dinsdag 17 januari 2012

Philips laat vernieuwde stadskern Deinze stralen en tot 40% energie besparen

In nauwe samenwerking met Philips Lighting voert het stadsbestuur van Deinze het tweede luik uit van de stadskernvernieuwing van de markt met het stadhuis, de nieuwe stadsluifel en het Huis Van Thuyne. In 2011 kregen reeds het Sint-Poppoplein, de Leiedam, het Emiel Clausplein met de kerk, het Saveryspand en de ophaalbrug een verlichtingsmake-over. Deze realisaties hebben als doel om op een duurzame manier de sfeer en veiligheid te verbeteren. De Philips verlichting laat de stad Deinze toe aanzienlijk op onderhoud te besparen en maar liefst 40% op energie. Bovendien draagt de openbare verlichting eveneens haar steentje bij tot de vermindering van lichtvervuiling en CO2-uitstoot. Philips ontwikkelde voor Deinze een verlichtingsconcept op maat dat rekening houdt met de specifieke functie en vereisten van ieder gebied in de stadskern. Bovendien beantwoorden alle realisaties aan de criteria die de stad Deinze, onder de verantwoordelijkheid van schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne, voorop stelde: duurzaamheid, vernieuwing en design. ‘Minder is meer’ vormt ontegensprekelijk de overkoepelende gedachte achter dit project.

Minder straatverlichting geeft meer sfeer en meer veiligheid
Straatverlichting in woonwijken is een dubbele uitdaging: hoe de veiligheid van de bewoners verzekeren en tegelijk energie- en exploitatiekosten verlagen? Philips maakt dit onder meer mogelijk met de Fortimo LED-technologie. Deze bereikt met minder lichtpunten hogere lichtsterktes, met behoud van een uniform wit lichtbeeld voor een optimaal veiligheidsgevoel.

Minder onderhoud van LED-lampen dankzij lange gegarandeerde lichtintensiteit
LED-lampen zijn niet alleen duurzaam door hun lagere energieverbruik: hun lichtintensiteit blijft tot 15 jaar lang gegarandeerd zonder onderhoud. Hun levensduur is met andere woorden 4 à 5 keer langer dan traditionele verlichting.

Design
De stad Deinze en het ontwerpteam Marie-José Vanhee in samenwerking met Robbrecht & Daem waakten erover dat er ook voldoende aandacht was voor smaakvol design. Philips paste zo op advies van de stad de opvallende konische vorm van de CitySpirit straatverlichtingsarmaturen aan.


Deinze nog dichter bij doelstelling 2020
Deinze engageert zich om het woon- en leefplezier voor de burgers te verbeteren. Daarom werd in 2010 gestart met de stadskernvernieuwing en de opwaardering van het publieke domein. Vernieuwde, duurzame verlichting in het stadscentrum vormt één van de speerpunten in een reeks van geplande verbeteringen binnen het masterplan openbare verlichting dat Deinze voor haar volledige grondgebied heeft uitgewerkt.
“Deinze bij nacht straalt als nooit tevoren en de gezellige, veilige sfeer in het centrum komt je tegemoet. Persoonlijk ben ik vooral trots op de verlichting van de kerk en de ophaalbrug. Met dit verlichtingsconcept zet Deinze een stevige stap in de richting van haar streefdoel om tegen 2020 30% minder energie te verbruiken voor de openbare verlichting”, aldus schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne.

Geen opmerkingen: