donderdag 26 mei 2011

Internationale ontwerpwedstrijd ‘Wetteren aan de Schelde’

De gemeente Wetteren heeft altijd een historische band met de Schelde gekend. Spijtig genoeg blokkeert momenteel de verlaten bedrijvensite De Witte de verbinding tussen het hart van de gemeente en het waterfront. Hier komt verandering in. Samen met de gemeente zal het Schelde-Landschapspark nv deze verlaten bedrijvensite ontwikkelen tot een nieuw en kwalitatief stuk Wetteren. Op de oude site De Witte, tussen de Wetterse kerk en de Schelde, komen appartementen, parkeerplaatsen, winkels en horeca, en de gemeentediensten verhuizen vanuit het gemeentehuis naar een nieuw te bouwen administratief centrum. Met de aankoop van de site op 12 januari 2009 was een bedrag van 2.128.400 euro gemoeid.

Er werd een ontwerpwedstrijd gelanceerd, waarvoor er maar liefst 22 gerenommeerde ontwerpbureaus zich inschreven. “Ik ben blij dat zoveel, zelfs internationale, ontwerpteams interesse tonen in de ontwikkeling van ‘Wetteren aan de Schelde’. Het is dan ook een prachtige locatie, dat een sterk ontwerp verdient”, zegt Geert Haentjens, projectverantwoordelijke van het stedelijke ontwikkelingsbureau Euro Immo Star. “Maar zo ver zijn we nog niet”, alsnog Geert Haentjens, “op basis van de ingediende dossiers zal de jury minimum 3 en maximum 4 kandidaten selecteren. Deze selectie gebeurt o.a. op basis van het portfolio van de ontwerpteams. Vervolgens wordt aan de geselecteerde teams gevraagd een stedenbouwkundig ontwerp voor de volledige site en een schetsontwerp architectuur uit te werken.”

Het volledige ontwikkelingsprogramma omvat zowel publieke ruimten, als woningen, kantoorruimten, horeca en een (semi) ondergrondse parkeerruimte. Hoe en in welke fasen de projectsite ontwikkeld zal worden, wordt mede bepaald door het stedenbouwkundige ontwerp van het geselecteerde bureau. De jury is samengesteld uit Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester, vertegenwoordigers van de gemeente Wetteren, het intergemeentelijk samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark, het stedelijke ontwikkelingsbureau Euro Immo Star en het stedenbouwkundig en landschapsarchitectuur bureau West8. De resultaten van deze architectuurwedstrijd zullen in het najaar 2011 worden gepresenteerd. Daarna start de gedetailleerde uitwerking van het project, waarvan de realisatie waarschijnlijk in 2013 zal starten.

De nv Schelde-Landschapspark is een Publiek Private Samenwerking tussen 15 Scheldegemeenten en Euro Immo Star. De ambitie van het Schelde-Landschapspark is te komen tot een integrale ruimtelijke visie voor het volledige Scheldegebied, zodat de kwaliteiten van de regio bewaard blijven en er meer samenhangende landschappen ontstaan. De nv Schelde-Landschapspark treedt hierbij op als regionaal ontwikkelingsbedrijf.

Meer informatie:
www.schelde-landschapspark.be
www.euroimmostar.be
www.wetteren.be
Euro Immo Star: Gwenn Nevelsteen, gwenn.nevelsteen@euroimmostar.be Gemeente Wetteren: Anke Versonnen, anke.versonnen@wetteren.be

Geen opmerkingen: