maandag 6 december 2010

“Varen in Vlaanderen” opnieuw naar Boot Düsseldorf in 2011

Dat Vlaanderen op het vlak van waterrecreatie heel wat te bieden heeft, is ons al lang bekend. In het buitenland echter mogen we gerust nog wat meer in de verf zetten dat door de alsmaar toenemende samenwerking tussen openbare diensten en privé ondernemingen zowel de infrastructuur als de mogelijkheden op recreatief vlak fel verbeterd zijn. Daarom treedt van Vlaanderen weer aan op ‘boot Düsseldorf’, de grootste watersportbeurs ter wereld. Dat is dan al voor de 9de keer en nog steeds even enthousiast.

Met een mooie en verzorgde stand wordt aan talloze buitenlanders met Duitsers en Nederlanders voorop, het Vlaamse watervisitekaartje afgegeven. Op 302 m² toont Promotie Binnenvaart Vlaanderen, met in zijn kielzog 18 Vlaamse instellingen en bedrijven, onze talrijke recreatietroeven. De waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust en Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw staan er naast de toeristische partners Gent en Antwerpen. NautiV, de Vereniging van Vlaamse Nautische Bedrijven, overkoepelt er een tiental Vlaamse wateractieve bedrijven, gaande van opleiding en charter, verhuur van boten, uitrusting van jachthavens tot milieuvriendelijke algenbestrijding en rompreiniging. Uiteraard zijn ook de Belgische bezoekers van harte welkom op de stand. Zij zullen er ongetwijfeld ook nog iets kunnen opsteken over ons waterwegennet.

Een nieuw en fris ogend logo werd speciaal ontworpen om de herkenbaarheid van Vlaanderen in het buitenland te verhogen. Bovendien laat de nieuwe website www.vareninvlaanderen.be geen kansen verloren gaan. Waar kan u ons vinden?
Van 22 tot 30 januari 2011op de standnummers 14H15 en 14H16, de overgang tussen de hallen 13 en 14.

Geen opmerkingen: