woensdag 18 januari 2012

Gentse Handelsdokbrug weer een stapje dichterbij

Binnen enkele jaren verhuist de kleine stadsring R40 in het noorden van Gent, via een brug over de Oude Dokken, van Dok Noord naar de Afrikalaan. Om de bouw van deze Handelsdokbrug mogelijk te maken, zijn twee cruciale stappen gezet. De overeenkomst voor een grondruil tussen de nv Christeyns en de Stad Gent is een feit, en wordt eerstdaags voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB. Door de grondruil zal de brug een ideaal tracé, loodrecht op het dok, kunnen volgen, en krijgt de nv Christeyns de mogelijkheid om een nieuw distributiecentrum te bouwen recht tegenover haar bestaande productiesite. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Handelsdokbrug wijzigt dan weer de bestemming van de gronden in de buurt van de brug. Die wijziging laat de bouw van de brug toe, én maakt dat de nabije omgeving van de brug ook als kaai, lokale weg of park kan worden aangelegd. Voor meer uitleg over de Handelsdokbrug is er een algemene informatievergadering op donderdag 2 februari 2012 om 20 uur.

Het princiepsakkoord over de ruil dateert al 17 februari 2011, maar een effectieve ruil van de gronden was pas mogelijk nadat er duidelijkheid was over de hoogte van de brug en het tracé van de toegangsweg naar de Handelsdokbrug. De firma Christeyns, die op de terreinen een nieuw distributiecentrum wil realiseren, wilde ook zeker zijn dat haar nieuwe terreinen makkelijk bereikbaar zullen zijn voor vrachtwagens. Dat er nu na maanden overleg een akkoord is over al de modaliteiten van de ruilovereenkomst, is erg belangrijk voor de Stad Gent. De Handelsdokbrug zal de mobiliteit in de stad sterk verbeteren en tegelijk blijft de tewerkstelling bij Christeyns gegarandeerd. Verder wordt nog met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) overlegd over de definitieve doorvaarhoogte onder de brug. Om de bouw van de Handelsdokbrug mogelijk te maken, is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig. Dat plan wijzigt de bestemming van de gronden in de buurt van de toekomstige brug. Vandaag zijn deze gronden nog altijd bestemd voor wonen en industrie. Het PRUP wijzigt deze bestemming in ‘zone voor publieke ruimte’. Dat laat toe de nabije omgeving van de brug ook aan te leggen als bijvoorbeeld kaai, lokale weg of park. Zo wordt de samenhang met andere publieke ruimte in de nabijheid, zoals een nieuw wijkpark en gerestaureerde kaaien en kranen, gegarandeerd.

Waarom is de Handelsdokbrug belangrijk?

In het noorden van de stad bestaat er geen rechtstreekse verbinding tussen de kleine stadring (R40) en de grote ring rond Gent (R4) of de haven. Daardoor is de verkeersdruk in de wijken Muide-Meulestede, Ham en Dampoort vandaag bijzonder groot. Om deze wijken te ontlasten, is de bouw van de Handelsdokbrug essentieel. Dankzij de Handelsdokbrug hoeft doorgaand verkeer niet langer door de wijken Muide-Meulestede en Ham heen te rijden. Tegelijk wordt ervoor gezorgd dat bewoners van het gebied tussen de Afrikalaan en de spoorbundel van Gent-Dampoort de Afrikalaan vlot kunnen oversteken. De brug maakt deel uit van de stedelijke ringboulevard over de Oude Dokken, en op langere termijn langs de Dampoort. Zo zal het doorgaand verkeer in een vlotte beweging vanuit het noorden van de stad zuidwaarts kunnen rijden, en omgekeerd. Samen met de toekomstige herinrichting van het Dampoortknooppunt zorgt de Handelsdokbrug er dus voor dat ook de Dampoortwijk een stuk leefbaarder wordt. De komende vijftien tot twintig jaar verandert bovendien de onmiddellijke omgeving van de Oude Dokken in een volledig nieuw stadsdeel aan het water. Samen met drie nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen, zorgt de Handelsdokbrug voor een perfecte aansluiting van de Oude Dokken op de binnenstad.

Nog tot en met 8 maart 2012 loopt een openbaar onderzoek over dit PRUP. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen officieel zijn bezwaren en opmerkingen over het PRUP indienen. Om iedereen zo goed mogelijk over de toekomstplannen rond de Handelsdokbrug te informeren, vindt er een infomoment plaats op donderdag 2 februari 2012 om 20 uur in De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent.

Geen opmerkingen: