maandag 20 december 2010

Immigranten en etnische minderheden vaker depressief

Onderzoekers van de vakgroep Sociologie van de UGent concluderen uit een grootschalige studie dat immigranten en etnische minderheden in heel wat Europese landen waaronder België meer depressieve symptomen ervaren dan de autochtone bevolking. Belangrijke oorzaken van deze verschillen zijn discriminatie en een moeilijke financiële situatie. Ook de regio van herkomst van migranten en etnische minderheden blijkt een bepalende factor te zijn. De onderzoekers constateren dat immigranten en etnische minderheden twee verschillende groepen vormen, en dus door beleidsmakers ook als dusdanig benaderd moeten worden.

In een groot aantal Europese landen rapporteren immigranten en etnische minderheden meer klachten van depressiviteit dan autochtonen. Dit is voornamelijk het geval in West- en Noord-Europese landen. Zo ervaren immigranten in Frankrijk, Zwitserland, Estland en Zweden tot 18% meer depressieve gevoelens dan de autochtone bevolking. Bij etnische minderheden ligt dit percentage nog hoger. Etnische minderheden in Nederland, Frankrijk en Estland rapporteren tot 29% meer depressieve symptomen. In Denemarken en Zweden loopt dit zelfs op tot 58%. Ook in België ervaren etnische minderheidsgroepen tot 41% meer klachten van depressie. De mentale gezondheid van immigranten daarentegen is in België gelijkaardig met de autochtone bevolking. In de meeste Zuid- of Oost-Europese landen merken de onderzoekers geen verschil met de autochtone bevolking. Dit komt niet doordat immigranten en etnische minderheden in die landen klachten hebben, maar doordat daar ook de mentale gezondheid van de autochtone bevolking een stuk slechter is. Tot op heden waren er hierover geen betrouwbare gegevens die internationaal konden worden vergeleken. Onderzoekers van de vakgroep sociologie van de universiteit Gent konden dit thema voor het eerst bestuderen met behulp van de data van de European Social Survey. Ze maakte hiervoor gebruik van informatie van meer dan 36.000 respondenten uit 23 Europese landen.

Drie belangrijke oorzaken van de verhoogde frequentie en ernst van klachten van depressiviteit bij immigranten en etnische minderheden zijn regio van herkomst, etnische discriminatie en een moeilijke financiële situatie. Zo blijkt het risico op depressieve gevoelens het grootst te zijn voor immigranten uit Zuid- en Oost-Europa en van buiten Europa. Ook etnische discriminatie is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van depressieve gevoelens bij deze groepen. Tot 40% van de toename in depressie symptomen bij etnische minderheden kan immers verklaard worden door ervaringen van etnische discriminatie. Bij immigranten is dit ongeveer 18%. Een laatste zeer belangrijke oorzaak blijkt de moeilijke financiële situatie te zijn, waarin deze groepen zich vaak bevinden. Zo zijn immigranten en etnische minderheden vaker werkloos en komen ze moeilijker rond met hun inkomen. De onderzoekers tonen ook aan dat immigranten voor hun migratie geen hogere vatbaarheid voor depressie vertonen. Etnische discriminatie en achterstelling vormen de directe oorzaken van verhoogde klachten van depressiviteit.

Deze studie toont ook aan dat immigrantengroepen en etnische minderheidsgroepen twee verschillende groepen zijn. Zowel onderzoekers als beleidsmakers identificeren immigranten vaak op basis van hun geboorteplaats en die van hun ouders. De onderzoekers van Universiteit Gent tonen echter aan dat bijna 50% van de etnische minderheden op basis van deze definitie als autochtoon wordt beschouwd. Bij het opstellen van beleidsvoorstellen is het dus belangrijk dat de juiste doelgroep voor ogen wordt gehouden.

Link:
http://www.springerlink.com/content/j8mm282r405560un/

Geen opmerkingen: