vrijdag 4 november 2011

INNOVATIEF onderzoek naar de SEKSUALITEIT EN RELATIES van holebi’s in Vlaanderen

De Universiteit Gent start in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en het Universitair Ziekenhuis Gent een innovatief onderzoek naar de seksualiteit en relaties van holebi’s in Vlaanderen. Het onderzoeksteam ontwierp samen met een commerciële partner een campagne die holebi’s moet verleiden om een online vragenlijst in te vullen. Met de “Klik eens uit bed!” campagne willen de universiteiten een zo breed mogelijke groep van holebi’s aanspreken alsook zij die al eens geëxperimenteerd hebben met iemand van hetzelfde geslacht maar zich daarom nog niet identificeren met het label homo, lesbisch of biseksueel. Thema’s als kinderwens, ervaringen bij de eerste keer, seksuele praktijken, vreemdgaan, kijken naar porno, seksuele disfuncties (bv. erectiestoornissen, pijn bij het vrijen), ervaringen met seksueel geweld en nog veel meer, komen aan bod. Het seksleven van holebi’s, dat is de passie van dit onderzoeksteam! Iedereen kan de vragenlijst invullen op www.klikeensuitbed.be

Waarom?

Er bestaan vrijwel geen grootschalige gegevens over holebi’s in Vlaanderen. Om hier verandering in te brengen, wordt gekozen voor een online vragenlijst teneinde een zo divers mogelijke groep holebi’s te bereiken (jong en oud, laag en hoog opgeleid…). Aan de hand van diverse kanalen (de pers, via Facebook, promoteams die op feestjes gaan flyeren, het holebiverenigingsleven,…) tracht het onderzoeksteam holebi’s te overtuigen om een kijkje op de website te nemen en de vragenlijst in te vullen. Alle vragen beantwoorden neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De deelnemers kunnen bovendien ook mooie prijzen winnen (zoals een e-reader, cinematickets, etc…). Aan de hand van de behaalde resultaten van dit onderzoek streeft het onderzoeksteam ernaar een beter en gezonder seksleven van holebi’s te promoten. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als insteek voor een Vlaams beleid inzake seksuele gezondheid . De belangrijkste bevindingen zullen ook gecommuniceerd worden aan tal van organisaties (zoals bijvoorbeeld Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid in Vlaanderen). Deze organisaties kunnen op hun beurt de gegevens gebruiken om een gezonde seksualiteit en -relaties te bevorderen.

Over “Klik eens uit bed!”

“Klik eens uit bed!” is een innovatief onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent. Het onderzoeksteam bestaat zowel uit psychologen, seksuologen, sociologen als artsen. Het ontvangt hiervoor financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Dit overheidsagentschap ondersteunt innovatie in Vlaanderen en hecht veel belang aan de vertaling van onderzoeksresultaten. Om dit te realiseren wordt er ook samengewerkt met organisaties zoals Sensoa, çavaria, WelJongNietHetero, het Tropisch Instituut voor Geneeskunde en vele anderen.


Meer informatie vind je op de website www.klikeensuitbed.be .

Geen opmerkingen: