vrijdag 20 januari 2012

Gratis rondvaarten in de Gentse haven wegens succes verdubbeld

Het Havenbedrijf Gent organiseert sinds november 2011 elke maand gratis rondvaarten in de haven van Gent. Wegens het grote succes ervan wordt het aantal vaarten verdubbeld en vinden ze het hele jaar door op zaterdag plaats. Jaarlijks zullen zo maar liefst 10.000 mensen de Gentse haven van binnenuit kunnen beleven. Half september vorig jaar kondigde het Havenbedrijf gratis rondvaarten aan op de eerste zaterdag van de maand (voor verenigingen) en op de derde zaterdag (voor particulieren). Op enkele weken tijd waren alle rondvaarten tot het najaar 2012 volzet. Deze manier om de haven te ontdekken werd dus door velen gesmaakt. Dit deed het Havenbedrijf besluiten om voortaan het hele jaar door elke zaterdag rondvaarten te organiseren voor particulieren en voor verenigingen.

Gedurende twee uur kan iedereen van op het water de haven van binnenuit beleven. De rondvaart op het havenjacht “Jacob van Artevelde” is helemaal gratis voor particulieren. Gewoon vooraf inschrijven is de boodschap. Voor verenigingen en organisaties wordt er zelfs maatwerk geleverd. Het Havenbedrijf wil met deze rondvaarten “alle Gentenaars” naar de haven halen om zo de haven op een unieke wijze te ontdekken. Het vertrekpunt is de Rigakaai tegenover Weba. De tocht duurt twee uur en onderweg wordt er uitleg gegeven over Gent als toegangspoort tot Europa. Het jacht vaart helemaal tot aan het Kluizendok en terug langs de dokken, kaaien, zeeschepen die van over heel de wereld afmeren en binnenvaartschepen die laden en lossen. Onderweg ziet men onder meer ook de chemische bedrijven, de graansilo’s van Eurosilo naast de R4-Oost, de Ringvaart die de haven op Noord-Frankrijk doet aansluiten, de papierfabriek Stora Enso, de terminals met fruitsap voor heel Europa, de Volvofabriek, een van de grootste clusters van biobrandstofbedrijven van Europa, de elektriciteitscentrale van Electrabel, het Mercatordok waar grote schepen met rollend materieel op en af naar Scandinavië vertrekken, ArcelorMittal en tal van overslagkades.

De haven ligt ten noorden van de stad en beslaat zowat een derde van het Gentse grondgebied. Als hét economische hart van Oost-Vlaanderen staat de haven voor ruim 70.000 (in)directe jobs in 300 havengebonden bedrijven en voor 50 miljoen ton goederenoverslag. Voor heel wat mensen is de haven (nog) onbekend gebied. Dat is niet toevallig, want men kan om veiligheidsredenen niet zomaar overal in het havengebied.

De rondvaarten zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Deze rondvaarten vinden het hele jaar door plaats, behalve in juli (want dan gaan ze door tijdens de hele Gentse Feesten) en augustus. De rondvaarten zijn van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Er is telkens plaats voor tachtig personen. Er is steeds een gids aan boord die tijdens de vaart toelichting geeft over de haven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds particulieren en anderzijds verenigingen en organisaties.

- Rondvaarten voor particulieren
Particulieren kunnen voor maximum zes personen tegelijk inschrijven. Aan boord kan men een drankje kopen. Inschrijven kan online via www.havengent.be/rondvaarten waar alle (nog) beschikbare rondvaarten te zien zijn of telefonisch bij het Havenbedrijf Gent via 09 251 05 50.

- Rondvaarten voor verenigingen en organisaties
Verenigingen en organisaties betalen 70 euro voor de gids. Wil een vereniging catering aan boord dan kan dit worden afgesproken. Men dient contact op te nemen met de PR-dienst van het Havenbedrijf Gent via 09 251 05 50 of pr@havengent.be om in te schrijven en voor een programma op maat.

Traditiegetrouw organiseert het Havenbedrijf tijdens de Gentse Feesten rondvaarten in de haven. Die blijven ook in de toekomst plaatsvinden. De voorbije twee jaar waren die telkens in enkele uren tijd volzet. In 2011 bezochten zo maar liefst 2.560 mensen de haven per rondvaart. Het succes van de rondvaarten tijdens de Gentse Feesten én het overdonderende succes van de eerdere rondvaarten op zaterdag deden het Havenbedrijf beslissen om de gratis rondvaarten voortaan het hele jaar aan te bieden.

Geen opmerkingen: