maandag 30 januari 2012

Normale dienstverlening bij 80% van de zorgvoorzieningen

Vandaag verklaarden een aantal vakbondsafgevaardigden in de media dat verscheidene ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen preventief op zondagsdienst zouden zijn overgeschakeld voor de nationale staking vandaag. Nieuwsgierig naar de ervaringen op het terrein hield Zorgnet Vlaanderen een kleine enquête bij zijn leden. In totaal groepeert Zorgnet Vlaanderen meer dan 500 zorgvoorzieningen: ruim 260 woonzorgcentra, meer dan 40 algemene ziekenhuizen, een 30-tal psychiatrische ziekenhuizen, 44 initiatieven beschut wonen en 30 centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). Op enkele uren tijd ontvingen wij 94 antwoorden. Het gaat dus om een eerder beperkt staal van onze leden en de resultaten hebben dan ook slechts een indicatieve waarde.

In 80% van de voorzieningen die geantwoord hebben, verloopt de dienstverlening normaal en hoefde de zondagsdienst niet ingeroepen te worden. 17% van de voorzieningen schakelde op minder dan 10% van de zorgafdelingen over op minimale dienstverlening. In amper 3% van de zorgvoorzieningen moest het zondagsregime ingevoerd worden op meer dan 10% van de zorgafdelingen. In concreto betekent dit de zondagsdienst op meer dan 10% van de afdelingen in één algemeen ziekenhuis en één woonzorgcentrum in West-Vlaanderen, en in een psychiatrisch centrum in Oost-Vlaanderen.

Deze steekproef toont aan dat de staking geen al te grote impact heeft op de dienstverlening in de zorgsector. Zorgnet Vlaanderen dankt alle medewerkers dat zij de patiënten en bewoners niet in de kou hebben laten staan. Link: www.zorgnetvlaanderen.be

Geen opmerkingen: