maandag 22 november 2010

Kortrijksesteenweg Gent onderbroken op 29 november

Vanaf maandag 22 november tot en met woensdag 8 december 2010 voert de aannemer verschillende werken uit aan de Kortrijksesteenweg ter hoogte van de Van Monckhovenstraat. De tramsporen en de verharding kant Citadelpark worden verwijderd en vervangen door nieuwe tramsporen met geïntegreerde wegbekleding en een nieuwe wegverharding. Autoverkeer komende van richting R40 zal ter hoogte van de Van Monckhovenstraat niet linksaf kunnen slaan richting Sterre. Doorgaand verkeer kan de omleiding via de Leopold II laan nemen om zo terug op de Kortrijksesteenweg uit te komen ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Verkeer richting station en Koningin Elisabethlaan kan zijn weg vervolgen via het gewone tracé

Op maandag 29 november 2010 zal de aannemer spoorwerken, de nieuwe spoorpanelen plaatsen op de Kortrijksesteenweg tussen de R40 en Holdaal. Om deze werkzaamheden veilig en vlot te laten verlopen wordt de Kortrijksesteenweg maandag 29 november afgesloten voor alle verkeer. Bestemming- en plaatselijk verkeer wordt aangeraden op de R40 Holdaal te nemen (hier wordt de rijrichting tijdelijk omgedraaid: van R40 naar Meersstraat en Kortrijksesteenweg en kan zo terug op de Kortrijksesteenweg zijn weg vervolgen. Doorgaand verkeer wordt aangeraden de omleiding via de Leopold II laan te nemen

Op dit ogenblik zijn volgende werkzaamheden aan de Kortrijksesteenweg aan de kant Citadelpark volledig voltooid: rioleringswerken, huisaansluitingen, spoorwerken tussen Van Monckhovenstraat en Van Nassaustraat. Ook het plaatsen van de boordstenen tussen Van Monckhovenstraat en Van Nassaustraat en tussen R40 en Van Marnixstraat is achter de rug. Op het menu voor de nabije toekomst (kant citadelpark): afwerken van de tramsporen, parkeerstroken aanleggen, fundering van de trottoirs en asfalteren van het rijvak

Geen opmerkingen: