donderdag 17 november 2011

Kapitaalverhoging ZAPFI NV sluit aan bij de verdere uitrol van gratis Wi-Fi in België

ZapFi NV werd opgericht in Februari 2010 door internet-pionier Gery Pollet. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbieden van draadloos internet in steden en gemeenten. Zo sloot ZapFi NV vorig jaar een overeenkomst met het Brugse stadsbestuur om de inwoners en bezoekers draadloos toegang te geven tot het internet. ZapFi NV maakt inmiddels integraal deel uit van de in Luxemburg gevestigde groep ZapHolding met dochtermaatschappijen in Luxemburg, Nederland, Italië en België. De verhoging van het aandelenkapitaal met 1.500.000 euro werd gerealiseerd door ZapHolding en dient om ZapFi NV te ondersteunen in haar groei en de verdere uitbouw van haar draadloos internet netwerk in België. Gery Pollet licht toe: “Momenteel maken in Brugge dagelijks tussen de 5.000 en 10.000 personen gebruik van ons draadloos Wi-Fi netwerk. Het is onze bedoeling in de loop van 2012 ons gratis internet aanbod in een 20-tal andere steden in België te lanceren. Deze bijkomende middelen zullen ZapFi NV helpen haar ambities te realiseren.”

Op groepsniveau werd tevens het management team flink versterkt. Zo werd Benoit De Lescluze - tot voor kort financieel directeur bij Telenet-dochter “Hostbasket”- aangetrokken als CFO. Peter Van de Poel, voordien project verantwoordelijke voor de implementatie van digitale TV bij diverse kabelmaatschappijen (o.a. Telenet en Kabel Deutschland), werd aangesteld als CTO. De positie van marketing directeur (CMO) werd toegekend aan Mark Carter die recent nog de marketing strategie m.b.t. mobiel betalen voor VISA heeft helpen uittekenen. “ZapFi is een beloftevol bedrijf in een markt in volle expansie. Haar ambitieuze plannen om één de grootste aanbieders in Europa te worden van “gratis draadloos internet” heeft niet enkel het nieuwe management team maar ook internationale investeerders overtuigd om mee de schouders onder dit unieke project te zetten” vervolgt Benoit De Lescluze.

ZapFi zal in de eerste helft van 2012 gelanceerd worden in diverse Europese steden als Rotterdam, Luxemburg en Milaan. Hiervoor werden door ZapHolding bijkomende middelen aangetrokken. Gery Pollet besluit: “De meest recente prognoses tonen aan dat de markt voor “publiek Wi-Fi” de komende 3 jaren met tenminste 350% zal groeien terwijl het de verwachting is dat er tegen 2015 meer mobiele dan vaste internet gebruikers zullen zijn. Wij zien dan ook héél wat potentieel in de combinatie van gratis internet via Wi-Fi met bvb mobiele advertenties.” ZapFi is een “WISP” of “Wireless Internet Service Provider” en is gespecialiseerd in het aanbieden van gratis draadloos internet via Wi-Fi op publieke plaatsen. Het zakelijk model van ZapFi is niet gebaseerd op de verkoop van internet abonnementen maar wel op het maximaal aantal gebruikers dat van haar platform kan gebruik maken om op deze manier aantrekkelijke aanbiedingen en diensten met toegevoegde waarde aan haar gebruikers te kunnen aanbieden.

Geen opmerkingen: