woensdag 9 november 2011

Openstelling vernieuwde Kabinet Maurice Maeterlinck

Op woensdag 9 november 2011 vindt in de Gentse Veldstraat niet alleen de openstelling van het vernieuwde Kabinet Maurice Maeterlinck in het Museum Arnold Vander Haeghen plaats, maar ook de openstelling van het Hotel d’Hane-Steenhuyse, de ingebruikname na restauratie en aanpassing tot kantoorgebouw van het Pakhuis Clemmen en de inauguratie van ‘De Brug’, een kunstwerk van Koen Broucke in de koetspoort van het Museum Arnold Vander Haeghen.

Kabinet Maurice Maeterlinck
Op 9 november 1911 kende de Zweedse Academie de Nobelprijs Literatuur voor dat jaar toe aan de Gentenaar Maurice Maeterlinck. Honderd jaar later gedenkt Gent die bijzondere onderscheiding met de openstelling van het vernieuwde Kabinet Maurice Maeterlinck in het Museum Arnold Vander Haeghen. Het originele kabinet dateert uit de late jaren ‘70 van de vorige eeuw en beantwoordde zowel qua inhoudelijke samenstelling als qua materiële uitvoering niet langer aan de hedendaagse normen die voor een literair museum gehanteerd worden. De conservator van het Maeterlinckkabinet, Joris De Zutter, ontwierp onder de titel ‘Een odyssee naar de stilte’ een nieuwe samenstelling, die opgehangen werd aan Maeterlincks achtereenvolgende en talrijke verblijfplaatsen en die via dat parcours Maeterlincks literaire ontwikkeling schetst. Tentoonstellingsbouwer en museuminrichter Madoc zorgde voor de materiële realisatie.

Hotel d’Hane-Steenhuyse
Het Hotel d’Hane-Steenhuyse werd in 1981 door de Stad Gent aangekocht. Al die tijd stond dit prachtige stadspaleis slechts sporadisch open voor het publiek. Na een lange restauratiecampagne van het interieur zal het voortaan ook echt bezocht kunnen worden. Het werd gestoffeerd met d’époque meubilair en voorwerpen uit de 18de en de vroege 19de eeuw en geeft zo een getrouw beeld van de aristocratische wooncultuur van die voor Gent belangrijke periode. De inrichting kwam tot stand door een samenwerking van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur en het Design museum Gent, dat uit zijn reserves het nodige, rijke meubilair kon aanleveren.

Pakhuis Clemmen
Het pakhuis aan de oever van de Leie dat de binnentuin van het Museum Arnold Vander Haeghen afsluit werd eind 18de eeuw gebouwd voor de Gentse katoenmagnaat Judocus Clemmen. Toen dit maison de maître in 1946 bij legaat aan de Stad Gent werd overgemaakt door de toenmalige eigenaar Arnold Vander Haeghen werd het pakhuis als opslagplaats verhuurd aan het naastliggende grootwarenhuis. Enkele jaren terug werd die huur beëindigd en werd besloten het pakhuis te restaureren en om te bouwen tot kantoorruimte voor Circa, Cultuurcentrum Gent en voor de Dienst Cultuurparticipatie, die tot vandaag in het Museum Arnold Vander Haeghen hun kantoren hebben samen met de staf van het Departement Cultuur en Sport, een te belastende concentratie voor de capaciteit van dit gebouw. De restauratie en aanpassing werd uitgevoerd naar een ontwerp van ingenieur-architect Thierry Lagrange (ALT architectenbureau) en gerealiseerd door de Dienst Bouwprojecten van de Stad Gent met als projectleider Pascal Jacobs en als aannemer de firma Monument.

Culturele as
Het Hotel d’Hane-Steenhuyse, het Museum Arnold Vander Haeghen en het Pakhuis Clemmen vormen samen een culturele as, die de commerciële Veldstraat kruist en die voortaan toegankelijk zal zijn voor het publiek. Vanaf de koetspoort van d’Hane-Steenhuyse aan de Kortemeer zal men vrij kunnen wandelen door de tuin van dit grandioze adellijk paleis tot in de binnentuin van het Museum Arnold Vander Haeghen. In een later stadium moet een voetgangersbrugje over de Leie dat culturele dwarsparcours verder doortrekken tot op de Ajuinlei, van waar men de gerestaureerde achtergevel van het Pakhuis Clemmen met zijn geslaagde hedendaagse uitbreiding zal kunnen bewonderen.

De Brug van Koen Broucke
Nog meer brug: voor de koetspoort van het Hotel Arnold Vander Haeghen bedacht kunstenaar Koen Broucke een artistiek concept, dat hij de naam ‘De Brug’ gaf. Zijn inspiratie haalde hij uit de vroeg-19de-eeuwse wandschilderingen in het Museum Arnold Vander Haeghen, waar heel wat bruggen op afgebeeld staan. De Brug is gerealiseerd met afgestoten collectiestukken van het MIAT verwijzend naar het rijke industriële verleden van de stad Gent en het Pakhuis Clemmen. Het kunstwerk geeft daarmee een nieuwe betekenislaag aan het rijke historische patrimonium en is een betekenisvolle allegorie voor de onzichtbare maar reële band, die voortaan de twee prachtige 18de-eeuwse complexen over de commerciële as van de Veldstraat verbindt.

Bezoeken
Het Kabinet Maeterlinck, het Chinees Salon en het Hotel d’Hane-Steenhuyse zullen onder begeleiding van een gids samen bezocht kunnen worden, zowel in groep als individueel. Groepen (ook scholen) worden rondgeleid op donderdag in de voor- of de namiddag. Individueel bezoek kan op vrijdag en op zaterdag.

Rondleidingen Hotel D’hane-Steenhuyse en Museum Arnold Vander Haeghen
Circuit
Hotel d’Hane Steenhuyse : gelijkvloers en eerste verdieping
Museum Arnold Vander Haeghen: Kabinet Maeterlinck en het Chinees Salon.
Plaats van samenkomst met de gids: poortgebouw Museum Arnold Vander Haeghen.

Groepen en scholen: rondleidingen op donderdag, voor groepen tot 15 personen per gids
Prijs voor groepen: 75 euro (gids en toegangsprijs inbegrepen)
Prijs voor scholen: 65 euro
Reservatie vooraf noodzakelijk bij: BoekjeBezoek – Gent Cultuurstad vzw, Bijlokekaai 7b, 9000 Gent, tel. 09 267 14 66, fax 09 267 14 98,

Individuelen: 1 rondleiding op vrijdag en 1 rondleiding op zaterdag, aanvang telkens om 14.30 uur
Prijs: 5 euro per persoon (gids en toegangsprijs inbegrepen), kinderen tot en met
18 jaar gratis
Verkoop tickets vooraf noodzakelijk bij: vzw Uitbureau Gent, Kammerstraat 19,
9000 Gent, uitsluitend via tel. 09 233 77 88
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag: 10 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur (telefonisch tot
18 uur)
Zaterdag: 10 – 12.30 uur en 13 – 16.30 uur
Zon- en feestdagen gesloten

Timing:
Ticketverkoop vanaf zaterdag 5 november 2011
Eerste gegidste rondleidingen voor groepen vanaf donderdag 10 november 2011
Eerste gegidste rondleidingen voor individuelen vanaf vrijdag 11 november 2011

Werken Pakhuis Clemmen
Het ontwerp van de renovatie van het Pakhuis Clemmen werd in nauw overleg met de Dienst Bouwprojecten, het Departement Cultuur & Sport, de Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Circa, Dienst Cultuurparticipatie en de adviserende diensten van de Stad Gent opgemaakt. De ambitie beperkte zich niet tot culturele aspecten, maar had ook vooral oog voor duurzaamheid. Het gebouw moest volledig ontmanteld worden en werd gerenoveerd met respect voor zijn historische waarde. Dit impliceerde dat de waardevolle elementen in ere werden hersteld (onder meer gevels, daken, houten buitenschrijnwerken, houten skelet- en spantstructuur, enz.). Het pakhuis werd beperkt uitgebreid naar de waterzijde met een bijkomend erkervolume. Hiermee werd het dakvolume plaatselijk aangepast van een hellend dak naar een plat dak. Dat was noodzakelijk om een optimale toegang en een optimaal gebruik van het dakvolume (multifunctioneel kantoordeel) te realiseren. Het was tegelijk ook de bedoeling met die ingreep een duidelijke communicatie op stedenbouwkundig niveau te realiseren.

De werken omvatten een integrale restauratie van het pakhuis met onder meer afbraak- en ontmantelingswerken, riolerings- en ruwbouwwerken, dak- en timmerwerken, isolatie- en schrijnwerken, binneninrichting (afwerkingen, vaste meubilering, schilderwerken, enz.) en technieken allerhande (verwarming, luchtbehandeling, elektriciteit en lift). Waar mogelijk werden passieve maatregelen voorzien (bijvoorbeeld doorgedreven dakisolatie); waar het niet anders kon, werden ‘afwijkende’ maatregelen genomen (bijvoorbeeld binnenisolatie omwille van de historische buitengevel). Verder werden een energiezuinige verwarmingsinstallatie en geïsoleerde luchtgroepen, een gecontroleerde balansventilatie met warmterecuperatie en een lucht-waterwarmtepomp voorzien en werd er ook rekening gehouden met energiezuinige verlichting.
De integrale kostprijs bedraagt 2.450.228,39 euro (incl. btw).

Geen opmerkingen: