zaterdag 11 december 2010

Werken aan de Kleine Ring te Gent: update.

De tramsporen op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg en de Gentse R40 worden vernieuwd. Deze week werd de kant van de Kortrijksepoortstraat volledig aangepakt. Vanaf vrijdagochtend 10 december werd de R40 opnieuw opengesteld voor alle verkeer op vier rijvakken. Afslagbewegingen op het kruispunt Kortrijksepoort zijn evenwel niet mogelijk aangezien dit nog een werfzone is. Op maandagochtend 13 december zal de aannemer de tramsporen aanleggen langs de kant Kortrijksesteenweg. Het verkeer op de R40 wordt dan op twee rijvakken gebracht kant Kortrijksepoortstraat. Deze situatie duurt tot vrijdagavond 17 december, daarna kan alle verkeer op de R40 en op het kruispunt Kortrijksepoort opnieuw alle rechtdoor- en afslagbewegingen maken zoals voorheen.

Aangezien het tramspoor richting station in de Kortrijksesteenweg nog niet aangelegd is, dient de tram van spoor te veranderen. In de laatste twintig meter van de Kortrijksepoortstraat wordt een bocht aangelegd die deze wisseling van spoor mogelijk maakt. Deze bocht wordt na het bouwverlof in de tweede week van januari 2011 aangelegd. Deze werken zullen vermoedelijk vier dagen duren. Gedurende deze periode kan er geen autoverkeer de Kortrijksepoortstraat inrijden. Hou er rekening mee dat na voltooiing van deze werken de tram in de Kortrijksepoortstraat de laatste twintig meter tegen de rijrichting in rijdt.

Bewoners, handelaars en bestemmingsverkeer, komende uit de richting Heuvelpoort, wordt aangeraden de omleiding via Eekhout, Van Duyseplein en Van Hulthemstraat of Verdedigingstraat (waar de rijrichting wordt omgedraaid) te gebruiken. Bewoners, handelaars en plaatselijk verkeer, komende uit de richting Ekkergem, wordt aangeraden de omleiding Bijlokehof, Kluyskensstraat, Hospitaalstraat, Coupure Links en Verloren Kost te nemen. Verkeer richting binnenstad wordt aangeraden de omleiding Overpoortstraat, Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat en Jozef Plateaustraat te nemen. In de Kortrijksepoortstraat wordt er gedurende deze periode tweerichtingsverkeer toegelaten.

Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt het rijvak kant Citadelpark geasfalteerd tussen 15 en 17 december 2010. Ook de fundering van de trottoirs en de aanleg van de parkeerstroken langs deze zijde van de Kortrijksesteenweg zullen bij gunstig weer uitgevoerd worden. Om de bewoner en handelaar een iets comfortabelere eindejaarsperiode te bezorgen wordt alles in het werk gesteld om de Kortrijksesteenweg tegen 23 december open te stellen voor alle autoverkeer. Het verkeer zal dan tot maandagochtend 10 januari 2011 zowel stadinwaarts als –uitwaarts kunnen rijden.

Geen opmerkingen: