dinsdag 3 mei 2011

Wetenschapscafé over duurzaam bouwen en verbouwen

Niemand twijfelt er vandaag nog aan dat energiezuinig bouwen en leven een noodzaak zijn. De vraag naar passiefhuizen stijgt. Op donderdag 5 mei, vanaf 19.45 uur, vindt in VC Mozaïek, Overleiestraat 5 in Kortrijk, het Wetenschapscafé over duurzaam bouwen en verbouwen plaats. Tussen pot en pint wordt van gedachten gewisseld over een thema dat elke rechtgeaarde Vlaming nauw aan het hart ligt. Eerst is er een uiteenzetting van de Howest-docenten Toegepaste architectuur Marc Jacobs en Patrick Gryson die hun expertise over onder meer Upcycling a building delen met het publiek. De Wetenschapscafés zijn een initiatief van de Associatie Universiteit Gent, waarvan Howest (de Hogeschool West-Vlaanderen) lid is. De setting is ontspannend, de toegang gratis en het onderwerp mateloos boeiend.

Duurzaam bouwen en verbouwen is veel meer dan enkel rekening houden met het energiegebruik. Om te kunnen spreken over duurzaam (ver)bouwen dienen ook  het watergebruik, ruimtegebruik en het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen in acht genomen te worden. En dan rijst nog de vraag: ‘Hoe past dit alles in de traditionele Belgische bouwstijl?’ Het jaarlijks energieverbuik van een passieve woning ligt dan ook een heel stuk lager (15 kWh/m2)  dan een goed geïsoleerde en energiearme woning (75 kWh/m2). Het optimaal plaatsen van ramen en voorzien van een zonnewering, luchtdicht bouwen, een doorgedreven isolatie, een goed afgewerkte ventilatie, het zijn enkele technieken die bijdragen tot het lage energieverbruik van een passiefhuis.

In dit wetenschapscafé zoeken we een antwoord op belangrijke vragen: Kun je huizen recycleren? Hoe lang moet een huis meegaan? Wat is een passieve woning? Hoe kunnen we een gebouw op en top duurzaam maken? De sprekers van dienst zijn de Howest docenten Marc Jacobs en Patrick Gryson. Architect Marc Jacobs is verbonden aan de opleiding Toegepaste architectuur van Howest. Naast het doceren is hij ook  onderzoeker en bezieler van het project ‘Upcycling a building’. Architect Patrick Gryson is net zoals Marc verbonden aan de opleiding Toegepaste architectuur van Howest en nauw betrokken bij het onderzoeksproject ‘Upcycling a building’.

Na de uiteenzetting is het de beurt aan het publiek. De discussie wordt gemodereerd door Knack redacteur Joël De Ceulaer. Met vragen, opmerkingen, meningen, en met een vlijtig schenkende cafébaas, laaien pittige cafégesprekken op. Het idee achter het Wetenschapscafé is simpel: in de ontspannen setting van een café op een informele manier van gedachten wisselen. De AUGent, waarvan Howest lid is, is één van de voortrekkers van de boeiende, maar vooral eigenzinnige Wetenschapscafés. De Wetenschapscafés zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Jong en oud: wetenschap boeit. Afspraak dus op donderdag 5 mei, om 19.45 uur, in VC Mozaïek, Overleiestraat 15A in Kortrijk. Meer informatie vind je ook op www.wetenschapscafekortrijk.be.

Geen opmerkingen: