zaterdag 28 januari 2012

Gentse Korenmarkt krijgt twee Kobra zuilen

Bij de heraanleg van de Korenmarkt werd in de realisatie van twee kunstwerken voorzien. Het gaat over het oprichten van twee zuilvormige constructies. Momenteel worden de sokkels van beide kunstwerken gebruikt als zitbank, maar daar komt verandering in. Het college van burgemeester en schepenen heeft ermee ingestemd om de onderhandelingen op te starten met twee kunstenaars, Didier Vermeiren en Rebecca Warren. Beide zuilen zullen een maximale hoogte hebben van 24 meter en een diameter van 2,50 meter. Het college van burgemeester en schepenen ging ermee akkoord om te beginnen met de uitvoering van het ontwerp van beeldhouwer Didier Vermeiren, die als eerste geselecteerd werd. Zijn kunstwerk zal geplaatst worden aan de kant van de Donkersteeg.

Didier Vermeiren (°1951) werd bekend door zijn werk dat de status van en de relatie tussen de sokkel en het beeld bestudeert. In vroeger werk ging zijn aandacht naar sokkels van beroemde beeldhouwwerken. Nooit voorheen was de sokkel als deel van het beeldhouwwerk op die expliciete en originele manier benaderd. Daardoor is hij een logische keuze voor het ontwerpen van een monumentale zuil.

Rebecca Warren (°1965) is een gereputeerde Britse beeldhouwster. Zij combineert een wijde keuze van inspiratiebronnen met een sterk vormbewustzijn. Haar werk wordt vooral gekenmerkt door een fascinatie voor de vrouwelijke vorm, wat haar de aangewezen ontwerpster maakt voor de ‘vrouwelijke’ zuil.

Voor dit artistieke project op de Korenmarkt was reeds 100.000 euro vastgelegd voor de eerste fase van het voorontwerp en voor de stabiliteitsstudie, die voor deze monumentale constructies noodzakelijk is. In de begroting 2012 werd 250.000 euro ingeschreven voor de realisatie van het eerste ontwerp van de hand van Didier Vermeiren. Link Kobra: http://www.gent.be/eCache/WBS/1/45/895.html

Geen opmerkingen: