dinsdag 10 januari 2012

Haven van Gent overschrijdt de kaap van 50 miljoen ton in nieuw recordjaar

De Gentse haven kende voor het tweede opeenvolgende jaar een nieuw record. Meteen werd voor het eerst in de geschiedenis van de haven de grens van 50 miljoen ton goederenoverslag overschreden. Met 2 miljoen ton meer overslag boekte Gent een groei van 4,4%. Gent herbevestigt haar positie als groeiende exporthaven. Bovendien blijkt ook nu weer eens dat de diversiteit van de Gentse haven een grote troef is om meer overslag te boeken. Het totale goederenverkeer steeg in 2011 met 4,4% tot 50 miljoen ton, 2 miljoen ton meer dan in het vorige recordjaar 2010. De goederenoverslag via zeevaart klokte af op 27,2 miljoen ton en bleef hiermee op het niveau van het vorige recordjaar 2010. De overslag via binnenvaart kende een groei van 10,6%: van 20,7 miljoen ton naar 22,8 miljoen ton oftewel 2,1 miljoen ton meer. De eerste 9 maanden van 2011 behaalde de haven nog 5,5 % meer overslag dan in 2010. In de laatste 3 maanden nam de groei af.

De wereldwijde evolutie van de inzet van steeds grotere zeeschepen is ook in Gent vast te stellen. Met 3.351 zeeschepen in 2011 telt de haven er 85 minder dan in 2010 voor zowat hetzelfde volume aan goederen. Gent blijft dus inzake goederenoverslag via zeevaart op het niveau van het vorige recordjaar omdat een aantal van de grootste zeeschepen niet langer in Gent aanmeren – het aandeel van de trans-Atlantische overslag (de deepsea) daalt immers met 3,3%. Daarnaast stijgt het aandeel van short sea shipping met 3,2 %. Deze zeevaart langs de Europese kusten en op de Middellandse Zee maakt gebruik van kleinere zeeschepen. In de binnenvaart steeg het aantal schepen bovendien tot 16.236. Dit zijn er 1.381 meer dan het jaar voordien en goed voor de 2 miljoen extra goederenoverslag. Dit verklaart meteen waarom de 4,4% groei van de totale goederenoverslag via binnenvaart wordt geboekt. Wil de haven van Gent kunnen inspelen op de tendens van grotere zeeschepen én voorkomen dat de goederenoverslag via zeevaart stagneert dan dient de nieuwe grote zeesluis in Terneuzen zo snel mogelijk te worden gebouwd. Enkel hierdoor kan Gent zich als haven verder (trans-Atlantisch) ontwikkelen en de huidige tewerkstelling (toch goed voor 70.000 jobs) vrijwaren.

Ook in 2011 bevestigt de haven zich als exporthaven. Het aandeel van de export via zeevaart steeg van 27,2% in 2010 tot 28,1% in 2011. Met een stijging van bijna 1% wordt deze evolutie voortgezet. De laatste vijf jaar kon er al een toename met 8% worden genoteerd. In 2011 was Zweden de belangrijkste handelspartner voor de Gentse haven dankzij het ro/ro-verkeer. Het jaar voordien was dit land nog de nummer drie. Rusland blijft met voornamelijk de overslag van producten van de metaalindustrie op de tweede plaats gevolgd door de Verenigde staten (steenkool en petroleumcokes). Op de vierde plaats staat de voormalige nummer één Brazilië. Dit is te verklaren door de daling van de invoer van ertsen die bovendien de laatste jaren ook vanuit onder meer Canada (op zes), Venezuela (op 7) en Noorwegen (opvallende nieuwkomer op acht) komen. Turkije is de negende belangrijkste handelspartner (vooral via de export van schroot) en Frankrijk sluit de top-tien af.

In 2011 zag Gent vooral een toename van de overslag via zeevaart van landbouwproducten, petroleum en petroleumproducten en zout. IJzererts en steenkool vormen de dalers. Voor de overslag via zeevaart blijft het aandeel van vaste bulk (63%) en vloeibare bulk (16%) op het niveau van de voorgaande jaren. Wel wordt het aandeel van de vloeibare bulk almaar belangrijker dan dat van de vaste bulk. De komst van nieuwe bedrijven aan het Kluizendok die actief zijn in deze sector zal deze evolutie nog doen toenemen. Ook conventioneel stukgoed (zoals hout en papier; 13%), ro/ro (6%) en containers (2%) blijven op hetzelfde niveau.

Geen opmerkingen: