woensdag 6 april 2011

Havenbedrijf Gent opgetogen met groen licht voor kanaal Seine-Nord

Na een jarenlange voorbereiding door de Franse waterwegbeheerder Voies Navigables de France heeft president Sarkozy het licht op groen gezet voor de ultieme onderhandelingen. Die moeten resulteren in een contract voor de bouw en de exploitatie gedurende 49 jaar van een nieuw kanaal tussen Compiègne en Cambrai, het kanaal Seine-Nord Europe. Dit kanaal zal het bekken van de Seine ontsluiten voor duwkonvooien tot 4.500 ton van en naar het waterwegennetwerk in Noord-West Europa. Behalve de aanleg van dit nieuwe kanaal zijn ook werkzaamheden voorzien voor de verbetering van de bevaarbaarheid van dit waterwegennetwerk in Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. De beschikbaarheid van moderne waterwegen tussen Vlaanderen en Parijs zal een volwaardig, milieuvriendelijk alternatief bieden voor het goederenvervoer op de zwaar belaste wegen en het hinterland van de Vlaamse Zeehavens uitbreiden in zuidelijke richting.

De beslissing over deze laatste grote stap in de voorbereiding van de aanleg van het 106 kilometer lange kanaal is bijzonder goed nieuws voor Vlaanderen. Dankzij dit kanaal zal de ontsluiting voor Vlaanderen via de waterweg richting zuiden aanzienlijk verbeteren. Op die manier zullen meer en grotere scheepstypes op die as kunnen varen. Vlaanderen zal zijn inspanningen verderzetten om zijn deel van het globale project te realiseren. De werken zijn al volop in uitvoering, meer bepaald aan het noordelijke eindpunt van het globale project, namelijk het Noordervak van de Ringvaart om Gent, dat in het kanaal Gent-Terneuzen uitmondt en zodoende aansluiting geeft met de delta van Schelde en Rijn. Voor 2011 zijn ook de Leiewerken in het zuiden van West-Vlaanderen voorzien. Het grensoverschrijdende belang van het project wordt ook onderstreept door de financiële inbreng vanwege de Europese Unie.

Ook Gents havenschepen Christophe Peeters is zeer verheugd met deze beslissing. Tegen 2017 zullen grotere binnenvaartschepen van de haven van Gent tot in Parijs kunnen varen. Deze verbinding is immers uitermate belangrijk voor de haven van Gent en de binnenvaart. Dit biedt nieuwe perspectieven om de positie van Gent als distributiecentrum voor Noord-Frankrijk en Parijs te verstevigen. Bovendien laat dit nieuwe kanaal binnenvaartschepen met een grotere capaciteit tot 4.400 ton toe (gelijk aan zowat 200 vrachtwagens). Schepen Christophe Peeters: “Het project zorgt voor de uitbouw van de Europese binnenvaartverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken. Het verbindt 7 havens: Le Havre, Rouen, Duinkerke, Gent, Zeebrugge, Antwerpen en Rotterdam. Frankrijk zal in dit project de binnenwateren verder uitbouwen van aan de Franse grens richting Parijs, via Lille, Cambrai en Compiégne. Het kanaal is 106 kilometer lang en kost 4,5 miljard euro. In 2012 beslist Frankrijk wie er het kanaal mag aanleggen. Tegen 2017 moeten de werkzaamheden op Frans grondgebied afgerond zijn”. www.havengent.be http://www.seine-nord-europe.com/

Geen opmerkingen: