zaterdag 28 augustus 2010

Ondernemen? Je moet gek genoeg zijn.

Stubry 10 In volle crisis je ontslag geven om een eigen zaak te starten: je moet goed gek zijn. Toch is er een nijpend tekort aan ondernemers, je zou het een knelpuntberoep kunnen noemen. Maar ondernemen is een boeiend beroep, jammer genoeg is het ook een weg vol hindernissen. Daarom ging VOKA op zoek naar mensen met talent voor ondernemen. VOKA selecteerde uit een veertigtal academici, studenten en young potentials een groep van 15 enthousiaste kandidaat ondernemers. Gedurende 1 jaar kwamen ze regelmatig samen om te brainstormen over goede ideeën, de realiteitswaarde van deze ideeën af te toetsen, kennis te vergaren, hun talenten te ontwikkelen en zo de stap naar ondernemerschap te zetten. Een jaar later hebben 11 van hen effectief de stap naar ondernemen gezet.

Afgelopen donderdag kwamen ze samen om hun opmerkelijke verhaal te brengen in het Gentse Communicatiehuis. Uit hun verhaal bleek dat coaching, samenwerking en kennis delen heel belangrijk zijn. Iris Raes en An Hulsmans vertelden het verhaal van de lunchbus. Met hun lunchbus staan ze tijdens de week op bedrijventerreinen, in het weekeinde verzorgt hun lunchbus de catering op evenementen en privé- of bedrijfsfeesten. Maar wat blijkt? Niet alleen is het erg moeilijk om de nodige vergunningen te krijgen want zeg nu zelf: wie serveert er nu eten op een bus? Bovendien bleken de lokale administratie vaak niet erg inschikkelijk. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Zo bleek het in Gent via het loket ondernemen toch mogelijk om van start te gaan. Schepen Mathias De Clercq kent het verhaal en bood een oplossing: via het centraal aanspreekpunt OOG maakt Gent ondernemers wegwijs in de administratieve jungle en worden alle mogelijke vragen beantwoord.

Onderneemster Katja Reyniers heeft een heel ander verhaal: zij maakte een vliegende start met haar bedrijf Nin-Anna en had binnen de 150 dagen alles van A tot Z geregeld. Tot bleek dat ze zo opging in haar bedrijf dat ze vergat aan prospectie te doen en in een diepe crisisperiode terecht kwam. Katja Reyniers: “Op zo een ogenblik is alle hulp welkom. De hele groep steunde mij: de medestarters, het Stubry-team en mijn coach Leo Borms van Vondemolen. Op dat ogenblik besef je wat je aan elkaar hebt”. Katja is nu weer op weg en mocht donderdagavond samen met het Stubry team toasten op een geslaagde afloop en een mooie toekomst.

Christel Geltmeyer, Manager Talent bij VOKA: “Uiteraard zijn we blij met dit succes. Na grondige selectie zijn we gestart met een groep van 15 jonge kandidaat-ondernemers, waarvan er 11 geslaagd zijn. Eén deelnemer verkoos de veiligheid van een job in loondienst en drie kandidaten zijn nog niet rond met de oprichting van hun onderneming. Omdat zij nog in loondienst zijn verkiezen zij om vandaag niet in de schijnwerpers te komen”. Maar VOKA staat opnieuw klaar om samen met de Vlaamse overheid en EFRO een nieuwe groep jonge enthousiaste kandidaat-ondernemers een jaar lang intensief te begeleiden naar het ondernemerschap. Wie meer informatie wil kan terecht bij projectcoördinator Hilde Schuddinck of via de website van VOKA.

Guido Van Peeterssen.

Wegwijs in een doolhof van woonpremies

Gent is een leuke stad, of het nu is om er te wonen, te genieten of te werken. Maar voor wie er woont of verblijft, het belangrijkste is dat alles in orde is. Maar daar hangt een prijskaartje aan, want een woning verbeteren kost handenvol geld. Gelukkig zijn er heel wat premies, jammer genoeg is de zoektocht naar de juiste premie al even moeilijk als de zoektocht naar een goede aannemer. Daarom verscheen het boekje ‘Woonpremies in Gent’. Hierin bundelt de Stad Gent alles over premies, tegemoetkomingen, belastingverminderingen en gratis advies om een Gentse woning kwaliteitsvol, veilig, comfortabel en energiezuinig te maken. In het boekje vindt men alle premies voor elk type van werken en een overzichtelijke tekening laat in één oogopslag zien waarvoor men een premie kan aanvragen. Men kan er de verschillende voorwaarden snel in terug vinden en men komt ook te weten tot wie men zich kan richten. ‘Woonpremies in Gent’ is dus een aanrader voor iedereen die verbouwingsplannen heeft.

Zowel de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse en federale overheid als Eandis verstrekken premies aan personen die werken aan hun woning uitvoeren. Niet alleen zijn de premieverstrekkers zeer divers, maar ook gelden per woonpremie andere procedures en voorwaarden. Daarom is het niet eenvoudig om alle informatie te verzamelen om dus zo optimaal mogelijk van alle bestaande premies te kunnen genieten. De Stad Gent heeft daarom alle woonpremies waarvoor Gentenaars in aanmerking komen verzameld in een overzichtelijke brochure.

In het boekje staat een overzichtelijke tekening van een huis waarop alle mogelijke werken zijn aangeduid. Op de pagina daarnaast staat duidelijk uitgelegd waarvoor men een premie kan krijgen. Elke premie wordt uitvoerig toegelicht en alle basisvoorwaarden en bedragen worden opgesomd, net zoals alle nodige contactgegevens. Via een systeem van icoontjes is het in één oogopslag duidelijk over welk soort werken het gaat. De brochure kan worden afgehaald bij de Dienst Wonen in het Administratief Centrum Zuid. Men kan ook terecht in één van de woonwinkels, die te vinden zijn in verschillende buurtcentra of welzijnsbureaus. Geïnteresseerden kunnen ook steeds uitleg krijgen bij de verschillende premies of hulp krijgen met de premieaanvraag.

Bel voor meer informatie naar Gentinfo op 09 210 10 10 (maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur), mail naar wonen@gent.be of surf naar www.gent.be/woonpremies.

Informatie: Dienst Wonen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Tel.: 09 266 76 40 wooninformatie en -advies
Tel.: 09 266 76 44 premies of tussenkomsten
Fax: 09 266 76 69. E-mail: wonen@gent.be


Guido Van Peeterssen

Gent wil ondernemingszin bij jonge mensen stimuleren

Studenten met zin om te ondernemen kunnen krijgen vanaf woensdag 1 september een steuntje in de rug. De Stad Gent en zes Gentse onderwijsinstellingen starten dan met een uniek project in samenwerking met het Centrum voor Ondernemen. Wie aan een van deze instellingen studeert of minder dan drie jaar afgestudeerd is, kan bij hen advies en hulp krijgen en gebruik maken van de infrastructuur van het centrum. Schepen Mathias De Clercq: “Wie wil ondernemen en daar hulp bij krijgt, heeft veel meer kans om te slagen. Dat is niet anders bij studenten en alumni. Vanaf woensdag 1 september kunnen zij daarom terecht bij het Centrum voor Ondernemen. Ook studenten die in het kader van een vak of een masterproef een businessplan moeten maken, kunnen beroep doen op het centrum. Ook dat is leren ondernemen”.

De Stad Gent regiseert en prefinanciert de kosten van de dienstenpakketten. De Stad Gent stimuleert immers het ondernemerschap en wil van de regio een bloeiend innovatief ondernemerslandschap maken. De studenten en alumni aan de Gentse onderwijsinstellingen zijn een uniek potentieel voor de Stad Gent. De Stad Gent wil deze doelgroep aanzetten om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Daarom stelt de Stad Gent een samenwerking met de Gentse onderwijsinstellingen voorop. Zij bezitten immers kennis over het ondernemen en de expertise voor het opleiden van toekomstige ondernemers. Studenten die deelnemen aan het project, komen in contact met ondernemers en studenten van diverse onderwijsinstellingen. Hierdoor wordt kennisuitwisseling en samenwerking gestimuleerd en worden studenten bij het ondernemen betrokken.

De dienstverlening kan gebruikt worden door studenten en alumni die ten hoogste drie jaar afgestudeerd zijn aan de Hogeschool Gent, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, de Vlerick Management School en de Universiteit Gent. Studenten kunnen gratis gebruik maken van het dienstenpakket ‘logistieke ondersteuning (open desk, vergaderruimte, parking, telefoon, internet,…), expertise en advies’ van het Centrum voor Ondernemen. Alumni betalen zelf de prijs van het dienstenpakket (275 euro per maand exclusief btw).

Het Centrum voor Ondernemen werd door het departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent opgericht. Dat centrum richt zich hoofdzakelijk op de begeleiding van opstartende bedrijven in samenwerking met de studenten van de Hogeschool Gent. Hiervoor stelt het Centrum voor Ondernemen een dienstenpakket logistieke ondersteuning, expertise en advies ter beschikking aan studenten van de Hogeschool Gent en aan ondernemers die een beroep doen op begeleiding van studenten van de Hogeschool Gent.

Informatie: Dienst Economie, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, tel. 09 266 84 00, fax 09 266 84 49, e-mail economie@gent.be

Centrum voor Ondernemen: Stephane Leliaert, Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent, tel. 09 324 16 00. E-mail info@centrum-voor-ondernemen.be. Website: www.centrum-voor-ondernemen.be

Guido Van Peeterssen

VIB wereldleider op gebied van plantenonderzoek.

Het VIB Departement voor Planten-Systeembiologie (PSB) aan de Universiteit Gent is op dit moment het beste onderzoekscentrum naar plantenbiotechnologie ter wereld. Dat blijkt uit een studie van het ARC Centre of Excellence uit Australië. De studie, onder leiding van de ARC directeur Ian Small, vergeleek de impact van het werk van wetenschappers aan alle vermaarde instituten voor plantenonderzoek wereldwijd. Als maatstaf gebruikte het ARC het aantal verwijzingen per artikel - een universeel gebruikte manier om de impact van wetenschappelijk onderzoek te bepalen. Met een gemiddelde van 18 verwijzingen per artikel stak PSB uit boven andere gerenommeerde instituten, zoals het Duitse Max Planck Institute of Plant Breeding, het Britse John Innes Centre, het Franse INRA en het Australische ARC zelf.

PSB is een onderzoeksdepartement van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de Universiteit Gent, waarvan de basis in de jaren 1980 werd gelegd door Marc Van Montagu en Jeff Schell. Zij ontwikkelden de technologie die het mogelijk maakt om planten genetisch te wijzigen. Hun vinding heeft toegelaten om de functie van genen en eiwitten bij planten te bepalen. Dat heeft een revolutie veroorzaakt in het basisonderzoek naar de werking van planten. Daarnaast vormde hun werk de basis voor de ontwikkeling van de biotech gewassen die vandaag op de markt zijn. Sedert 2002 is PSB, onder leiding van wetenschappelijk directeur Dirk Inzé, verder uitgegroeid tot een wereldvermaard centrum dat zich vooral toespitst op fundamenteel onderzoek naar groei en ontwikkeling van planten. Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage in het optimaliseren van planten voor de productie van voedsel en bio-energie.

ARC directeur Ian Small was vandaag te gast in het Technologiecampus van de UGent om er een wetenschappelijk seminarie te geven. Directeur Dirk Inzé: “Uiteraard zijn we heel fier op het behaalde resultaat. Op hun vakgebied behoren Marc Van Montagu en Jeff Schell tot de top tien van de meest geciteerde wetenschappers. Dat tilt het departement voor Planten-Systeembiologie tot een zeer hoog niveau. Bovendien is professor Ian Small vandaag bij ons te gast, hij geeft hier op de campus een wetenschappelijk seminarie. Op deze campus werken ruim 800 plantenbiologen, verbonden aan diverse bedrijven en wetenschappelijke instellingen. Daarvan werken er een 200 voor het VIB. Het aantal lezingen en wetenschappelijke seminaries door nationale en internationale experts hier is zeer hoog”.

Guido Van Peeterssen