donderdag 12 januari 2012

PWA Gent blijft groeien

2011 was voor het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Gent (PWA Gent) een goed jaar. Zowel het aantal werknemers, gebruikers als uitgevoerde klussen steeg aanzienlijk in vergelijking met het jaar ervoor. Vorig jaar stonden 16% meer PWA-werknemers klaar om Gentenaars, overheden of verenigingen te helpen bij het sneeuwruimen, uitvoeren van kleine reparatiewerkjes of administratieve taken. In 2010 telde PWA Gent 237 actieve werknemers, hun aantal steeg naar 282 in december 2011. 39 werknemers stroomden het afgelopen jaar door naar een reguliere job.

Ook het aantal gebruikers steeg het afgelopen jaar: van 538 in december 2010 naar 565 in december 2011. Dat is een stijging van bijna 5%. De toename van het aantal gebruikers zorgde er bovendien voor dat ook het aantal aangevraagde klussen steeg met bijna 18%. De bijna 300 PWA werknemers voerden samen in 2011 2645 taken uit. Vooral tuinonderhoud blijft populair om uit te besteden aan het PWA.

Het PWA Gent werd in 1998 opgericht als een samenwerkingsverband tussen de federale overheid, de RVA, de sociale partners en de stad Gent. De belangrijkste doelstelling van het PWA was om langdurige werkzoekenden uit hun isolement te halen en het ‘witten’ van zwartwerk. Bovendien biedt het een antwoord op enkele maatschappelijke noden van Gentenaars. Op die manier zorgt het systeem er dus voor dat langdurige werkzoekenden zich opnieuw inzetten voor de maatschappij. Ze leren ook nieuwe competenties aan kunnen opnieuw de weg vinden naar de arbeidsmarkt.

Reactie schepen van Werk, Sofie Bracke (Open VLD): “Dat zowel het aantal PWA werknemers, als het aantal gebruikers én uitgevoerde klussen in 2011 steeg, is natuurlijk een goede zaak. Toch is die groei geen doel op zich. Wat voor mij de hoofddoelstelling blijft, is mensen een kans bieden om opnieuw door te stromen naar een reguliere job. Aangezien beslist is dat deze maatregel overgeheveld wordt naar de Vlaamse bevoegdheid, is het afwachten welke maatregelen eventueel genomen zullen worden. Ik hoop alleszins dat Vlaanderen snel beslist welke kant ze op wil met het PWA-systeem. De federale beslissing om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te versnellen, noopt ons ertoe om het stelsel te herzien. De meeste van onze PWA werknemers zijn immers langdurig werkzoekenden van 50 jaar of ouder. De bestaande maatregel zal dus herbekeken moeten worden opdat het PWA systeem hervormd kan worden tot een versterkend activeringssysteem.”

Geen opmerkingen: