zondag 30 oktober 2011

Te Loate Soldoat !Oorlog bij Theater Maskee

kleurSoldoatDe heer Deglace, minister van landsverdediging, heeft structurele maatregelen genomen. De kazerneringen moesten drastisch inkrimpen. Vandaar dat er een grote leegloop gecreëerd werd bij de Belgische strijdkrachten. Om die reden, en met als voornaamste doel het enigszins opvangen van de ontstane leemte, worden de mannen opgespoord die zich in het verleden door allerlei listen wisten te onttrekken aan hun militieplicht.

Deze categorie karottentrekkers of plantrekkers worden opgevorderd om vooralsnog hun militaire dienstplicht te volbrengen. Kapitein Mosselmans staat, met toegewijde ijver en veel aandacht voor tucht, in voor hun militaire opleiding in een bunker ergens in de omgeving van Gent. Dat dit niet van een leien dakje loopt hoeft geen betoog. Net zoals het Hof wordt de toeschouwer uitgenodigd om het eindresultaat te bekijken van deze komische disciplinaire opleiding. Regie: Maurice De Grauwe.

De soldaten van dienst :

Christian  Bellecoste, Marc Ceulemans, Maurice De Grauwe, Karina De Meyer,
Cynthia Deschuyter, Nicole De Tollenaere, Alexis De Vos,
Patrick Van Damme, Inge Vandeleene en Jens Versyp.

Praktische info :

De voorstellingen gaan door in Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38, 9000 Gent.

Vrijdag
11, 18 en 25 november 2011
om 20u
Zaterdag
12, 19 en 26 november 2011
om 20u
Zondag
13 en 20 november 2011
om 15u
Maandag
21 november 2011
(Extra voorstelling voor weekendwerkers)
om 20u

Toegangskaarten kosten 10 EUR in voorverkoop.


Reservatie : 09-222 08 55 of reservatie@theatermaskee.be

Meer info op
Geen opmerkingen: