vrijdag 20 januari 2012

Chemiesector sluit onderwijsconvenant met minister Smet en onderwijskoepels

Sectorfederatie essenscia vlaanderen, de vakbonden van de chemiesector, Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet en de vier onderwijskoepels hebben vandaag een onderwijsconvenant ondertekend voor de sector chemie, kunststoffen en life sciences. Met dit convenant slaan de verschillende partijen de handen in elkaar om de samenwerking tussen onderwijs en de chemiesector te intensifiëren en meer concrete en meetbare engagementen aan te gaan. Zo wordt onder meer gewerkt aan een betere ‘branding’ van de sector bij jongeren en leerkrachten en worden er structureel bedrijfsstages voor leerkrachten en leerlingen aangeboden. Het gemeenschappelijke doel van alle partijen is een verhoogde instroom van jong talent in de chemiesector.

Op basis van een studie van de KU Leuven verwacht de sector het komende decennium een uitstroom van ongeveer 16.000 oudere werknemers die de pensioenleeftijd zullen hebben bereikt. Op een totale tewerkstelling van ruim 61.000 is dit een zeer aanzienlijk aantal. Bovendien is de sector erin geslaagd om de tewerkstelling de voorbije jaren relatief stabiel te houden en is er geen sprake van een afbouwscenario in de chemische industrie en life sciences in Vlaanderen. Een vlotte communicatie met jongeren en een goede samenwerking met de onderwijswereld is dus uiterst belangrijk om nieuwe talenten aan te trekken. Nog al te vaak is de chemie immers voor jongeren een grote onbekende, terwijl de chemische industrie via haar producten in ons dagelijks leven alomtegenwoordig is en voor tal van problemen duurzame oplossingen biedt.

essenscia en haar leden-bedrijven ondernemen al verschillende jaren tal van acties om industrie en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Tijdens het voorbije Internationaal Jaar van de Chemie 2011 organiseerde essenscia een ‘Week van de Chemie’ en een opendeurweekend in 60 bedrijven en kennisinstellingen met bijzondere aandacht voor jongeren. De eerste resultaten van deze communicatieacties naar het onderwijs beginnen zich stilaan af te tekenen. Zo zit het aantal inschrijvingen in wetenschappelijke en chemie-gerelateerde studierichtingen aan Vlaamse universiteiten en hogescholen in de lift, maar zijn ze nog steeds ontoereikend om de grote vraag naar wetenschappelijk en technisch geschoold personeel, die overigens niet uitsluitend de chemiesector treft, op te vangen.

Geen opmerkingen: