zaterdag 11 februari 2012

Renovatie Gentse Boekentoren duurt vier jaar

de boekentorenDe Universiteitsbibliotheek van de UGent en het voormalig Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) vormen het grootste bewaard gebleven meesterwerk van Henry van de Velde. Op 1 maart 2012 vat de eerste fase van de restauratie aan. Eén van de grote uitdagingen van de restauratie zijn de betonnen gevels. Vooral het betonrot baart veel zorgen. Bij de restauratie zal de betonhuid over enkele centimeters worden verwijderd door middel van waterstralen onder hoge druk waarna een nieuwe betonhuid wordt aangestort.

De belangrijkste zichtbare ingrepen situeren zich in het vroegere museum van het HIKO (huidig PC-knooppunt) dat wordt uitgebreid met een ondergrondse verdieping en een mezzanine om een maximaal aantal werkplekken te creëren. Hier komt ook een nieuwe trapzaal, een doorsteek naar de bibliotheek en een nieuwe toegang tot het complex zonder trappen, waardoor niet geraakt moet worden aan de bestaande ingangen ten behoeve van mindervaliden. De bouw van het ondergronds boekendepot onder de binnenkoer is de voornaamste toevoeging. Dit is een duurzame oplossing voor de opslag van de boeken en de werking van de Universiteitsbibliotheek tijdens de restauratiewerken. Het biedt ook een garantie voor latere uitbreidingsmogelijkheden.
Na het voeren van de procedure ‘Open Oproep’ van de Vlaams Bouwmeester (Europese architectuurwedstrijd), gunde het Bestuurscollege de studieopdracht aan het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem. De opdracht bestond in het actualiseren van het gebouw met respect voor de authenticiteit en de kwaliteit van het monument. Na de restauratie moet het gebouw beantwoorden aan alle relevante wettelijke bepalingen, aan de hedendaagse comforteisen en aan de eisen voor de bewaring van erfgoedmateriaal. Het ontwerpteam deed een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek en stelde een masterplan op voor de restauratie van het hele complex. Die restauratie wordt in vijf fasen gepland:
Fase1 behelst de grondwerken, het bouwen van het ondergrondse depot en de ruwbouw voor het pc-knooppunt. Dat duurt tot eind 2013. Het ondergrondse depot zal drie verdiepingen tellen.

Fase 2 vat aan begin 2013 en omvat het werk aan de gevels en daken. De hele bibliotheek verhuist tussen maart en juni 2014 naar het ondergrondse depot. 'Als je alle boeken rug-aan-rug naast elkaar zet, heb je een lengte van 41 kilometer. Een speciaal team is alle boeken aan het reinigen en aan het inpakken.'

Tijdens fase 3, van 2014 tot 2016, gebeurt de restauratie van de toren en de leeszalen. De kostprijs voor de drie fasen bedraagt 27 miljoen euro. Er wordt gerekend op 11 miljoen subsidies.
Voor Fase 4, restauratie interieurs westvleugel (HIKO) en Fase 5, restauratie interieurs oostvleugel (back-offices), is er nog geen geld voorzien in het investeringsprogramma.

Geen opmerkingen: