerpteam deed een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek en stelde een masterplan op voor de restauratie van het hele complex. Die restauratie wordt in vijf fasen gepland:
Fase1 behelst de grondwerken, het bouwen van het ondergrondse depot en de ruwbouw voor het pc-knooppunt. Dat duurt tot eind 2013. Het ondergrondse depot zal drie verdiepingen tellen.

Fase 2 vat aan begin 2013 en omvat het werk aan de gevels en daken. De hele bibliotheek verhuist tussen maart en juni 2014 naar het ondergrondse depot. 'Als je alle boeken rug-aan-rug naast elkaar zet, heb je een lengte van 41 kilometer. Een speciaal team is alle boeken aan het reinigen en aan het inpakken.'

Tijdens fase 3, van 2014 tot 2016, gebeurt de restauratie van de toren en de leeszalen. De kostprijs voor de drie fasen bedraagt 27 miljoen euro. Er wordt gerekend op 11 miljoen subsidies.
Voor Fase 4, restauratie interieurs westvleugel (HIKO) en Fase 5, restauratie interieurs oostvleugel (back-offices), is er nog geen geld voorzien in het investeringsprogramma.

woensdag 8 februari 2012

Ledebergse karnaval, het paradepaardje van het Gentse karnavalgebeuren, viert zijn 27ste editie


“Veuruit ! Achteruit” is dit jaar een overkoepelend thema dat ook weer verschillende ladingen dekt. Ten eerste willen de karnavalisten een link leggen naar de economische toestand. We weten allemaal dat we er het afgelopen jaar economisch niet echt op “veuruit” gegaan zijn en dat er sociaal ook een paar stappen “achteruit” gezet zijn. “Veuruit ! Achteruit !” verwijst ook naar het mobiliteitsprobleem, waar we ook in Ledeberg mee geconfronteerd worden. Het filegebeuren op invalswegen en het druk verkeer in de smalle binnenstraten hebben soms ook Ledeberg in hun macht. Hierdoor kom je soms nog nauwelijks “veuruit” of “achteruit”.
Het jaarthema wil ook wel de verbinding leggen naar de veel te lang aanslepende renovatie van het Dienstencentrum op het Ledebergplein. In dit dossier is er sedert 2008 nauwelijks enige “veuruitgang” te bespeuren. Hierdoor zit het Ledebergse verenigingsleven nu al meer dan 4 jaar zonder geschikte evenementenzaal en dienen er hoge huurgelden te worden betaald voor nog beschikbare kleinere accommodatie op de deelgemeente zelf en waardoor de kastoestand achteruit gaat.
Tenslotte wil het karnavalthema 2012 ook in eigen boezem kijken. Karnaval Ledeberg ging er het afgelopen jaar ook niet echt op veuruit. In het najaar 2011 verdween met “Leute en Plezier” één van de oudste Ledebergse karnavalverenigingen en de aflossing door de (jonge) wacht staat nog niet meteen op het programma. Dit ondanks het feit dat er veel jonge gezinnen op Ledeberg zijn komen wonen. Het vrijetijdspatroon van de mensen is echter in die mate veranderd dat men liever “at random” deelneemt aan welbepaalde activiteiten. Men bindt zich minder aan verenigingen of engageert zich weinig voor sociale evenementen die een langdurige inzet vergen. Het “socializeren” speelt zich vaak achter een pc af via sociale media zoals Facebook.
Toch geeft Karnaval Ledeberg de moed niet op omdat het Ledebergse karnaval met al zijn activiteiten een belangrijke speler blijft binnen het sociale leven in onze deelgemeente. Bij heel het karnavalgebeuren blijven naast het plezierelement, vooral het sociale aspect en de gemeenschapsvorming belangrijk. In die zin biedt de 2de en grotere Kinderkarnavalparade op vrijdag misschien een wissel naar de toekomst. We mogen vooral niet vergeten dat de Ledebergse karnavalist op karnaval juist zijn ware (kritische) gezicht toont door een masker op te zetten….
Het Organisatiecomité wil dit jaar een spaarproject op poten zetten om ook op Ledeberg een “Lichtfestivalleke” te organiseren. Het comité is tot de conclusie gekomen dat de gevel van het dienstencentrum van Ledeberg (het oud Gemeentehuis) uitstekend geschikt zou zijn om een lichtprojectie op uit te voeren. Aangezien de officiële opening van het gerenoveerde dienstencentrum waarschijnlijk zal samen vallen met de 50ste verjaardag van Karnaval Ledeberg vormt dit een unieke kans waarvoor nog een aantal jaren kan gespaard worden. Zo’n 15 minuten voor de aanvang van de stoet zullen daarvoor langs het parcours achteruitrijlichten te koop worden aangeboden.
JUBILEUM : 20ste Plateaushow op vrijdag
Op vrijdagavond 2 maart staat om 20 uur de twintigste opeenvolgende Plateaushow van de Ledebergse karnavalisten op het programma. Wat in 1993 een aarzelende start kende is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Ledebergse karnavalprogramma. Op de Plateaushow zetten verschillende Ledebergse karnavalverenigingen hun beste showbeentje voor en brengen ze een bonte mengeling van humoristische, karnavaleske nummers. Voor het 5de jaar op rij is ook het Männerballet “Die Biebricher Waden” (uit Wiesbaden) te gast. Kaarten kosten 6 EUR en zijn verkrijgbaar op het secretariaat (09 231 60 26) en in Café Breughel.
Kinderkarnavalparade en Seniorendansnamiddag
De 2 nieuwigheden die vorig jaar geïntroduceerd kennen een vervolg in 2012 • de Kinderkarnavalparade      op vrijdagnamiddag 2 maart i.s.m. De Brede School Ledeberg en de      Ledebergse basisscholen.
  Nadat vorig kaar de 2de en de 3de kleuterklassen      meevierden, sluiten nu ook alle 1ste en 2de      leerjaren aan. Wat het totaal op zo’n 400 kinderen brengt.
  Vertrek om 14:00u op het Ledebergplein
  Parcours : Ledebergplein – Zuidstraat – Langestraat (rechts) –      Moriaanstraat (links) – Weidestraat (links) – Walstraat – Stop      Seniorencentrum De Vijvers – Walstraat – Veldwijkstraat (links) –      Vandenheckestraat (rechts) – Zuidstraat – Ledebergplein • de Seniorendansnamiddag      op zondag 4 maart om 14:30u met optreden van Ronny Marino en Ritchie      Paris.
  Parochiale Zaal Ledebergplein
  Toegang gratis
Wat de werking naar senioren betreft blijven succesnummers als de Seniorenkarnavalshow in Seniorencentrum De Vijvers (op vrijdag 24 februari) en een vijfde opeenvolgende deelname aan de stoet door bewoners van het seniorencentrum, met eigen praalwagen, ook behouden.
Karnavalstoet
De grootste karnavalstoet van de Gentse regio op zaterdag 3 maart om 15:00u blijft natuurlijk de hoofdbrok vormen van de Ledebergse karnavalviering.
Eigen Ledebergse karnavalverenigingen, een aantal gastgroepen en diverse muziekgroepen zullen weer een bont en feestelijk lint door de deelgemeente trekken.
Het accent blijft in Ledeberg zeker liggen op de eigen wagenbouw. De Ledebergse verenigingen bouwen zelf en kopen geen wagens over van verenigingen uit andere gemeenten. Door de stoet voor het grootste deel met eigen gebouwde wagens te vullen blijft het Ledebergse karnaval uniek voor de Gentse regio. Dit jaar werden de wagens voor het eerst gebouwd in de nieuwe wagenbouwhal aan de Industrieweg in Wondelgem die door het stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld.
Gevuld programma
De Verklede Kroegentochten op zaterdag, de Veuruit-Achteruit-spelen voor karnavalisten, de Boterworp, de Fakkeltocht, de Popverbranding met vuurwerk op zondag, en de Rondgang van de Travo’s op maandag, zijn de ingrediënten die het Ledebergse karnavalrecept vervolledigen.


Het Ledebergse karnavalgebeuren wordt aangevoerd door Prinses Wendy, onder de vleugels van keizer Christof I en keizerin Simonneke I.


Muzikale inbreng tijdens de stoet
Traditioneel besteedt Karnaval  Ledeberg veel aandacht aan de muziek in de stoet. • Mochito      Sambaband - Koksijde
 • Showkorps      Adventure – Oostende
 • The Real      Friends 2000 – Gent
 • Koninklijke      Harmonie Herdersem
 • Bateristas      - Zedelgem
Kermis op het Ledebergplein
Tijdens het karnavalweekend staan rond het Ledebergplein opnieuw diverse foorattracties opgesteld.


Programma-overzicht

Vrijdag 24 februari 2012
       
       

14:30u

SENIORENKARNAVALSHOWmet   optreden van Ledebergse karnavalgroepen


Centrum   voor senioren “De Vijvers” Ledeberg


Gratis toegang !!!

Vrijdag 2 maart 2012
       
       

14:00u

2de KINDERKARNAVALPARADE   EN KINDERNAMIDDAG Karnaval    Ledeberg (i.s.m. De Brede School Ledeberg)


Centrum   Ledeberg
       
       

20u

20ste PLATEAUSHOW (Jubileumeditie) met   Ledebergse karnavalgroepen en met gastoptreden van de Biebricher Waden, een   Männerballet uit Wiesbaden (zusterstad van Gent).


Feestzaal   Dienstencentrum Gentbrugge – Braemkasteelstraat


Reservatiekaarten   (6 EUR) : Langestraat 95 – Ledeberg (09 231 60 26) en Café Breughel,   Ledebergplein 18 - LedebergZaterdag 3 maart 2012
       
       
       

15u

27ste KARNAVALSTOET


Algemeen thema : "Veuruit   Achteruit"


met   het accent op eigen wagenbouw + deelname van verschillende muziekkorpsen,   gast- en animatiegroepen


Start   Ledebergplein. Parcours langs de voornaamste straten van de deelgemeente.19u

Verklede   muzikale KROEGENTOCHT langsheen de deelnemende kroegen

Zondag 4 maart 2012
       
       
       
       
       
       
       
       

14.30u

2de SENIORENKARNAVALDANSNAMIDDAG


met optreden van Ronny Marino en   Ritchie Paris


Parochiale   zaal Ledebergplein


Gratis toegang !!!15.00u

KARNAVALESKE   “VEURUIT ACHTERUIT” : volksspelen voor karnavalisten.


Ledebergplein19:30u

BOTERWORP


Hundelgemsesteenweg

20u

Feeërieke FAKKELTOCHT


Langestraat   - Hovenierstraat – Ledebergplein20.15u

Feestelijke POPVERBRANDING &   VUURWERK


LedebergpleinMaandag 5 maart 2012
       
       

14.30u

RONDGANG der TRAVO’S


Deelnemende   kroegen
dinsdag 7 februari 2012

Eindwerk over effecten van omega-3 op ontstekingen wint Prijs voor de Diëtetiek


Om wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de voeding aan te moedigen, reikt Kellogg’s jaarlijks de Prijs voor de Diëtetiek uit aan drie Belgische studenten dieetleer die een uitzonderlijk eindwerk over voeding schreven. Dit jaar gaat de eerste prijs naar Sophie Soëns van de Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet voor haar eindwerk over de positieve effecten van omega-3 vetzuren en hun ontstekingsremmende werking. Het is meteen de eerste maal dat de school de prijs wint. De tweede prijs is voor Elke Van Mol van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gent. Zij ontwikkelde een nieuw en flexibel instrument om in slechts enkele muisklikken tot duidelijke voedingsrichtlijnen te komen bij patiënten met kruisallergieën. De derde prijs ten slotte, gaat naar Lien Meyseman, met een protocol voor adolescenten met obesitas en aanhoudende emotionele en gedragsproblemen.

De onderwerpen van de drie laureaten die de Prijs voor de Diëtetiek hebben gewonnen, verschillen dit jaar erg sterk van elkaar. Toch hebben ze een belangrijk kenmerk gemeen, namelijk: innovatie. Alle laureaten zetten ontwikkeling en toekomstgericht denken centraal in hun werk: onderzoek naar de positieve effecten van vetzuren, het ontwikkelen van een tool die zowel diëtisten als patiënten helpt en een protocolontwerp voor jongeren met overgewicht en psychische stoornissen. De thesissen werden dit jaar beoordeeld door een driekoppige onafhankelijke jury, voorgezeten door Marie Josée Mozin. Met haar jarenlange expertise in de voedingsleer en als president van Club Européen des Diététiciens de l‟Enfance (CEDE), zorgde zij voor een belangrijke bijdrage. De andere juryleden waren Katia Cornelis, zelfstandig diëtiste en diabetes educator en Tanja Callewaert, zelfstandig diëtiste werkzaam in een multidisciplinaire praktijk.

Eerste Prijs: Sophie Soëns, Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet: “Ondersteuning voor de globale gezondheidsproblemen op vlak van ontsteking: het ontstekingsremmende effect van omega-3 vetzuren”


Omega-3 en in het bijzonder hun ontstekingsremmende werking, blijft een gebied dat nog maar weinig werd onderzocht. In haar werk richtte Sophie zich specifiek op reumatoïde artritis. Voor deze ziekte zijn de gunstige effecten van omega-3 wetenschappelijk bewezen. Echter, te weinig patiënten en artsen zijn zich bewust van hun ontstekingsremmende functie. “Iedereen weet dat omega-3 goed is bij preventie tegen hart- en vaatziekten, maar de belangrijke rol in de behandeling van chronische ziekten die worden gekenmerkt door een onstekingsproces is minder bekend”, legt Sophie uit. “Het potentieel van omega-3 gaat veel verder dan reumatoïde artritis. Omega-3 vetzuren kunnen nuttig zijn bij ziektes zoals Alzheimer, kanker en leeftijdsgebonden maculadegeneratie.” Ten slotte besluit Sophie: “De invloed van voeding op ontsteking beperkt zich trouwens niet tot omega-3. Andere factoren zoals antioxidanten, de zuurtegraad of de glycemische index kunnen een ontsteking ook beïnvloeden. Het is een onuitputtelijk en boeiend onderwerp!”

Tweede Prijs: Elke Van Mol, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gent: “Voedingsallergie bij kruisallergie: Een tool voor de praktijk.”

Een voedingsallergie komt voor bij naar schatting 6% van de kinderen en 3% van de volwassenen. In de praktijk gebeurt het vaak dat er op meerdere allergieën tegelijkertijd allergisch wordt gereageerd, men spreekt dan van een kruisallergie. Medicatie biedt geen oplossing voor een voedingsallergie, goed allergiemanagement is dus van cruciaal belang. Elke stelde vast dat er nog geen efficiënt middel bestond voor diëtisten of patiënten om, in het geval van een combinatie van 2 of meer allergieën, tot een voedingsadvies te komen. Daarom ontwikkelde Elke een nieuw en flexibel instrument om met slechts een aantal muisklikken tot duidelijke richtlijnen te komen, gestructureerd volgens de voedingsdriehoek: www.voedingsallergie.com

Elke vertelt: “Tijdens mijn kijkstage kwam ik in contact met een moeder die meerdere voedingsadviezen had meegekregen voor haar acht maanden oude baby met verschillende voedingsallergieën. Het zoeken naar geschikte voedingsmiddelen bleek voor haar een moeilijk, risicovol en tijdrovend werk te zijn. Deze ontmoeting zette me aan tot nadenken. De online tool die ik heb ontwikkeld heeft alleen maar voordelen: diëtisten kunnen door het gebruik van de tool sneller en gemakkelijker voedingsadvies geven bij kruisallergie. Bovendien verhoogt ook de duidelijkheid van het voedingsadvies richting de patiënt.” Met haar gedrevenheid en eindeloze ambitie is Elke erin geslaagd om haar diploma te halen in combinatie met een full time job. In de toekomst wil ze graag haar tool verder verfijnen. “Het opzetten van een multidisciplinaire praktijk in combinatie met een uitdagende job in health & welness blijft mijn grote droom”, aldus Elke.

Derde Prijs: Lien Meyseman, Hogeschool Gent: “Gezond smullen! Protocol voor jongeren met overgewicht of obesitas en aanhoudende emotionele problemen en gedragsproblemen (type3) in Pedagogisch Centrum Wagenschot.”

De derde prijs werd gewonnen door Lien Meyseman die zich boog over het onderwerp jongeren met overgewicht en obesitas in combinatie met bijkomende aanhoudende gedragsproblemen of gedragsstoornissen (type 3) op internaat. In het verleden hebben opvoeders op het internaat enkele stappen ondernomen om de problematiek aan te pakken met informatie over de actieve voedingsdriehoek, het aanbieden van light producten en een start-to-run programma. Deze interventies hadden weinig tot geen effect. De combinatie van overgewicht of obesitas met gedragsstoornissen maakt het extra moeilijk om het gewichtsprobleem aan te pakken. Lien vertelt hierover: “Een bijkomend probleem is dat de jongeren niet gemotiveerd zijn om hun voedingsgewoonten aan te passen. De emotionele problemen en de thuissituatie liggen veelal aan de basis van het gestoorde eetgedrag. Deze factoren maken van de behandeling van de zwaarlijvigheid een extra uitdaging. Ik ontwikkelde daarom een praktisch behandelingsprotocol om dit probleem aan te pakken.” De jury beoordeelde het werk van Lien positief: “Met dit werk kunnen heel wat mensen geholpen worden. Lien heeft gezorgd voor een stimulans en zal zeker verdere veranderingen in gang zetten”, zegt jurylid Katia Cornelis.

Tentoonstelling wintervogels in het Gentse Natuur- en Milieucentrum ‘De Bourgoyen’


Van woensdag 1 februari tot en met zaterdag 31 maart 2012 loopt er een tentoonstelling over wintervogels in het Gentse Natuur- en Milieucentrum ‘De Bourgoyen’. Iedere winter zijn er duizenden vogels te zien in het natuurreservaat, maar waar komen ze vandaan en wat doen ze hier eigenlijk? De Milieudienst van Gent en Natuurpunt Gent slaan de handen in elkaar om bezoekers een mooie tentoonstelling en enkele bijzondere activiteiten aan te bieden. De Bourgoyen-Ossemeersen zijn een belangrijk overwinteringsgebied voor trekvogels. Elk jaar worden overal in Vlaanderen de overwinterende watervogels in de waterrijke gebieden geteld. Zo krijgen we inzicht in de aantallen, de trends en de verspreiding van de vogels tijdens de winter en in de trekperiode. Op de tentoonstelling worden de maatregelen toegelicht die ervoor zorgen dat zoveel vogels hier komen overwinteren. Zes vogelsoorten die trouwe gasten zijn in de Bourgoyen worden uitgebreid in de kijker gezet.

Onder het motto ‘Iedereen vogelaar’ wil de tentoonstelling de talrijke wandelaars in het gebied aanzetten om naar vogels te kijken. Wandelaars kunnen gratis een verrekijker en vogelgids lenen in het Natuur- en Milieucentrum ‘De Bourgoyen’ en leren hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan. De gratis vogelwijzer met 22 afbeeldingen van overwinterende water- en waadvogels helpt beginnende vogelaars al een heel eind op weg. Nergens in Vlaanderen kunnen bezoekers van zo dichtbij naar overwinteraars uit het hoge Noorden kijken als in de Bourgoyen. En dat op een boogscheut van de drie torens van Gent!

Op zondag 19 februari en zondag 18 maart vertellen vogelexperts van Natuurpunt Gent de wandelaars alles over de wintergasten in het gebied. De gidsen staan met hun telescoop klaar op verschillende plaatsen langs het Bourgoyenpad tussen 15 en 17 uur. Schoolgroepen vanaf de derde graad lager onderwijs kunnen een gids aanvragen voor een bezoek aan de tentoonstelling gecombineerd met een wintervogelwandeling bij de Milieudienst van de Stad Gent. Andere groepen kunnen een gids voor een wintergastenwandeling aanvragen bij Natuurpunt Gent.

Praktisch
De tentoonstelling loopt van woensdag 1 februari 2012 tot en met zaterdag 31 maart 2012 en is volledig gratis te bezoeken in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Gent. Het centrum is op weekdagen open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op zaterdag, zondag en op feestdagen van 14.30 tot 18.30 uur.

De natuur- en milieubibliotheek is tijdens de week elke voormiddag open van 9 tot 12 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur. Met het bibpasje van de Stad Gent kan gratis een vogelgids ontleend worden. Een verrekijker kan gratis ontleend worden met een elektronische identiteitskaart. Met Natuurpunt Gent vogels spotten door een telescoop op het Bourgoyenpad kan op zondag 19 februari 2012 en 18 maart 2012, van 15 tot 17 uur.

maandag 6 februari 2012

Schaatsen voorlopig nog verboden in Gent

Ondanks de aanhoudende koude is het ijs op de Blaarmeersen en de Watersportbaan nog altijd niet dik genoeg om te schaatsen. Het is dus voorlopig nog verboden om te schaatsen in Gent. Op andere plaatsen in Gent is schaatsen sowieso verboden. Er mag enkel geschaatst worden op de Blaarmeersen en de Watersportbaan als het ijs voldoende dik is en de toelating van de burgemeester duidelijk zichtbaar is geafficheerd. Sinds zaterdag 4 februari 2012 meet de Gentse brandweer dagelijks de dikte van het ijs. Dat moet 12 cm dik zijn om schaatsen toe te laten op de Watersportbaan en 15 cm op de Blaarmeersen. Maandag 6 februari 2012 is er op die plaatsen nog maar respectievelijk 4 en 5 cm ijs gemeten. Er zijn ook nog erg veel zwakkere en zelfs open plekken. Het is dus nog veel te gevaarlijk om schaatsen toe te laten.

Zodra het ijs veilig kan worden betreden, zal de burgemeester zijn toestemming geven om te schaatsen. Dat zal dan duidelijk zichtbaar geafficheerd worden op de plaats waar nu de verbodsborden staan. Schaatsfanaten kunnen bellen naar Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur) om te weten of de ijslaag voldoende dik is.

zaterdag 4 februari 2012

La Forza del Destino: één opera, twéé versies

De originele Sint-Petersburgversie van La Forza del Destino van Giuseppe Verdi verschilt op vele vlakken van de latere Milanese versie. De ouverture is volledig anders. Het voorspel begint weliswaar met het beroemde Leitmotiv maar gaat dan over in de donkere, harde muziek van de finale; een scène waarin Alvaro de hele mensheid vervloekt. In de Milanese versie eindigt de opera in een religieuze apotheose. Heel wat aria’s en duetten zijn in de muzikale details zeer verschillend van de latere versies en zijn eerder gecomponeerd in de stijl van de vroege Verdi’s als Rigoletto, La Traviata en Il Trovatore. Het derde bedrijf verschilt danig. Het grote duet tussen Alvaro en Don Carlo staat op het einde van het bedrijf. Beide personages duelleren met mekaar waarbij Alvaro Don Carlo ernstig verwond en hem voor dood achterlaat. Hierna eindigt het bedrijf met een extra aria en cabaletta die vocaal technisch uiterst moeilijk zijn, wat ook de reden was waarom ze in de latere versies geschrapt werden. In het vierde bedrijf, als Alvaro en Leonora mekaar terugvinden, kent de opera een volledig ander libretto en andere partituur dan de latere versie. De klassieker La Forza del Destino van Giuseppe Verdi wordt een dubbele primeur voor ons land. Voor het eerst wordt in België de originele Sint-Peterburgversie van La Forza del Destino uitgevoerd in een regie van de Duitse topregisseur Michael Thalheimer die hiermee zijn Belgisch debuut maakt.

Verdi’s meesterwerk La Forza del Destino vertelt op passionele wijze het verhaal van verweesde mensen die losgerukt worden uit hun oude vertrouwde omgeving. Ze moeten in een nieuwe en veranderende wereld op zoek naar zichzelf en de ander, maar stoten voortdurend op een vreemde, duistere kracht die alles in haar greep lijkt te houden… De macht van het noodlot. La Forza del Destino is één van Verdi’s meest duistere werken. De oorspronkelijke versie van deze opera ging in 1862 in Sint-Peterburg in première, kende veel bijval, maar bleef de componist jarenlang achtervolgen. Hij bracht talrijke veranderingen aan die leidden tot een soort standaard-versie die in 1869 in de Scala van Milaan werd opgevoerd. Nochtans vertonen de Sint Peterburgse originele partituur en libretto in hun dramaturgie een kwaliteit die hoogst modern aandoet. Verdi heeft daar, meer dan elders, de klassieke eenheid van het verhaal opgeofferd om een krachtig beeld te schetsen van een wereld aan de vooravond van de ondergang.

La Forza del Destino begint als een klassiek verhaal, met echo's van het begin van Shakespeare's Othello of Mozarts Don Giovanni. Hier is het de Spaanse markies van Calatrava die zijn dochter Leonora verbiedt zich in te laten met de mesties Alvaro, een in gevangschap geboren zoon van de Spaanse vicekoning van Peru en een Incaprinses. Deze onreine met gemengd bloed zou een smet kunnen werpen op het nobele geslacht van de oude Spaanse adel. Wanneer Alvaro zijn geliefde tracht te ontvoeren wordt hij in extremis door de vader tegengehouden. Tot een duel komt het net niet, maar een pistool dat ongelukkig afgaat, treft de vader dodelijk. Met zijn laatste ademstoot vervloekt hij zijn dochter. En dan spat de rechtlijnigheid van het verhaal uit elkaar en worden we van Spanje naar Italië en terug gevoerd en loopt de tocht langs herbergen, kloosters, slagvelden en legerkampen waar het wriemelt van het volk. Voor Leonora en haar geliefde die worden opgejaagd door broer Don Carlo, wordt het leven één grote vlucht en zoektocht naar elkaar en naar zekerheid. Maar Carlo’' obsessieve bezetenheid door het eergevoel en zijn bijna waanzinnige wraakzucht maken het onmogelijk dat de geliefden terug tot elkaar komen. Leonora neemt haar toevlucht in een zelfgekozen kluizenaarsbestaan bij de monniken, Alvaro begeeft zich met een ware doodsverachting in een strijd op het Europese vasteland.

Aan de basis van Verdi's libretto, met Franscesco Maria Piave als librettist, ligt een stuk van de Spaanse auteur Don Angel Saavedra, Hertog van Rivas, uit 1835, een klassieker uit de Spaanse Zwarte Romantiek. Verdi's intresse voor de Romantiek in het algemeen, met Victor Hugo als geliefkoosd auteur, en de Spaanse in het bijzonder blijkt al uit de keuze voor zijn opera's Ernani, Rigoletto, Il Trovatore en Simon Boccanegra. Verdi vond in dit theater met zijn bonte mengeling van volkse en verheven elementen, van tragische en komische scènes, van vreesaanjagendheid en liefelijkheid een krachtige inspiratiebron voor zijn composities.

De oorspronkelijke versie van La Forza del Destino uit 1862, die de Vlaamse Opera nu brengt, wijkt op een aantal plaatsen af van de standaardversie uit 1869. De opera opent niet met de latere ouverture die als orkeststuk beroemd werd. Hier worden de centrale thema's samengebald in een kort voorspel dat naadloos in de actie overgaat. Daarnaast staat ook de kampscène niet aan het einde, maar in het midden van het derde bedrijf. Er is bovendien een extra aria voor Alvaro. Maar het opvallendste onderscheid is wellicht het slot van de opera. De verzoening die in de latere versies wordt gerealiseerd in het geloof, vindt hier niet plaats. Met een radicaal cynisme en hardheid gaan de personages hun ondergang tegemoet. Zoals in het theaterstuk wordt Leonora niet achter, maar op de scène gedood door haar broer. En de geliefde Alvaro vervloekt aan het einde het ganse mensenras alvorens zich in een bergkloof te storten. Hier helpt geen bidden meer.

Het vaak gehoorde verwijt dat het stuk en de partituur eenheid missen, gaat voorbij aan het feit dat dit werk precies zijn bijzondere en moderne karakter ontleent aan een dramaturgie die als het ware uiteenspat. Vertrekkend vanuit een vrij klassieke operascène, beschrijft Verdi stap voor stap een veelheid aan werelden. De aristocratie, de nieuwe wereld van de jonge anti-helden, de wereld van de religieuzen, die van het vertier en die van het slagveld, krijgen allen gestalte in een karakteristieke muzikale taal. Deze verscheidenheid geeft samen met het episodische karakter van het verhaal aan de opera een caleidoscopische perspectief dat erg aan Shakespeare doet denken. Het naast elkaar plaatsen van frivoliteit en religiositeit, van doordringend tromgeroffel en indringende cantilenes, van opera en operette geeft ook aan de compositie een modern karakter dat doet denken aan de montage en collagetechnieken uit de avant-gardekunst. De liefde, de haat, de religie, het oorlogsgeweld, de vriendschap, de sociale ellende, het plezier en vermaak worden bijna gelijkmatig over het geheel van het werk verdeeld. Tragedie, komedie, ideeënopera, gevoelsmuziek en tafereelschildering worden door elkaar geweven en maken van La Forza del Destino een ware, bittere revue van het menselijke leven.

De regie van deze bijzondere en relatief zelden gespeelde versie van La Forza del Destino is in handen van de Duitse regisseur Michael Thalheimer. Hij behoort tot Duitslands meest vooraanstaande en radicaalste theatermakers. Vooral zijn aanpak van het grote, klassieke repertoire dat hij in een bijna minimalistische reductie terugbrengt tot de kern, heeft zijn reputatie als regisseur bepaald. Met de fascinerende Amerikaanse sopraan Catherine Naglestad krijgt de figuur van Leonora een waardige vertolkster. Door haar vocale veelzijdigheid en haar eminent acteertalent schittert zij in de vooraanstaande operahuizen en zal zij ook bij ons de rijkdom van het personage kunnen tonen. Aan haar zijde interpreteren de Russische tenor Mikhail Agafonov die bij de Vlaamse Opera al te zien was als Pinkerton/Madama Butterfly en als Radames/Aida en bariton Vladimir Stoyanov, respectievelijk de rollen van de geliefde, Don Alvaro en de wraakzuchtige broer, Don Carlo. Stoyanov zal deze rol dan net in Parijs gebracht hebben en wel in de Milanese versie. De muzikale leiding van deze productie is in handen van dirigent Alexander Joel die eerder in de Vlaamse Opera furore maakte met zijn transparante en indrukwekkende directie van Verdi's Don Carlos en Richard Strauss' Die Frau ohne Schatten.

La Forza del Destino
Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
Opera in vier bedrijven Libretto van Francesco Maria Piave naar het drama Don Alvaro o la fuerza del sino van Angel Perez de Saavedra Creatie Keizerlijk Theater Sint-Petersburg 10 november 1862 Originele Sint-Petersburgversie (eerste opvoering in België van deze versie). Muzikale leiding Alexander Joel Il marchese di Calatrava Jaco Huijpen.
Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera Koor van de Vlaamse Opera
VLAAMSE OPERA ANTWERPEN 9, 12*, 15, 18, 21, 23 februari – 19.30 uur/*15 uur
VLAAMSE OPERA GENT 2, 4*, 7°, 10 maart – 19.30 uur/*15 uur
KAARTEN: €10 - €95 | 0032 (0) 70.22.02.02 | www.vlaamseopera.be

vrijdag 3 februari 2012

Vlaanderen: 5 cm sneeuw en 4.000 kilometer file

Een stevige sneeuwbui trok deze namiddag over Vlaanderen. De ellende begon in Nederland, maar daar hadden ze minder last: de sneeuw trok nog voor de avondspits het land door. Daardoor bleef de lengte van de files beperkt tot 725 km. De grote problemen kwamen er door een aantal verkeersongevallen tijdens de avondspits en problemen met het treinverkeer rond de centrale stations van Amsterdam en Utrecht.

Op de Belgische wegen stond dan weer 1.275 kilometer file. Volgens navigatiespecialist TomTom liep de stilstand op de weg zelfs op tot meer dan 4.000 kilometer als ook de secundaire wegen worden meegeteld. TomTom spreekt van een file wanneer het verkeer langzamer gaat rijden of stilstaat. In en rond Brussel was de situatie het ergst met ruim 700 kilometer file. Ook in Antwerpen was het aanschuiven over meer dan 500 kilometer file. Met dat verschil dat de situatie in Antwerpen vooral problematisch is op de ring en de gewestwegen, daar waar het verkeer in Brussel ook in de gewone straten vast kwam te zitten.

In heel wat Vlaamse steden heeft de hevige sneeuwval de avondspits grondig in de war gestuurd. Zowel in als rond Gent staat het verkeer helemaal stil. De strooidiensten hadden deze middag alle wegen in en rond Gent voorzien van een dikke laag zout. Vergeefs, blijkt nu. Gent roept daarom zijn burgers op om de stoep voor de voordeur ijsvrij te maken. “Wie zijn stoep niet sneeuw- en ijsvrij houdt, riskeert boetes van 60 tot 250 euro”, aldus schepen Sofie Bracke. “Als iemand op jouw trottoir valt, kan je bovendien aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen schade. Die sneeuwellende is gemakkelijk te vermijden door het sneeuw- en ijsvrij houden van je trottoir. Al beseffen we dat dit niet voor alle Gentenaars zo’n evidente klus is. Stadsgenoten die het sneeuwruimen graag uitbesteden, kunnen daarvoor terecht bij het PWA.”

Wie kan bij PWA terecht: Alle inwoners van Gent, scholen, verenigingen, dekenijen en meerdere inwoners uit één straat of wijk samen.
Kostprijs: 6,20 euro per uur + de verplaatsingskosten van de PWA-werknemer
Aanvragen: Via het centrale nummer van PWA Gent: 09 243 70 53 (secretariaat)

donderdag 2 februari 2012

Nieuwe videoclip Madonna in primeur in Sint-Pietersstation

Vanaf vrijdagnamiddag 3 februari om 15.00u kunnen de treinreizigers van het station Gent-Sint-Pieters in primeur de allernieuwste videoclip 'Give me all your luvin’ van Madonna bekijken. Het Sint-Pietersstation is één van de grote Belgische stations dat beschikt over een digitaal out-of-home netwerk met LED-schermen, een nieuw reclamemedium waarmee alleen al in Gent minimum 50.000 pendelaars worden bereikt. Deze digitale beeldschermen kaderen in de strategie van de NMBS Holding om de stationsbeleving zo aangenaam mogelijk te maken. Het is een initiatief van de NMBS-Holding en Publifer.

De Amerikaanse televisiekijkers krijgen de nieuwe videoclip vannacht als eersten te zien. De Gentse treinreizigers kunnen de nieuwste van Madonna vanaf morgen een week lang bekijken aan het begin van de onderdoorgang in het station Gent-Sint-Pieters. Om de verstaanbaarheid van de treinboodschappen niet te hinderen zal de clip in het station zonder geluid te bekijken zijn. Muziekliefhebbers worden doorverwezen naar #playmadonna waar ze het nummer kunnen downloaden.

De gloednieuwe single van Madonna is geschreven en geproducet door de Franse DJ Martin Solveig. Madonna krijgt vocale ondersteuning van M.I.A. en Nicki Minaj. Het nummer is de voorloper van haar nieuwe album ‘MDNA’ dat eind maart 2012 uitkomt, 4 jaar na haar vorige plaat ‘Hard Candy’.

woensdag 1 februari 2012

Boomtown zoekt curator beeldende kunst Gents pop- en rockfestival van 17 t/m 21 juli

Boomtown, hét pop- en rockfestival tijdens de Gentse Feesten, vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 21 juli, opnieuw op de Kouter en in de Handelsbeurs. Buiten de meer dan 60 muzikale acts die het festival aanbiedt, wordt er al enkele jaren flink buiten de lijntjes gekleurd door de samenwerking met het Alles Kan Festival van de Jeugddienst van de Stad Gent. Ook dit jaar wil Boomtown meer zijn dan een muziekfestival.

Naast muziek kiest Boomtown in 2012 radicaal voor beeldende kunst. Op de Boomtown-site wordt ruim plaats gemaakt voor werk van jonge kunstenaars. Het muziekfestival op de Kouter en in de Handelsbeurs wordt de context voor een grote en verrassende tentoonstelling waar plaats is voor schilderwerk, tekeningen en beeldhouwwerk, maar zeker ook voor grote en kleine installaties, fotografie en videokunst. Boomtown wil op die manier kansen creëren voor jonge kunstenaars om hun werk aan een geïnteresseerd en ruim publiek te tonen, en dit binnen een origineel kader.

Voor het bedenken, samenstellen en uitvoeren van deze wilde plannen, zoekt de organisatie van Boomtown een jonge curator (18-24j.) die instaat voor de selectie van de kunstenaars en kunstwerken, en alles een plaats geeft binnen het kader van het festival. Geïnteresseerden kunnen zich tot 24 februari inschrijven via expo@boomtownfestival.be. De uiteindelijke curator wordt geselecteerd door een panel bestaande uit kunstenaars en kunstkenners.

Gentse Groendienst geeft gratis kippen weg

Net als vorig jaar is de Groendienst bij de aanvang van het nieuwe jaar gestart met het vangen van zwerfkippen en -hanen op het Gentse grondgebied. De bedoeling is hun aantal in te krimpen en overlast te beperken. Na de vangst kunnen geïnteresseerde dierenliefhebbers de gevangen kippen adopteren en een beschutte nieuwe thuis aanbieden. Verspreid over het Gentse grondgebied lopen kippen in de parken en plantsoenen en op de openbare weg. Bijvoorbeeld in het Vogelenzangparkje ter hoogte van het bedevaartsoord in Oostakker en ook op spoorwegbermen vinden deze dieren, die dikwijls op straat zijn gezet, een plekje tussen de struiken of in de bomen.

Aangezien de zwerfkippen volop eieren leggen en broeden in het wild, stijgt hun aantal zienderogen. De Groendienst vangt jaarlijks kippen om dat aantal onder controle te houden. Op verzoek van Gentenaars rukken zij ook uit om hinder te beperken. Niet iedereen wordt graag in alle vroegte gewekt door het gekraai van een haan. Bovendien apprecieert niet elke Gentenaar het gescharrel van een zwervende kip in zijn tuin. Burgers die overlast ervaren van kippen en hanen op het openbaar domein, kunnen bellen naar de Groendienst, tel. 09 225 68 59. De Groendienst biedt alle gevangen kippen nu opnieuw ‘ter adoptie’ aan. Iedereen die thuis een beschutte en omheinde plek heeft, kan kippen naar huis meenemen.
Geïnteresseerden moeten vooraf telefonisch reserveren bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10. Dat kan op vrijdag 3 februari 2012 vanaf 9.30 uur. Bij de reservatie kan men per adres twee kippen aanvragen. Hanen worden niet meegegeven omdat zij in hun nieuwe thuis ook voor overlast kunnen zorgen. De Groendienst hoopt een honderdtal kippen te kunnen vangen en weg te schenken. Zodra het beoogde aantal kippen is gereserveerd en toegekend, worden te late inschrijvers op een reservelijst geplaatst. Snel reserveren is dus de boodschap.

Wie ingeschreven is, kan vervolgens op vrijdag 17 februari 2012, van 13 tot 15 uur de gereserveerde kippen ophalen aan de volières van het Maaltebruggepark, Kortrijksesteenweg 1021 Y, 9000 Gent (vlakbij de Ringvaart). Zij brengen best zelf een doos mee waarin ze de kippen kunnen vervoeren. Na ontvangst wordt de nieuwe eigenaar gevraagd om een overeenkomst voor adoptie te ondertekenen, waarin hij op zijn verantwoordelijkheden wordt gewezen. Hij krijgt ook een brief met verzorgingstips mee die hem op weg helpen om de kippen een fantastische nieuwe thuis te bezorgen.

Praktisch
Reserveren bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10 is verplicht en kan men op vrijdag 3 februari 2012 vanaf 9.30 uur. Snel reserveren is de boodschap aangezien het aantal kippen beperkt is. Kippen kunnen na reservatie op vrijdag 17 februari 2012, van 13 tot 15 uur, afgehaald worden aan de volières in het Maaltebruggepark, Kortrijksesteenweg 1021 Y, 9000 Gent. Best zelf een doos meebrengen om de kippen te vervoeren.

maandag 30 januari 2012

HP bouwt eerste Vlaamse Supercomputer

De Universiteit Gent heeft samen met het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) voor HP gekozen om de eerste Vlaamse Supercomputer te bouwen. De cluster zal meteen het grootste academische rekensysteem zijn in Vlaanderen. Het aangeboden ‘high performance computing’ systeem met een prijskaartje van 4,2 miljoen euro wordt op basis van de Top 500 lijst meteen de grootste supercomputer van België. De Vlaamse Supercomputer wordt gehuisvest in het nieuwe datacentergebouw van de Universiteit Gent. Maar het systeem zal kunnen gebruikt worden door alle onderzoekers in de instellingen van de Vlaamse Associaties Universiteit-Hogescholen en de Vlaamse publieke onderzoeksinstellingen. Mogelijk gaan ook Vlaamse bedrijven er gebruik kunnen van maken.
De supercomputer met RedHat als besturingssysteem zal een piekprestatie hebben van 155 teraflops, wat merkelijk meer is dan de 90 teraflops waarvan in 2010 nog sprake was. HP heeft resoluut gekozen voor de Sandy Bridge technologie van Intel met een totaal van 8500 computerkernen met FDR Infiniband van Mellanox. HP staat ook in voor het netwerkgedeelte en het cluster management. De gespecialiseerde dataopslag wordt geleverd door Data Direct Network (DDN) terwijl Adaptive Computing in staat voor de scheduling software. De datacenter-infrastructuur is van de hand van APC (Schneider Electric).

De Vlaamse Supercomputer zal in productie gaan in de tweede helft van dit jaar. Voor de financiering van het VSC zorgt de Vlaamse Overheid - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en de Herculesstichting. Pikant detail is overigens wel dat de verdere structurele financiering van het VSC nog steeds niet rond is. Een gemeenschappelijke begeleidingscommissie van de Vlaamse regering, de Herculesstichting en enkele buitenlandse experts wil een structurele financiering, met een groeipad van 4 miljoen in 2012 tot 10,6 miljoen in 2016.

In mei vorig jaar moest de bevoegde Vlaamse minister van innovatie Ingrid Lieten nog 500.000 euro vrijmaken voor de werkingsmiddelen en de loonkosten van de acht personeelsleden van het VSC. In een antwoord op een parlementaire vraag, antwoordde ze toen dat het EWI en de Herculesstichting de opdracht gekregen hebben om een volledig dossier voor de financiering voor te bereiden. Ook rond het betalen van de uiteindelijke energiefactuur – niet min in het geval van een supercomputer – zijn er nog heel wat vraagtekens. Link: http://www.ugent.be/hpc/nl/vsc/tier1

Taiwanese whisky Kavalan te proeven op het whiskyfestival in Gent

Kavalan, de Taiwanese whisky, verraste een paar jaar geleden heel de whiskywereld door de Schotse whisky’s voor te gaan in een blindproeverij in Engeland en er zelfs als allerbeste te eindigen. Elke whiskyliefhebber wil sindsdien die whisky zeker eens proeven. Omwille van een probleem met de naam ‘Kavalan’ (door iemand anders gepatenteerd in heel Europa) kan de whisky voorlopig niet op de Europese markt worden gebracht. Het International Malt Whisky Festival Gent zette alles in het werk om Kavalan toch naar België te halen. Bezoekers aan het festival op 11 en 12 februari a.s. krijgen dus de unieke kans om deze schitterende whisky eindelijk te proeven. Taiwan is een zeer belangrijk whiskyland. Niet zozeer als producent (er zijn slechts twee distilleerderijen) maar als ‘whisky kenners’ en als afnemers van vooral Schotse whisky’s. In Taiwan wordt meer premium whisky gedronken dan in de rest van de wereld samen. En de Taiwanees kunnen ook zeggen dat zij het enig land zijn die evenveel single malt whisky als blended whisky wordt gedronken..

Het International Malt Whisky Festival Gent
Op dit jaarlijks evenement in Gent, presenteren alle whisky importeurs van België hun producten. Bezoekers kunnen PROEVEN en de whisky’s met deskundigen bespreken.
Verder zijn er INTRODUCTIETASTINGS, voor wie toch nog wat basisinformatie wil krijgen om nog beter te kunnen genieten van het festival. Voor wie wat dieper wil ingaan op een bepaald merk of op het productieproces, zijn er MASTERCLASSES.  Whisky’s kopen kan in de WHISKYSHOP en er is zelfs een FESTIVALBOTTELING, speciaal voor het festival gebotteld: dit jaar is dit een BENROMACH.
Alles kan (en dit is aan te raden) tot en met 5 februari geboekt worden via de website www.whiskyfestival.be

Praktisch: zaterdag 11 en zondag 12 februari 2012. Telkens van 12.00 tot 18.00 uur.
Plaats: ICCGhent, Citadelpark 9000 Gent. Op 5 minuten van station Gent Sint-Pieters, dus gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Toegang: 30 euro per persoon (via de website - tot en met 5 februari), 35 euro aan de ingang (Toegang enkel vanaf 18 jaar). Link: www.whiskyfestival.be

Normale dienstverlening bij 80% van de zorgvoorzieningen

Vandaag verklaarden een aantal vakbondsafgevaardigden in de media dat verscheidene ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen preventief op zondagsdienst zouden zijn overgeschakeld voor de nationale staking vandaag. Nieuwsgierig naar de ervaringen op het terrein hield Zorgnet Vlaanderen een kleine enquête bij zijn leden. In totaal groepeert Zorgnet Vlaanderen meer dan 500 zorgvoorzieningen: ruim 260 woonzorgcentra, meer dan 40 algemene ziekenhuizen, een 30-tal psychiatrische ziekenhuizen, 44 initiatieven beschut wonen en 30 centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). Op enkele uren tijd ontvingen wij 94 antwoorden. Het gaat dus om een eerder beperkt staal van onze leden en de resultaten hebben dan ook slechts een indicatieve waarde.

In 80% van de voorzieningen die geantwoord hebben, verloopt de dienstverlening normaal en hoefde de zondagsdienst niet ingeroepen te worden. 17% van de voorzieningen schakelde op minder dan 10% van de zorgafdelingen over op minimale dienstverlening. In amper 3% van de zorgvoorzieningen moest het zondagsregime ingevoerd worden op meer dan 10% van de zorgafdelingen. In concreto betekent dit de zondagsdienst op meer dan 10% van de afdelingen in één algemeen ziekenhuis en één woonzorgcentrum in West-Vlaanderen, en in een psychiatrisch centrum in Oost-Vlaanderen.

Deze steekproef toont aan dat de staking geen al te grote impact heeft op de dienstverlening in de zorgsector. Zorgnet Vlaanderen dankt alle medewerkers dat zij de patiënten en bewoners niet in de kou hebben laten staan. Link: www.zorgnetvlaanderen.be

Gent scoort hoog op creativiteit

De Stad Gent liet twee studies uitvoeren: een meting van de creatieve hartslag van Gent door de internationaal befaamde stedenconsulent Charles Landry (de ‘Creative City Index’) en een studie rond creatieve economie in de stad. Gent behaalt 64,41% op de Creative City Index, de hoogste score van alle tot dusver geanalyseerde steden, waaronder Bilbao (Spanje), Freiburg (Duitsland) en Oulu (Finland). Landry noemt Gent ‘a pocket sized metropolis’: een zeldzame combinatie van de intimiteit van een kleine stad en de openheid van een metropool. De resultaten van de tweede studie bevestigen de creativiteit binnen Gent: de Gentse creatieve industrie blijkt diverse, bloeiende subsectoren te huisvesten. In totaal telt Gent namelijk meer dan vijfhonderd creatieve en innovatieve bedrijven die samen meer dan zesduizend mensen tewerkstellen. Hoe dan ook, Gent moet nog meer inzetten op cross-sectoraal samenwerken en promotie. De resultaten van beide studies zijn een interessante voedingsbodem voor nieuwe acties en bevatten ook een reeks aanbevelingen voor de volgende legislatuur.

Creative City Index methodologie

In haar stadsmissie formuleert de Stad Gent de ambitie om tegen 2020 een ‘scheppende stad’ te zijn, ‘die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekker wil zijn in de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.’ Hoe goed is Gent al op weg om zo een scheppende stad te worden? Wat zijn zijn sterke punten en waar kan het (nog) beter? Wat denken insiders én outsiders over Gent? Hoe verhoudt Gent zich als creatieve stad tegenover vergelijkbare steden in Europa en de wereld? De Creative City Index is ontwikkeld door Charles Landry (°1948, www.charleslandry.com ), een expert in creativiteit en stedelijke ontwikkeling. Die index meet de creatieve hartslag van een stad in de meest ruime zin, gezien door de ogen van de ‘insider’ (bewoner, werknemer of –gever, student) en de ‘outsider’. De inwoner van een stad leeft en werkt in zijn stad, maar kan er ook te nauw bij betrokken zijn. De toeschouwer kent minder details, kijkt met een frisse blik en kan vergelijken met andere steden. De methodologie achter de Creative City Index omvat een zelf in te vullen vragenlijst, individuele interviews (tachtig in het geval van Gent), focusgroepen, presentaties en bezoeken aan (stadsvernieuwings)projecten.

Die creatieve screening omvat tien grote beleidsdomeinen. Naast elk thema staat de gemiddelde ‘insider’ of interne score (IS = 420 bevraagde Gentenaars) en de ‘outsider’ of externe score (ES = rating door Charles Landry en zijn assistent Jonathan Hyams).

1. Politiek en publiek kader: IS: 60,73% en ES: 70%
Een creatieve plek of stad heeft een politiek en publiek kader dat vastberadenheid en ethiek combineert met een verlangen om dingen gedaan te krijgen.

2. Karakter, diversiteit, vitaliteit: IS: 73,73% en ES: 65%
Een creatieve plek heeft een duidelijke identiteit die voortvloeit uit de dynamiek van zijn cultuur.

3. Openheid, tolerantie, toegankelijkheid: IS: 56,89% en ES: 60%
Een creatieve plek is open van geest en gastvrij. Het resultaat daarvan is dat heel wat mensen van diverse achtergronden er hun thuis van maken.

4. Ondernemerschap, onderzoek en innovatie: IS: 56,25% en ES: 61%
Een creatieve plek is er een waar ondernemers zich thuis voelen en waren ze erkend worden. Het is een plek waar een idee snel realiteit kan worden.

5. Strategisch leiderschap, buigzaamheid en visie: IS: 58,86% en ES: 71%
Een creatieve plek heeft veel leiders en veel niveaus van leiderschap. In elke sector zijn er dynamische en vooruitziende mensen die zorgen voor een sterke visievorming voor de plek

6. Talent en leren: IS: 66,59% en ES: 63%
Een creatieve plek schat leren en kennis naar waarde. Alle talenten worden gevoed, ondersteund, gepromoot, beloond en gevierd.

7. Communicatie, connectiviteit en netwerken: IS: 65,16% en ES: 61%
Een creatieve plek is 'connected', zowel intern als extern, zowel fysiek als virtueel.

8. Ruimte en inrichting van de ruimte: IS: 65,44% en ES: 76%
Een creatieve plek is net als andere plekken samengesteld uit harde en zachte elementen. Hier versmelten echter beide soorten elementen met elkaar en maakt de ene de andere sterker.

9. Leefbaarheid en welbevinden: IS: 70,92% en ES: 77%
Een creatieve plek biedt een uitzonderlijke levenskwaliteit. Mensen zijn over het algemeen gelukkig om er te leven en/of te werken

10. Professionalisme en effectiviteit: IS: 69,54% en ES: 65%
De creatieve plek functioneert vlot, dingen gebeuren en worden bereikt.

Gent is goed op weg om een scheppende stad te zijn

De conclusies van de creatieve screening zijn overwegend positief. Meer nog, Gent behaalt een algemene score van 64,41%, de hoogste score van alle steden die tot dusver werden geanalyseerd. De Creative City Index werd al toegepast in andere Europese steden, waaronder Bilbao (Spanje), Freiburg (Duitsland), Eindhoven (Nederland) en Oulu (Finland) en steden zoals Canberra en Perth (Australië). Op de beleidsdomeinen leefbaarheid, diversiteit en professionalisme scoort Gent (zichzelf) hoog. De uitdaging ligt evenwel in datzelfde kamp: Gent is een leefbare stad maar zit op een kritiek punt, een overgangsfase waarbij de enorme groei moet worden omgebogen naar iets constructiefs. Gent heeft niet de fysieke ruimte om te blijven groeien en de grond wordt alsmaar duurder. Hoe blijft het betaalbaar en creëert Gent toch nieuwe ‘ruimte’ voor creatieve ontwikkelingen?

De stadsvernieuwingsprojecten zijn in die zin een zegen. Daar kunnen mensen uit verschillende sectoren samenwerken: ruimtelijke planning, sociaal beleid, de culturele sector, technologie, het bedrijfsleven, de studenten én de overheid. Hoe gaat Gent om met dat nieuwe, horizontale werken? Hoe verandert de stadsorganisatie zélf van mentaliteit en gedrag? Gent moet verder evolueren van een industriële naar een kenniseconomie, van een ‘top-down’ beleid naar een ‘co-creatie’ businessmodel.

Landry geeft een aantal specifieke aanbevelingen mee, gaande van het meer inzetten van de kennis van bestaande bedrijven en universiteiten, over het verbinden van wetenschap en cultuur en het ondersteunen van creatieve ecologie (in stadsvernieuwingsprojecten), tot Gentse ‘conversation managers’ inschakelen om ‘Gent: zoveel stad’ internationaal op de kaart te zetten (‘Ghent, what a city!’). Gent moet één van de leiders worden van de ‘4th clean, lean, green industrial revolution’ (de 4de open, doelgerichte, groene industriële revolutie).

Studie Creatieve Economie
De Stad Gent is op Vlaams niveau een centrum voor creatieve economie.
Met de aanwezigheid van de universiteit en hogescholen in Gent, het culturele erfgoed en verschillende spraakmakende evenementen en festivals, weet men dat Gent goed in de markt ligt bij innovatieve en creatieve bedrijven. Tot nu toe ontbrak het Gent echter nog aan een duidelijk en eenvormig beeld over de samenstelling van zijn creatieve economie. Met deze onderzoeksopdracht wil de Stad Gent klaarheid schenken en een duidelijk zicht krijgen op de kracht en de positie van het aanwezige creatieve talent. Daarnaast wil de Stad Gent de specifieke noden van de sector kennen zodat de Stad Gent haar dienstverlening daarop kan afstemmen. Op die manier hoopt de Stad Gent dat de Gentse creatieve economie zich nog beter kan ontwikkelen.

Resultaten:
Creatieve spelers in Gent
De creatieve economie bestaat uit zes domeinen: ‘nieuwe media’, ‘audiovisuele kunst’, ‘cultuurgebonden activiteiten’, ‘publicatie en prints’, ‘creatieve diensten’ en ‘design, mode en diamant’. Op Vlaams niveau is Gent een biotoop voor creativiteit. In vergelijking met de andere Vlaamse centrumsteden is de sector zowel qua aantal bedrijven als qua werkgelegenheid sterk vertegenwoordigd. Zo zorgen Gent en Antwerpen samen voor bijna de helft van de welvaartscreatie binnen de creatieve economie. Gent telt meer dan vijfhonderd creatieve bedrijven die samen meer dan 6.000 mensen tewerkstellen. Daarnaast oefenen ongeveer 18% van de Gentse zelfstandigen ook een creatief beroep uit.


De creatieve sector is in Gent vrij divers. Wel is er op het vlak van werkgelegenheid een concentratie in de deelsector ‘nieuwe media’ met bedrijven als Netlog en TomTom en de deelsector ‘cultuurgebonden activiteiten’ met cultuurhuizen zoals Kunstencentrum Vooruit, NTGent maar ook Capitole. Samen zijn ze goed voor 65% van de creatieve tewerkstelling.

Verder valt een grote diversiteit van kleinschalige bedrijvigheid op. Weinig creatieve bedrijven hebben meer dan twintig werknemers in dienst. De Gentse creatieve industrie bestaat dus uit vele zelfstandigen en kleine organisaties. Bedrijven zoals In the Pocket en Netlash bewijzen echter dat Gent een goede voedingsbasis heeft om als kleine organisatie nationaal en internationaal uit te groeien tot een gerenommeerd bedrijf.

Sterktes en zwaktes voor de creatieve economie in Gent
Vanuit gesprekken met verschillende actoren uit de diverse deelgebieden van de creatieve economie kwam naar boven dat de aanwezigheid van de Universiteit Gent en de diverse hogescholen een echte motor van kennis en creativiteit zijn voor de stad. De 67.000 jonge, vaak creatieve studenten vormen een grote groep potentieel talent dat talrijke bedrijven aantrekt.

Daarnaast scoort de Stad Gent goed met haar beleid om allerlei culturele activiteiten en evenementen te ondersteunen. Sowieso is Gent met zijn vele cafeetjes en restaurants een aangename stad om in te wonen en te werken. Het stijgende belang dat gehecht wordt aan de ‘quality of life’ speelt dus zeker in het voordeel van Gent.

Het valt echter op dat er relatief weinig linken zijn tussen de creatieve industrieën onderling én met de andere economische sectoren. Daarnaast ontbreekt het momenteel nog aan voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare bedrijfsruimte voor de creatieve bedrijfjes.


Betaalbare ruimte, promotie en netwerken
Het onderzoek toont aan dat Gent over heel wat troeven beschikt en voldoende potentieel heeft als toplocatie voor de creatieve industrieën. Toch kan Gent niet op zijn lauweren rusten. Als het een voortrekkersrol wil blijven spelen in Vlaanderen en zijn positie ook internationaal wil verstevigen, zal de Stad Gent extra moeten inzetten op het beschikbaar stellen van geschikte en betaalbare ruimte voor jonge, creatieve bedrijven.

Vanuit de gesprekken met verschillende actoren uit de creatieve sector kwam de vraag naar boven voor meer promotie. Daarnaast streeft men naar een ontmoetingsplaats waar creatieve ondernemers elkaar kunnen leren kennen. Een andere concrete vraag vanuit de sector is het invoeren van lespakketten rond ondernemerschap binnen de creatieve opleidingen. Op die manier worden jonge mensen warm gemaakt om een bedrijf op te richten en hebben ze de nodige kennis van bij de opstart.

Voeding voor nieuwe acties voor de nieuwe legislatuur
Binnenkort worden de resultaten van de studie rond creatieve economie voorgelegd aan de Gentse creatieve ondernemers. Samen met hen zal bekeken worden welke acties op korte of langere termijn uitgewerkt moeten worden opdat Gent zijn creatieve economische positie verder kan uitbouwen en verstevigen.

De resultaten van deze studie en die van de Creative City Index bevraging zullen voorgelegd worden aan het Gentse stadsbestuur ter inspiratie van het meerjarenplan in de nieuwe legislatuur. De resultatennota ‘Creative City Index Gent’ is integraal te vinden op de website www.gent.be>bestuur>Gent 2020>Creative Cities Index en de Studie Creatieve Economie op de website www.gent.be.