maandag 13 juni 2011

Gentse Integratiedienst zet succesvol ambassadeursproject verder

LaTent TaLent  20Het Gentse Ambassadeursproject wordt na een succesvolle start in 2009 overgeheveld van het partnerschap Gent, Stad in Werking naar de Integratiedienst van de Stad Gent. Op die manier wordt het project verder gezet en kunnen nog meer mensen geïnspireerd worden door de Ambassadeurs. Het Ambassadeursproject werd opgestart binnen de werkgroep Latent Talent. Die werkgroep bundelt acties die de kwetsbare positie van Gentenaars van allochtone origine op de arbeidsmarkt wil verbeteren. Binnen het Ambassadeursproject gaan 37 allochtone rolmodellen op pad om via hun persoonlijke ervaringen jongeren te overtuigen verder te studeren en werkgevers aan te sporen meer allochtonen in dienst te nemen.

De bedoeling van het project was dat er een constante pool zou zijn van 6 Ambassadeurs die minimum 19 getuigenissen zouden afleggen. Een doelstelling die ruimschoots werd overschreden. Bij de start van het project, nu 2,5 jaar geleden, meldden zich 14 enthousiaste vrijwilligers aan om getuigenissen af te leggen. Een jaar later werd de ploeg uitgebreid zodat op dit moment 37 gemotiveerde Ambassadeurs Gent doorkruisen met hun getuigenissen. In de afgelopen 2,5 jaar getuigden de rolmodellen maar liefst in 120 klassen, verenigingen of bedrijven, goed voor in totaal 2707 bereikte personen. Elke doelgroep kreeg een andere boodschap mee. Aan jongeren werd uitgelegd hoe belangrijk het is om een diploma te behalen voor je latere beroepscarrière. Ook aan allochtone ouders werd duidelijk gemaakt hoe belangrijk een diploma is. De rolmodellen wezen hen op hun taak als ouder om hun kind hierin te steunen en stimuleren. Maar ook de leerkrachten werden overtuigd van de impact die ze kunnen hebben op het studiegedrag, de slaagkansen en de motivatie van hun leerlingen. Werkgevers werden dan weer gestimuleerd om meer allochtone talenten een kans te geven.

Een positief verhaal dus dat na het aflopen van de Vlaamse subsidies, eind juni 2011, een vervolg krijgt binnen de Integratiedienst van de Stad Gent. Dit zorgt ervoor dat de Ambassadeurs nog steeds getuigenissen zullen kunnen afleggen en dat nieuwe vrijwilligers kunnen blijven intekenen in dit project. Om de oorspronkelijke projectperiode af te sluiten en te vieren dat de Ambassadeurs verder kunnen blijven werken, werden zij door schepen van Werk Sofie Bracke bedankt voor hun inzet en overgedragen in de goede handen van schepen van Integratie Guy Reynebeau op zaterdag 11 juni.

Geen opmerkingen: