maandag 23 januari 2012

Gentenaar kan terecht in drie Sociale Infopunten met al zijn vragen

Het OCMW Gent en de Stad Gent hebben midden januari 2012 drie Sociale Infopunten geopend. In een Sociaal Infopunt kunnen buurtbewoners terecht met allerlei vragen over sociale hulp- en dienstverlening. De belangrijkste taak van een Sociaal Infopunt is informeren en doorverwijzen. Het gaat om een proefproject voor zes maanden. Bedoeling is dat er op termijn een netwerk van Sociale Infopunten over heel Gent komt. Een samenwerking met externe sociale partners, zoals de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), behoort ook tot de mogelijkheden. De Sociale Infopunten zijn geopend in drie bestaande locaties: het OCMW-welzijnsbureau Gent Noord aan het Edward Anseeleplein 7, het OCMW-lokaal dienstencentrum Wibier aan de Antwerpsesteenweg 768 in Sint-Amandsberg en het Buurtcentrum Brugse Poort-Malem in de Kokerstraat 36.

Deze drie diensten behouden hun eigen werking. Respectievelijk zijn dat sociaal werk, ouderenzorg en buurtwerk. Het Sociaal Infopunt is een extra dienstverlening. Voortaan geven die diensten ook informatie over een aantal belangrijke sociale producten van het OCMW en van de Stad Gent. Dat gaat dan onder meer over financiële hulpverlening, schuldbemiddeling en budgetbeheer, ouderenzorg, energie, wonen, juridische en administratieve hulp, mobiliteit, vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en pensioenen. Gentenaars die hierover vragen hebben, zijn bij het Sociaal Infopunt op de juiste plaats. De burger hoeft dus zelf niet meer eerst uit te zoeken bij welke dienst hij moet zijn. Hij kan met zijn vraag gewoon naar het Sociaal Infopunt in zijn buurt stappen.

De bezoeker krijgt in een Sociaal Infopunt correcte en begrijpelijke informatie. Er wordt ook bekeken welke organisatie de bezoeker verder kan helpen. Dat doorverwijzen gebeurt op een hartelijke manier. Het Sociale Infopunt legt zoveel mogelijk het eerste contact met de betrokken dienst en maakt, indien gewenst, al meteen een afspraak. De burger mag zeker niet het gevoel krijgen dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd en zelf zijn weg moet zoeken in het kluwen van sociale organisaties. Tot slot kan het Sociaal Infopunt een aantal zaken ook rechtstreeks aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van een vlinderoprit of advies over ergotherapie aan huis. Klantgerichtheid staat centraal bij de Sociale Infopunten. De loketwerking wordt meer vanuit de noden en verwachtingen van de burger georganiseerd. Misschien lopen de burgers met vragen rond die niet gekend zijn of weten ze niet waar ze moeten aankloppen met bepaalde vragen. Zowel bij de Stad Gent als bij het OCMW wordt er al een tijd rond klantgerichtheid gewerkt. De Stad Gent wil haar administratieve dienstverlening optimaliseren via het LEO-project, wat staat voor Loket En Onthaal.

Geen opmerkingen: